Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Nieuws

Enquête: particuliere hùskes voorzien in behoefte

 

WC klein  Deelnemer Jenneke van der Heide uit Jellum wint jaarlang gratis toiletpapier!

Noardwest-Fryslân wordt beter gewaardeerd door toeristen en recreanten als het voorzieningenniveau gelijke tred houdt met de ontsluiting van fiets- en wandelpaden. Dat is de overtuiging van Vrouwen van Nu, Landschapsbeheer Friesland en NRJ Architectuur. Volgens hen ontbreekt het nog aan basisvoorzieningen als toiletten langs de toeristische basisinfrastructuur. Om te ontdekken of daar op een eenvoudige en relatief goedkope manier in kan worden voorzien, polsten ze een kleine honderd leden van de plattelandsvrouwen in deze regio. Conclusie? Ongeveer een derde deel van de geënquêteerden is bereid, of heeft de intentie, om het (eigen) hùske beschikbaar te stellen voor publiek.

Lees meer

Themanummer tijdschrift Entomologische Berichten

Groen en Doen logo 18 decIn 2012 heeft Landschapsbeheer Friesland, samen met Altenburg & Wymenga ecologisch advies en de Noardlike Fryske Wâlden (koepel van agrarische
natuurverenigingen) een onderzoek gedaan naar de biodiversiteit in het kleinschalige agrarische cultuurlandschap in nationaal landschap de Noardlike
Fryske Wâlden. In het onderzoek werd gekeken naar de vegetatie, broedvogels, vleermuizen en insecten.

Lees meer

LandschappenNL: 2015 jaar van de groene vrijwilliger

landje van Naber bij Hoorn klein

LandschappenNL roept 2015 uit tot het “Jaar van de Groene Vrijwilliger’.
Groene vrijwilligers en actieve burgers spelen een sleutelrol bij de instandhouding van een gezonde natuur en een mooi landschap. Vrijwilligerswerk is hiervoor onmisbaar maar komt tegelijkertijd als gevolg van bezuinigingen steeds meer onder druk te staan.

LandschappenNL zet daarom graag de betrokkenheid van burgers bij beheer van natuur en landschap in de schijnwerpers.

Lees meer

Green Deal beterinhetgroen.nl

BIHG logo-beeld kleinvoor gezonde groene initiatieven

Een brede coalitie van partijen uit de  zorg- sport- , natuur- en recreatiesector hebben vandaag de Green Deal beterinhetgroen.nl getekend. Er is toenemend bewijs dat natuur positieve effecten heeft op de gezondheid, maar veel mensen weten relevant aanbod bij hen in de buurt nog niet te vinden. Beterinhetgroen.nl stimuleert het gebruik van de groene leefomgeving voor een gezonde en vitale bevolking door initiatieven op het snijvlak van groen en gezondheid beter vindbaar te maken. Ook Landschapsbeheer Friesland behoort tot de coalitiepartners.

Lees meer

Feestelijke opening schans Frieschepalen

zitschans smallOp woensdag 26 november om 12.15 uur vond de feestelijke opening plaats van de schans Frieschepalen. Dit gebeurde door gedeputeerde Sietske Poepjes. Na weken hard werken is de oude schans - die dateert uit 1593, de periode van de Tachtigjarige Oorlog - hersteld. Het ‘stekje’ van kunstenaar Sven Lamme brengt de geschiedenis op deze historische plek tot leven.

Lees meer

Uitvoering Takomst fan it Boerehiem

Takomst kleinOpening door Jannewietske de Vries op 27 november

Op donderdag 27 november geeft gedeputeerde Jannewietske de Vries het startsein voor de uitvoering van het project Takomst fan it Boerehiem. Dat gebeurt door het planten van een boom op het erf van de familie Oevering in Idzegea.

Lees meer

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00
Fax. (0512) 38 14 57

Volg ons

Provinciale organisaties Landschapsbeheer Nederland
Selecteer je provincie op de kaart.