Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Nieuws

Gevonden Hallumer schatten 1 dag tentoongesteld

Op 1 april jl. werd in het kader van project Terpen- en Wierdenland Terpen en Wierdenland in Hallumeen tijdelijk informatiecentrum in Hallum geopend. Veel Hallumers maakten die dag kennis met de eigen geschiedenis. Op zaterdag 9 juli werd het informatie-/expositiecentrum feestelijk gesloten met een eendaagse tentoonstelling. Centraal stonden de resultaten van het project in Hallum en de meest bijzondere archeologische vondsten in het terpdorp. Waaronder een bijzonder gave fibula.


Sinds 1 april is er veel gedaan in Hallum. Archeologen en een landschapshistoricus zijn met hulp van bewoners – soms letterlijk - gaan graven in de geschiedenis van het dorp. Daarbij werden interessante voorwerpen en verhalen ontdekt. Naast archeologische vondsten en landschappelijke informatie, zijn er ook oude foto’s uit privé-archieven boven water gebracht en gedigitaliseerd. De belangrijkste vondsten werden afgelopen zaterdag eenmalig tentoongesteld en toegelicht in het informatiecentrum.

Maatregelen gepresenteerd
In workshops konden bewoners afgelopen tijd – op creatieve wijze - aangeven op welke dorpselementen ze trots zijn en welke extra aandacht verdienen. Hun creaties waren zaterdag te bewonderen. Belangrijk moment voor alle betrokkenen was wanneer architecte Nynke-Rixt Jukema vertelde hoe de input van de bewoners en wetenschappers is verwerkt tot een plan van aanpak met concrete maatregelen voor het dorp. Deze maatregelen zullen de karakteristieke dorpselementen versterken en worden in kader van het project ook daadwerkelijk uitgevoerd.

Ook voor Hallumer jeugd
Voor de jeugd van Hallum was een thematische speurtocht door het dorp uitgezet waar een leuke prijs mee te winnen viel. Na de prijsuitreiking werd de dag afgesloten met een hapje en een drankje en werd het tijdelijke informatiecentrum definitief gesloten.

Grote variatie aan plannen voor groen in de buurt

Landschapsbeheer maakt genomineerden prijsvraag buurtboomgaard bekendPlantdag bij de Leijen

Elf dorpen en buurten hebben een plan ingestuurd voor de prijsvraag ‘Onze boomgaard is goud waard’. In alle plannen komen uiteraard fruitbomen voor. Maar daar houdt de overeenkomst ook wel op. De variatie aan mooie ideeën was groot. Van de omvorming van een voormalige voetbalveld tot het herstel van een historische moestuin. Dat maakte de keuze van vijf genomineerden niet eenvoudig. Maar het is gelukt.  Door voor de hoofdprijs gaan: Slochteren, Mussel, Roden, Fluitenberg en Makkum.

De Dorpsvereniging Slochteren leverde een plan in voor een buurtboomstraat. Langs de Edsersweg wil zij over een lengte van 275 meter dertig appelbomen aanplanten. Het idee is om dertig verschillende oude rassen te planten, waarvan de oogst geplukt mag worden door passanten. Ook wil de vereniging ‘plukdagen’ organiseren. Plaatselijke belangen Mussel diende een plan in om samen met basisscholen een notenbomenkwekerij op te zetten. De leerlingen leren vanaf groep 3 hoe een boom groeit; van noot tot noot. Als de bomen groot genoeg zijn worden ze uitgezet in het dorp. Verkoop aan particulieren moet het project zelfvoorzienend maken.

Pluk- en treftuin in Drenthe
In Drenthe wil de bewonerswerkgroep Groen Fluitenberg een vervolg geven aan de fruitboomgaard die zij vorig jaar aanlegde bij de entree van het dorp. Schuin tegenover de locatie waar voorjaar 2015 fruitbomen zijn aangeplant, ligt een ‘plantsoentje’ van de gemeente.  De zes oude bomen, drie lindes en drie eiken, wil de werkgroep behouden, evenals het bankje dat eronder staat. Maar het rommelige bosje aan de rand maakt in het plan van de werkgroep plaats voor een pluktuin, waarin de buurtbewoners behalve van de bestaande hazelaar ook kunnen genieten van fruitbomen en bessenstruiken.

