Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Nieuws

Afsluiting project ‘Herstel en versterken landschap, fase 6’

fase6 herstel kleinIn 2012 is in opdracht van de gemeente Weststellingwerf gestart met het landschapsproject ‘Herstel en versterken landschap fase 6  Weststellingwerf’. Het projectgebied bestond uit de zes dorpen Langelille, Munnekeburen, Nijetrijne, Scherpenzeel, Spanga en Slijkenburg. Tijdens de uitvoering van het driejarige project hebben in totaal 153 adressen deelgenomen aan het landschapsproject. Het project bestond uit het onderdeel  ‘Herstel en versterken’, uitgevoerd door een groenaannemer en twee deelprojecten ‘Dorpen in het groen’.

Lees meer

Terugblikken en vooruitkijken

Debatavond-KeningfaneGreideklDinsdagavond 3 februari luidt Kening fan ‘e Greide het voorjaar in met een nieuwe informatieavond. In het atrium van Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden kijken initiatiefleiders en aanwezigen terug op 2014 en vooruit naar 2015. Met een doorkijkje naar 2018, wanneer Kening fan ‘e Greide (als King of the Meadows) onderdeel is van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Lees meer

Ruim 2 miljoen voor Landschapsbeheer Nederland

foto cheque kleinLandschapsbeheer Nederland heeft €2.250.000,- ontvangen van de Nationale Postcode Loterij. Dat is goed nieuws voor het landschap en de biodiversiteit, de mensen die zich hiervoor inzetten en alle mensen die van ons landschap genieten!

Lees meer

Enquête: particuliere hùskes voorzien in behoefte

 

WC klein  Deelnemer Jenneke van der Heide uit Jellum wint jaarlang gratis toiletpapier!

Noardwest-Fryslân wordt beter gewaardeerd door toeristen en recreanten als het voorzieningenniveau gelijke tred houdt met de ontsluiting van fiets- en wandelpaden. Dat is de overtuiging van Vrouwen van Nu, Landschapsbeheer Friesland en NRJ Architectuur. Volgens hen ontbreekt het nog aan basisvoorzieningen als toiletten langs de toeristische basisinfrastructuur. Om te ontdekken of daar op een eenvoudige en relatief goedkope manier in kan worden voorzien, polsten ze een kleine honderd leden van de plattelandsvrouwen in deze regio. Conclusie? Ongeveer een derde deel van de geënquêteerden is bereid, of heeft de intentie, om het (eigen) hùske beschikbaar te stellen voor publiek.

Lees meer

Themanummer tijdschrift Entomologische Berichten

Groen en Doen logo 18 decIn 2012 heeft Landschapsbeheer Friesland, samen met Altenburg & Wymenga ecologisch advies en de Noardlike Fryske Wâlden (koepel van agrarische
natuurverenigingen) een onderzoek gedaan naar de biodiversiteit in het kleinschalige agrarische cultuurlandschap in nationaal landschap de Noardlike
Fryske Wâlden. In het onderzoek werd gekeken naar de vegetatie, broedvogels, vleermuizen en insecten.

Lees meer

LandschappenNL: 2015 jaar van de groene vrijwilliger

landje van Naber bij Hoorn klein

LandschappenNL roept 2015 uit tot het “Jaar van de Groene Vrijwilliger’.
Groene vrijwilligers en actieve burgers spelen een sleutelrol bij de instandhouding van een gezonde natuur en een mooi landschap. Vrijwilligerswerk is hiervoor onmisbaar maar komt tegelijkertijd als gevolg van bezuinigingen steeds meer onder druk te staan.

LandschappenNL zet daarom graag de betrokkenheid van burgers bij beheer van natuur en landschap in de schijnwerpers.

Lees meer

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00
Fax. (0512) 38 14 57

Volg ons

Provinciale organisaties Landschapsbeheer Nederland
Selecteer je provincie op de kaart.