Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Nieuws

Lekker aan de slag in natuur of landschap

NWD 2014 klein2Roel de Jong van Wetterskip Fryslân trapt af op zaterdag 1 november bij Katlijk

De officiële aftrap van de Natuurwerkdag op zaterdag 1 in Fryslân november wordt gedaan door Roel de Jong, namens Water Natuurlijk lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Hij doet dat op de startlocatie bij Katlijk, in de buurt van zijn woonplaats Oranjewoud. Op de Natuurwerkdag, die jaarlijks georganiseerd wordt door Landschapsbeheer Friesland, steken jong en oud de handen uit de mouwen om het landschap een opknapbeurt te geven.

Lees meer

Hoogstambrigade op 25 oktober van start

start Hoogstambrigade 2014 kleinVrijwilligers en Landschapsbeheer Friesland zorgen samen voor fruitbomen

De Hoogstambrigade is een hechte groep van ongeveer honderd vrijwilligers die onder leiding van Landschapsbeheer Friesland fruitbomen snoeit. Met hun kennis van fruitbomen, opgedaan in een speciale startcursus en door jarenlange praktijkervaring, snoeien deze enthousiaste vrijwilligers jaarlijks ongeveer 400 fruitbomen op zo’n vijftig plekken in de hele provincie. Dat gebeurt veelal bij particuliere eigenaren en op boerenerven. Op deze manier worden de vaak oude boomgaarden voor het landschap bewaard en kunnen ze door een flinke snoeibeurt weer jaren mee. Daardoor worden bijzonder fruitrassen behouden, wat tevens bijdraagt aan de algemene biodiversiteit. De eigenaren plukken hier elk jaar weer de vruchten van.

Lees meer

Standpunt natuur- en landschapsorganisaties over Fryslân foar de Wyn

Windenergie in Fryslân kan onder voorwaarden op land gerealiseerd worden, zodat windpark Fryslân in het IJsselmeer niet gebouwd hoeft te worden. Dat concluderen de natuur- en landschapsorganisaties op basis van het advies van de commissie Winsemius over windenergie in Fryslân. De randvoorwaarden voor de minst schadelijke variant zijn: het clusteren van windmolens in plaats van ze over de hele provincie te verspreiden, plaatsing rond de hoofdinfrastructuur en het oprichten van fondsen voor leefbaarheid en landschap voor de streek waar windmolens geplaatst worden.

Lees meer

Friezen waarderen landschap met 7.7

1570-Rapport MoaiFryslan voorkant Deel1 kleinFriezen waarderen landschap met 7.7; iets minder dan twee jaar terug

Friezen zijn over het algemeen tevreden over het Friese landschap, maar er worden suggesties voor verbetering gegeven op het gebied van woningbouw, industrieterreinen, wegen en windmolens.

Dit is de rode draad in de uitkomsten van de enquête die volgde op de uitzending van de tv-serie Moai Fryslân van Landschapsbeheer Friesland, de Friese Milieu Federatie en Omrop Fryslân. Ruim 500 Friezen hebben de enquête ingevuld en zij gaven het Friese landschap een 7,7. Dit is een lager cijfer dan twee jaar geleden, toen gaven de Friezen het landschap een 8,1.

Lees meer

Groene kracht van Culturele Hoofdstad is los

2018 GAFriese natuur- en landschapsorganisaties trekken samen op binnen Lwd2018-programma

Een winnend bidboek voor de Culturele Hoofdstad van Europa met zoveel onderdelen die gaan over ecologie, natuur, landschap, Waddenzee en biodiversiteit; dat vraagt om een statement van de Friese natuur- en landschapsorganisaties. Onder de naam ‘Groene Alliantie’ verbinden It Fryske Gea, Landschapsbeheer Friesland, Staatsbosbeheer, IVN Noord, Friese Milieu Federatie, Waddenvereniging en Natuurmonumenten zich de komende jaren aan het Lwd2018-programma. Zij vormen één krachtig groen loket voor de organisatie van de Culturele Hoofdstad, de gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en alle betrokkenen. Andersom ziet de Groene Alliantie de Culturele Hoofdstad als een prachtig podium om de gezamenlijke groene en duurzame ambities voor de hele regio te verbinden en een extra stimulans te geven.

Lees meer

Subsidie voor project Shared Grien Space

sgs kleinHet projectbureau Súdwesthoeke (voorheen Plattelânsprojekten) heeft groen licht gegeven voor het projectidee Shared Grien Space van Landschapsbeheer Friesland. Directe aanleiding voor het project is de bouwstop, waardoor veel braakliggende terreintjes verpauperen. Shared Grien Space is afgeleid van Shared Space, wat gebruikt wordt als verkeersconcept. Op de openbare weg staat bij Shared Space niet alleen het verkeer centraal, maar de mensen in een multifunctionele ruimte. Bij Shared Grien Space is dit ook zo. Het grote verschil is dat Shared Grien Space zich richt op het groen en de planten, dieren die in de omgeving leven en het slim gebruiken van braakliggend terrein.

Lees meer

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00
Fax. (0512) 38 14 57

Volg ons

Provinciale organisaties Landschapsbeheer Nederland
Selecteer je provincie op de kaart.