In Roden wordt gewerkt aan een groot plan voor een treftuin, waar alle bewoners van het dorp elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen werken aan verschillende activiteiten. Het onderhoud gebeurt door vrijwilligers en door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Eén van de onderdelen is een boomgaardje met vijf fruitbomen en een walnoot, dat aansluit op het omringende singellandschap. Dit deel van het plan dienden de initiatiefnemers van de treftuin in als plan voor de prijsvraag. Met succes, zij behoren tot de vijf genomineerden.

Kikkerpad en babybomen
Uit Friesland is Makkum Aantrekkelijk Duurzaam (MAD) genomineerd. Deze organisatie werkt al vanaf 2012 aan ecologisch en sociaal duurzame projecten in het dorp om zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij een beweging naar duurzaamheid. Zo kunnen Makkumers tegenwoordig voor elke nieuwgeboren dorpsbewoner een fruit- of notenboom laten planten. Het dorp telt inmiddels 41 babybomen verspreid over twee locaties. Voor de prijsvraag diende MAD een plan in om nog meer te kunnen doen met de verschillende locaties. Zo wil zij zelf appelbomen gaan enten en het Kikkerpad dat verschillende locaties verbindt beter zichtbaar en beleefbaar maken met onder meer bewegwijzering en een speurtocht.

Oogstdag
De jury onder voorzitterschap van Tammo Katuin van de Noordelijke Pomologische vereniging maakt tijdens de Oogstdag op 1 oktober 2016 op het erf van Landschapsbeheer Groningen in Hoogkerk bekend welk plan de hoofdprijs van 500 euro in ontvangst mag nemen. Hiermee sluiten Landschapsbeheer Groningen, Landschapsbeheer Drenthe en Landschapsbeheer Friesland tegelijk het project Groene knopen, Rode draden af. Samen met dorpen en met financiering van het Helena Vruchtfonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben de organisaties landschapsbeheer met dit project de afgelopen vier jaar ruim tachtig buurtboomgaarden in Noord-Nederland gerealiseerd.

Alle dorpen die hebben deelgenomen aan het project worden uitgenodigd voor de Oogstdag, die ook voor publiek vrij toegankelijk is. Op het programma staan onder meer een informatiemarkt en verschillende workshops en demonstraties. Zo kan iedereen die nu wel eens wil weten van welk ras hij jaarlijks de vruchten plukt, fruit meenemen om dit te laten determineren.

 

Nieuwsgierig geworden naar dit project? Lees meer over het project Groene Knopen, Rode Draden.

Openstellen Loterijmarkt funest voor goede doelen

Friese WaterlinieMet het voorgenomen besluit om de Loterijmarkt voor buitenlandse ondernemers open te stellen, breekt het kabinet een belangrijke eerder gedane belofte:

Die belofte had als uitgangspunt dat de loterijenmarkt geleidelijk aan omgevormd zou worden. Dat zou bestaande loterijen de kans geven mee te bewegen en te anticiperen op de nieuwe marktsituatie. Het gevolg van het nu voorgenomen besluit van het kabinet, het openstellen van de markt voor ook buitenlandse loterijen, non-profit èn commercieel, bedreigt het werk van de Goede doelen organisaties.

LandschappenNL kan dankzij de genereuze bijdrage van de Postcode Loterij, 20 provinciale organisaties ondersteunen die zich lokaal inzetten voor de bescherming van natuur, landschap en cultuurhistorie. Met de hulp van ruim 75.000 vrijwilligers, en dankzij de steun van ruim 300.000 leden/donateurs. Het nadelige effect van het abrupt openstellen van de loterijmarkt zal negatieve maatschappelijke gevolgen hebben: de samenleving ontvangt in het huidige loterijstelsel de helft van de opbrengsten via goede doelen. Het is zeer de vraag of die afdracht ook voor de nieuwe buitenlandse loterijen zal gelden.

De versnelde openstelling van de Loterijmarkt voor ook buitenlandse (commerciële) loterijen leidt tot afbreuk van het zorgvuldig opgebouwde Loterijenstelsel en het belang daarvan voor de Nederlands samenleving. Loterijen zijn fondsenwervers, die horen niet in de sfeer en beperkingen van risicovolle kansspelen zoals weddenschappen, casino’s en speelautomaten.

Openstelling van de loterijmarkt voor buitenlandse aanbieders betekent immers dat een deel van de opbrengsten naar het buitenland zal vloeien. En daarmee dus niet beschikbaar zal zijn voor maatschappelijke doeleinden, en al helemaal niet (meer ) in Nederland.

