Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Nieuws

Inschrijving voor verkiezing mooiste natuurgebied geopend

De inschrijving voor de publieksverkiezing van het mooiste natuurgebied van Nederland is sinds Koningsdiep2 mei geopend. Initiatiefnemers kunnen tot 15 september een plan indienen voor een natuurgebied dat kan uitgroeien tot Nationaal Park van (inter)nationale allure. Een vakjury onder leiding van prof. mr. Pieter van Vollenhoven bekijkt vervolgens welke inzendingen voldoen aan de criteria. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken legt de plannen daarna voor aan het Nederlandse publiek. In oktober mag het publiek zijn stem uitbrengen. De drie natuurgebieden met de meeste stemmen worden de komende jaren ontwikkeld, en in binnen- en buitenland gepromoot als iconen van de Nederlandse natuur.

Staatssecretaris Van Dam:  “Wat is ons mooiste, uniekste, meest bijzondere natuurgebied of landschap? Welk park kan de waardering van de natuur in heel Nederland op een hoger plan tillen en publiek uit de hele wereld trekken? Daar wil ik achter komen met een open verkiezing.”

Natuur van wereldklasse

Naast de drie gebieden die door het publiek worden gekozen, kan de vakjury nog een vierde gebied aanwijzen. De plannen voor deze natuurgebieden worden vervolgens tot ontwikkeling gebracht en de gebieden worden daarna in binnen- en buitenland gepromoot als Nederlandse Nationale Parken. Daarbij worden zij ondersteund door de 14 partners van het Programma Nationale Parken van Wereldklasse. Met de verkiezing wil het kabinet de Nederlandse natuur aantrekkelijker maken voor binnen- en buitenlandse bezoekers. Daarbij kan gedacht worden aan het verbeteren van de toegankelijkheid, de versterking van de belevingskwaliteit en de internationale promotie van deze topgebieden. Ook gebieden die nog niet de status van Nationaal Park hebben, komen in aanmerking voor deelname.

Internationale allure

De vakjury maakt bij de beoordeling van de inzendingen gebruik van een aantal criteria en randvoorwaarden die 2 mei zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Het is bijvoorbeeld van belang dat een gebied zich internationaal onderscheidt in kwaliteit en diversiteit. Verder wordt erop gewezen dat de regionale gemeenschap zich moet kunnen identificeren met het gebied. Ook is het van belang dat verschillende partijen samenwerken om het gebied naar een hoger plan te tillen met kansen voor duurzame ontwikkeling. Tevens wordt om een meerjarige investeringsagenda gevraagd.

 

Vleermuisonderzoek bij NAM-locaties van start

Onderzoek naar het effect van licht op het gedrag van de ruige dwergvleermuisLandschapsbeheer Friesland Vleermuismonitoring NAM

Nederland is één van de meest verlichte landen ter wereld. Op veel plekken is ’s nachts licht te zien en er is nog maar weinig bekend over de gevolgen van dit licht op onze natuur. Om hier meer kennis over te krijgen doet Landschapsbeheer Friesland samen met het Nederlands Instituut voor Ecologie en de Wageningen Universiteit onderzoek naar het effect van licht op het gedrag van de ruige dwergvleermuis. Dit onderzoek wordt gedaan rondom de locaties van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in Friesland.

Landschapsbeheer Friesland plaatst de komende maand in totaal 84 palen met 168 vleermuiskasten en 42 lichtinstallaties bij 14 NAM-locaties in Groningen en Friesland. “Op elke paal worden twee verschillende vleermuiskasten gemonteerd. Op de helft van deze palen wordt verlichting geplaatst en bij de andere palen blijft het ’s nachts donker. Hierdoor krijgt de ruige dwergvleermuis te keuze tussen een verlichte of een onverlichte vleermuiskast”, vertelt Foppe van der Meer, projectleider van Landschapsbeheer Friesland. “Wij controleren de kasten op de aanwezigheid van de vleermuizen en op hun uitwerpselen. Op deze manier kan de keuze van de dieren bepaald worden en wat het effect van het kunstlicht hier op is.”

