Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Nieuws

Startbijeenkomst Terpen- en Wierdenland 12 maart

tewl basislogo web

UITNODIGING

Startbijeenkomst Terpen- en Wierdenland 12 maart

Op 12 maart a.s. gaat in Museum Wierdenland (Ezinge) het project 'Terpen- en Wierdenland, een verhaal in ontwikkeling' officieel van start. U bent van harte welkom namens de projectpartners: het Terpencentrum en Kenniscentrum Landschap, beide verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, Museum Wierdenland, Landschapsbeheer Friesland, Landschapsbeheer Groningen en de zes pilotdorpen; Wijnaldum, Firdgum en Hallum in Friesland en Warffum, Ulrum en Godlinze in Groningen. Lees meer of meld u direct aan.

Lees meer

Terpen & Wierden: Boek over bijzondere archeologische vondsten Ezinge

archeologie

Werk beroemde archeoloog Albert van Giffen haarscherp op glasplaatnegatieven

Albert van Giffen trok in de jaren '30 van de vorige eeuw internationale aandacht met zijn archeologische opgravingen in Groningen. In wierdedorp Ezinge werd voor het eerst aangetoond dat bewoners van Noord-Europa in de IJzertijd en Romeinse tijd niet in primitieve hutten woonden, maar in grote boerderijen met veel ruimte voor het vee. Tijdens het beroemde onderzoek van de wierde Ezinge (1923-1934) zijn door Van Giffen en zijn team honderden foto's op glasplaatnegatieven gemaakt.

Lees meer

Friese voorronde Pluk van de Pettefletprijs van start

Pluk van de Petteflet kleinDe Friese Milieu Federatie reikt ook dit jaar de Friese Pluk van de Pettefletprijs uit. Personen die zich op een bijzondere manier inspannen voor natuur en milieu, kunnen hun initiatieven aanmelden. Die moeten natuurlijk wel helemaal passen bij de acties van Pluk van de Petteflet zelf: slim van opzet, creatief, effectief en eenvoudig uit te voeren. Projecten met een innovatief karakter verdienen de voorkeur. De hoofdprijs is 500 euro.

Lees meer

5 Februari: Introductiedag vrijwillig boswerk Gaasterland

Prunusbestrijding kleinOp donderdag 5 februari a.s. vindt er een werkdag plaats in bos Elfbergen van Staatsbosbeheer. De dag is bedoeld om mensen te interesseren voor vrijwilligerswerk in de bossen van Gaasterland en dan met name ten behoeve van de bestrijding van de Amerikaanse Vogelkers.  Landschapsbeheer Friesland is gevraagd om deze dag te organiseren n.a.v. de succesvolle bestrijdingsmethode met vrijwilligers die zij samen met de Bosgroep Noord-Oost Nederland in de bossen van Beetsterzwaag heeft geïntroduceerd.

Lees meer

Afsluiting project ‘Herstel en versterken landschap, fase 6’

fase6 herstel kleinIn 2012 is in opdracht van de gemeente Weststellingwerf gestart met het landschapsproject ‘Herstel en versterken landschap fase 6  Weststellingwerf’. Het projectgebied bestond uit de zes dorpen Langelille, Munnekeburen, Nijetrijne, Scherpenzeel, Spanga en Slijkenburg. Tijdens de uitvoering van het driejarige project hebben in totaal 153 adressen deelgenomen aan het landschapsproject. Het project bestond uit het onderdeel  ‘Herstel en versterken’, uitgevoerd door een groenaannemer en twee deelprojecten ‘Dorpen in het groen’.

Lees meer

Terugblikken en vooruitkijken

Debatavond-KeningfaneGreideklDinsdagavond 3 februari luidt Kening fan ‘e Greide het voorjaar in met een nieuwe informatieavond. In het atrium van Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden kijken initiatiefleiders en aanwezigen terug op 2014 en vooruit naar 2015. Met een doorkijkje naar 2018, wanneer Kening fan ‘e Greide (als King of the Meadows) onderdeel is van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Lees meer

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00
Fax. (0512) 38 14 57

Volg ons

Provinciale organisaties Landschapsbeheer Nederland
Selecteer je provincie op de kaart.