LandschappenNL doet dan ook een dringend een beroep op het huidige kabinet om zich nogmaals te beraden, en daarbij nadrukkelijk de verstrekkende nadelige gevolgen van dit voornemen voor maatschappelijke goede doelen mee te wegen.

In het Financieel dagblad van 4 juni is een opiniestuk gepubliceerd, van de hand van de collega’s van Natuurmonumenten, Rijksmuseum en Prins Bernard Cultuurfonds:
 

http://fd.nl/opinie/1154609/nederland-verspeelt-750-miljoen-euro-per-jaar

 

Gedeputeerde Kramer opent Geocaching-route

Speuren naar ‘schatten’ langs de Friese Waterlinie


Binnenkort kunnen recreanten en toeristen op een leuke en avontuurlijke manier kennis Geocaching Friese Waterliniemaken met een stukje Friese geschiedenis. Vanaf 14 juni kunnen zij met coördinaten en een gps-ontvanger op zoek naar verborgen ‘schatten’ langs de Friese Waterlinie en daarbij vinden zij historische verhalen over de schansen. Deze zogenaamde geocaching-route, die langs de Waterlinie loopt, is dinsdag 14 juni feestelijk geopend door gedeputeerde Johannes Kramer bij hotel Lunia te Oldeberkoop. Dit heeft hij gedaan door met andere genodigden een verborgen ‘schat’ te zoeken met behulp van coördinaten en een gps-ontvanger in de tuin van het hotel.

Hoe werkt Geocaching langs de Friese Waterlinie?
De informatie over de coördinaten van de caches kunt u vinden op de pagina 'Geocaching' en op www.friesewaterlinie.nl. Landschapsbeheer Friesland heeft in samenwerking met Karst Berkenbosch 15 caches ontwikkeld die verborgen liggen op de schansen van de Friese Waterlinie. Om ze te kunnen vinden, moet u een aantal vragen beantwoorden. Wanneer je zo’n cache vindt met behulp van coördinaten, een gps-ontvanger en de nodige inventiviteit, word je getrakteerd op een boeiend, historisch verhaal over de schans. In elk kistje vindt u namelijk een specifiek verhaal over de schans en een overzichtskaart van de Friese Waterlinie. Ook wordt u uitgedaagd om een aantal vragen over de schans te beantwoorden. Als u alle vragen hebt weten te beantwoorden, kunt u deze laten controleren door ze naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te sturen. 

Landschapsbeheer Friesland werkt in dit project samen met Karst Berkenbosch. Hij is de auteur van het boek ‘Bij de bek af’ dat gaat over de geschiedenis van de Friese Waterlinie. Hij heeft ook de verhalen over de schansen geschreven. 

Open dag Eendenkooi ‘bij de Hel’ te Hallum

Eendenkooi ‘bij de Hel’ éénmalig open voor het publiek

De eendenkooi ‘bij de Hel’ vlakbij het terpdorp Hallum is helemaal gerestaureerd en wordt daarom op zaterdag 18 juni a.s. éénmalig opengesteld voor publiek. Rond eendenkooien hangt een geheimzinnige sfeer. Dat is niet zo vreemd, want vanwege de benodigde rust mag er in de wijde omtrek geen verstoring plaatsvinden. De openstelling door eigenaren Homme en Wytske Tjeerdsma is dan ook zeer bijzonder en heeft te maken met de recente opknapbeurt. Door de herstelwerkzaamheden in het kader van het project ‘Kongsi van de Eendenkooi’ zijn de kooi-eenden tijdelijk weggetrokken. Na de open dag zullen ze langzaam weer terugkeren.

Eendenkooi bij de Hel éénmalig open voor het publiekEendenkooi ‘bij de Hel’ is één van oudst geregistreerde kooien en het is nog altijd vangend. In 1601 is een contract getekend waarin is bepaald dat Doede Michiels uit Aldtsjerk in opdracht van jonkheer Schelte van Aebinga tot Hallum een eendenkooi zal aanleggen. De vergoeding bedraagt 50 Caroli guldens mits er op een dag minimaal 50 eenden of 150 talingen gevangen zullen worden (uit het boek van Gerard Mast).