Nederlandse Aardolie Maatschappij

De NAM is vooral bekend geworden door de gaswinning en heeft ook locaties in Friesland. Veertien daarvan, voornamelijk ten noorden van Drachten, worden nu gebruikt voor dit onderzoek. Deze NAM-locaties liggen in het typerende coulisselandschap van de Friese wouden waar veel vleermuizen voorkomen. NAM ondersteunt het onderzoek naar het effect van licht op natuur al een aantal jaar omdat haar locaties in een open landschap of op zee liggen.

De ruige dwergvleermuis

Deze vleermuis (Pipistrellus nathusii) is de ideale soort voor dit onderzoek. De dieren trekken in het najaar van het noorden naar het zuiden en zoeken voor de dag een geschikte rustplaats in een voor hen onbekende omgeving. 

Laatste kans prijsvraag buurtboomgaard

Inschrijftermijn met twee weken verlengdGroene Knopen Rode draden prijsvraag

De eerste plannen die meedingen naar de prijs voor het beste idee voor een buurtboomgaard van Noord-Nederland liggen inmiddels bij de jury. Maar de wedstrijd is nog niet gelopen. Tot 15 mei kunnen dorpen en wijken die een verrassend, origineel of mooi idee hebben voor een groene ontmoetingsplek waarvan de hele buurt de vruchten kan plukken, hun plan insturen. De jury beloont het beste idee met 500 euro.

Met de prijsvraag ‘Onze boomgaard is goud waard’ kan elke buurt of wijk in Groningen, Friesland en Drenthe een mooi startbedrag winnen voor de realisatie van hun plan. Het kan gaan om een nieuwe buurtboomgaard, maar ook om uitbreiding van een bestaande. Ook ideeën om een bestaande buurtboomgaard op een originele manier in te zetten voor de buurt zijn welkom. Op 1 juni maken Landschapsbeheer Groningen, Friesland en Drenthe de zes genomineerden bekend. Meer informatie over de prijsvraag en de voorwaarden staan op www.landschapsbeheergroningen.nl.

Groene knopen, Rode draden

De afgelopen drie jaar hebben Landschapsbeheer Groningen, Friesland en Drenthe met steun van het, door het Prins Bernhard Cultuur Fonds beheerde, Helena Vrucht Fonds en samen met bewoners al zo’n 85 boomgaarden gerealiseerd. Daarnaast zijn er snoeicursussen gegeven. Het project ‘Groene knopen, Rode draden’ wil buurtbewoners bewust maken van de waarde van fruitbomen en vruchtenstruiken voor de biodiversiteit in de bewoonde omgeving.

Terschelling een unieke elzensingel rijker

De gemeente Terschelling zorgt er - in samenwerking met Staatsbosbeheer - Plantende meiden 3al méér dan 40 jaar voor dat ieder Terschellings kind eens in zijn leven over bomen geleerd heeft én zelf bomen heeft mogen planten. Op woensdag 16 maart vond de provinciale viering van de Friese Boomfeestdag dan ook plaats op Terschelling. Alle groepen 7 & 8 van de vijf Terschellingse basisscholen waren aanwezig bij het feestje, waar ze uit de mond van o.a. wethouder Van der Wielen en gedeputeerde Johannes Kramer konden horen waarom zij bomen belangrijk vinden.

Gedeputeerde Kramer liet de kinderen weten dat bomen wel heel erg bijzonder en belangrijk zijn, voor hen én voor alle eilandbewoners. De bomen zorgen er namelijk voor dat het losse zand vastgehouden wordt, waardoor het niet gaat stuiven en het mogelijk is om op het eiland te kunnen blijven wonen en leven. Iets wat in vroegere tijden op een boomloos Vlieland eigenlijk niet meer mogelijk was. Totdat enkele inwoners van Terschelling ook daar bomen gingen planten en het eiland ‘gered’ was.