De open dag

De open dag op 18 juni wordt georganiseerd door Landschapsbeheer Friesland en de eigenaren Homme en Wytske Tjeerdsma. De dag duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur en de toegang is gratis. Het wordt een gezellige dag waar o.a. de plaatselijke vogelwacht, natuurorganisaties, de agrarische natuurvereniging ‘Om’e kooien’ en eendenkorfvlechters zich presenteren. Vanaf 10.30 verzorgt de kooiker ieder uur een rondleiding door de eendenkooi, waarbij hij vertelt over de recente opknapbeurt en natuurlijk over het bijzondere kooikersvak .

Project ‘Kongsi van de Eendenkooi’

De Eendenkooi ‘bij de Hel’ is de afgelopen maanden flink ‘op de schop’ geweest. Het kooibos is uitgedund, de hele vanginrichting is hersteld, er is gebaggerd en nieuwe beschoeiing geplaatst. Dit alles heeft plaatsgevonden in het kader van het project ‘Kongsi van de Eendenkooi’. Ooit telde de Waddenkust 142 eendenkooien, waarvan de oudste teruggaan tot de middeleeuwen. Vooral in de vorige eeuw raakten veel kooien in verval. Tijdens het project worden 24 van de 29 overgebleven kooien in het Waddengebied hersteld zodat deze in gebruik kunnen blijven als vangkooi, excursiekooi en/of als kooi voor wetenschappelijk onderzoek. De samenwerkende partijen zijn naast Landschapsbeheer Friesland: Landschapsbeheer Groningen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, Groninger Landschap en De Kooikersvereniging. Het project kan mede uitgevoerd worden door bijdragen van Het Waddenfonds en de Provincies.

Datum: zaterdag 18 juni a.s.
Tijd: vanaf 10:00 tot 16:00 uur
Navigeeradres: Noordermiedweg 7, 9074 LM Hallum

Hieronder staat de officiële flyer. Klik op de afbeelding om het te vergroten. 

 

Open dag Eendenkooi bij de Hel

Vleermuisonderzoek bij NAM-locaties van start

Onderzoek naar het effect van licht op het gedrag van de ruige dwergvleermuisLandschapsbeheer Friesland Vleermuismonitoring NAM

Nederland is één van de meest verlichte landen ter wereld. Op veel plekken is ’s nachts licht te zien en er is nog maar weinig bekend over de gevolgen van dit licht op onze natuur. Om hier meer kennis over te krijgen doet Landschapsbeheer Friesland samen met het Nederlands Instituut voor Ecologie en de Wageningen Universiteit onderzoek naar het effect van licht op het gedrag van de ruige dwergvleermuis. Dit onderzoek wordt gedaan rondom de locaties van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in Friesland.

Landschapsbeheer Friesland plaatst de komende maand in totaal 84 palen met 168 vleermuiskasten en 42 lichtinstallaties bij 14 NAM-locaties in Groningen en Friesland. “Op elke paal worden twee verschillende vleermuiskasten gemonteerd. Op de helft van deze palen wordt verlichting geplaatst en bij de andere palen blijft het ’s nachts donker. Hierdoor krijgt de ruige dwergvleermuis te keuze tussen een verlichte of een onverlichte vleermuiskast”, vertelt Foppe van der Meer, projectleider van Landschapsbeheer Friesland. “Wij controleren de kasten op de aanwezigheid van de vleermuizen en op hun uitwerpselen. Op deze manier kan de keuze van de dieren bepaald worden en wat het effect van het kunstlicht hier op is.”

Nederlandse Aardolie Maatschappij

De NAM is vooral bekend geworden door de gaswinning en heeft ook locaties in Friesland. Veertien daarvan, voornamelijk ten noorden van Drachten, worden nu gebruikt voor dit onderzoek. Deze NAM-locaties liggen in het typerende coulisselandschap van de Friese wouden waar veel vleermuizen voorkomen. NAM ondersteunt het onderzoek naar het effect van licht op natuur al een aantal jaar omdat haar locaties in een open landschap of op zee liggen.

De ruige dwergvleermuis

Deze vleermuis (Pipistrellus nathusii) is de ideale soort voor dit onderzoek. De dieren trekken in het najaar van het noorden naar het zuiden en zoeken voor de dag een geschikte rustplaats in een voor hen onbekende omgeving. 

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties Landschapsbeheer Nederland
Selecteer je provincie op de kaart.