Met die boodschap sloot de gedeputeerde naadloos aan op het thema van de Boomfeestdag 2016: Bomen & Bossen. Bossen bestaan uit bomen en bomen zijn belangrijk voor ons. Ze Herinneringspaal 2016 3houden water en losse grond vast; leveren hout en papier; geven rust in ons drukke bestaan; bieden voedsel en onderdak aan heel wat dieren en zuiveren de lucht.

Nadat de Mannen van Hee een groot feest bouwden met de ruim 100 leerlingen, werd een herinneringspaal - namens de basisscholen aangeboden aan Gemeente en Staatsbosbeheer - 

onthult door wethouder Van der Wielen. Alle aanwezige kinderen zijn deze week fanatiek aan de slag met het planten van vele elzen, afgewisseld met een enkele vuilboom en kornoelje. Daarmee zorgen ze er voor dat Terschelling - het enige Waddeneiland met een elzensingellandschap - weer een unieke elzensingel rijker is geworden. 

Lekkere bomen geplant in Damwâld

Boomfeestdag in DamwaldLeerlingen van groep 8 van De Bron en De Fontein uit Damwâld hebben woensdagmorgen tijdens de nationale boomplantdag 183 bomen en struiken geplant aan de Tjeerd Foekesloane in Damwâld. Wethouder Gerben Wiersma plantte het eerste boompje.

Natuur en Milieu Educatie centrum de Klyster heeft ’s ochtends bij de betrokken scholen een gastles verzorgd over eetbare planten, bloemen en vruchten. Daarna zijn langs de Tjeerd Foekesloane door de kinderen verschillende soorten geplant: Appel, peer, zoete kers, wichter, hazelaar, gele kornoelje, tamme kastanje, rode bes, zwarte bes en framboos. Na afloop kregen de kinderen een ‘eetbaar’ struikje mee.

Natuurbeleving als dagelijkse kost, simpel en vooral heel leuk. Overal in de vrije natuur zijn eetbare planten, bloemen, vruchten, noten en paddenstoelen te vinden. Het landelijke project ‘Lekker Landschap’ wil je hiervan bewust maken. Landschapsbeheer Friesland is de provinciale trekker van dit project. Met de gebiedsontwikkeling rondom De Centrale As wordt gewerkt aan de ontwikkeling van recreatie, natuur, landbouw en landschap. Met onderhoud aan elzensingels wordt de landschapsstructuur hersteld en versterkt. In een aantal situaties wordt de landschapsstructuur langs aangelegde fiets- en voetpaden met eetbare soorten versterkt.

Meer ontdekken over al het lekkers in het landschap? Kijk snel op de website www.lekkerlandschap.nl.

Iepen Mienskipfûns weer open

Wilt u samen met anderen iets doen om de leefbaarheid in uw wijk, dorp, stad of regio te verbeteren? Provincie Fryslân is op zoek naar initiatiefrijke inwoners met goede projectideeën. Zij kunnen vanaf dinsdag 1 maart tot en met vrijdag 1 april 2016 subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Met deze subsidieregeling stimuleert de provincie initiatieven van inwoners die bijdragen aan de leefbaarheid in Fryslân. Denk hierbij aan projecten op het gebied van kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar denk ook aan projecten gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. Een belangrijke voorwaarde is een idee niet alleen uitgevoerd wordt, maar samen met anderen. De projectbureaus van Streekwurk in de vijf Friese regio’s kunnen initiatiefnemers helpen bij het opstellen van een projectplan en de subsidieaanvraag. Een adviescommissie bekijkt de projecten en adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de subsidieaanvragen. In deze eerste subsidieronde is € 1,2 miljoen beschikbaar. Voor heel 2016 € 3,6 miljoen.

Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en een impressie van uitgevoerde projecten vindt u op www.streekwurk.frl.

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties Landschapsbeheer Nederland
Selecteer je provincie op de kaart.