Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Nieuws

Natuur een handje helpen op Landgoed Boschhoeve tijdens NLdoet

Broeihoop2 kleinTijdens de grootste vrijwilligersactie NLdoet 11 maart gaan we de natuur een handje helpen op Landgoed Boschhoeve. Landschapsbeheer Friesland organiseert een werkdag op het landgoed waarbij onder meer broeihopen gemaakt worden voor de ringslang, opslag wordt verwijderd en een Bosuilenkast wordt geplaatst.

Op 11 maart kan Landschapsbeheer Friesland de hulp gebruiken van 25 vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken op landgoed Boschhoeve bij Nijeberkoop. De natuur wordt een handje geholpen door onder meer broeihopen te maken waar ringslangen hun eieren kunnen leggen. Deze broeihopen zijn cruciaal voor de voortplanting van deze slangen. Vrijwilligers kunnen die dag ook aan de slag om een bosuilenkast en een aantal nestkastjes op te hangen zodat een uilenpaartje en broedvogels een plek hebben om te broeden. Daarnaast wordt de opslag (jonge boompjes) verwijderd zodat de karakteristieke heidevelden blijft bestaan. Hierbij worden de vrijwilligers bijgestaan door een schaapskudde die de heide begraast. Dit onderhoud van de heidevelden is voor veel diersoorten belangrijk, zoals de adder (slang), boomleeuwerik (vogel) en het heideblauwtje (vlinder).

In broeihoop gevonden eischalen ringslangAanmelden

Wil jij de natuur ook een handje helpen? Landschapsbeheer Friesland zoekt nog een aantal vrijwilligers die op 11 maart de handen uit de mouwen willen steken. Voor lunch wordt gezorgd. Aanmelden kan via de website van NLdoet.

Trots

Het Oranje Fonds organiseert NLdoet in 2017 voor de 13e keer. Tijdens de editie van 2016 zijn ruim 9.000 klussen geklaard en het Fonds hoopt dat aantal tijdens de komende editie te overtreffen. Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds: “Verenigingen en stichtingen kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Maar het werven kost vaak veel tijd. NLdoet geeft organisaties de mogelijkheid op een laagdrempelige manier in contact te komen met nieuwe enthousiaste krachten. Wij vinden het prachtig om te zien dat ieder jaar zo’n 350.000 Nederlanders bereid zijn hun handen uit de mouwen te steken tijdens NLdoet. Hieruit blijkt dat Nederland een land is van vrijwilligers en daar mogen we met z’n allen trots op zijn.”

Verkiezingsdebat 7 maart - De toekomst van het landelijk gebied

Landelijk gebied in FrieslandDe kwaliteit van het landelijk gebied staat behoorlijk onder druk. Voorzieningen verdwijnen, mensen trekken weg en de bescherming en het behoud van ons karakteristieke landschap is niet gewaarborgd.

Wat zijn in de toekomst de grootste uitdagingen voor het landelijk gebied? Welke prioriteiten moet het volgende kabinet stellen voor een vitaal platteland? Welke (financiële) middelen zijn hier voor nodig?

Over deze en andere vragen zullen kandidaten van politieke partijen met elkaar in debat gaan tijdens het Nationale Verkiezingsdebat over het Landelijk Gebied (#LandschapNU) op dinsdag 7 maart 2017.

De toekomst van het landelijk gebied is een belangrijk thema voor de komende Tweede Kamerverkiezingen en natuurlijk de volgende regeerperiode. Daarom organiseren LTO Nederland, LandschappenNL, VNO-NCW/MKB-Nederland, Federatie Particulier Grondbezit en Natuurmonumenten, dit verkiezingsdebat.

Wij nodigen u van harte uit om bij dit verkiezingsdebat aanwezig te zijn.

Locatie: Rabobank, Bezuidenhoutseweg 5 te Den Haag (om de hoek bij Den Haag CS).

Het programma:

  • 16:00 uur - 16:30 uur Inloop
  • 16:30 uur - 18:00 uur Debat
  • 18:00 uur - 19.00 uur Borrel

Met in dit debat onder andere:

Tjeerd de Groot (D66), Rick Grashoff (GL), Helma Lodders (VVD), Jaco Geurts (CDA), Esther Ouwehand (PvdD), Carla Dik Faber (CU), William Moorlag (PvdA) en Eric Smaling (SP).

U kunt zich aanmelden voor dit debat door een mail te sturen aan Kirsten Haanraads, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Start gemaakt met werkzaamheden ‘Energie uit Hout’

Energie uit HoutDinsdag 14 februari is er gestart met het snoeien en kappen van elzensingels en houtwallen voor het project ‘Energie uit Hout’ in de Noardlike Fryske Wâlden. Vanaf nu kunnen boeren die geen tijd of capaciteit hebben om hun elzensingels en houtwallen op hun land te beheren het werk uitbesteden aan de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). De vereniging heeft samen een aanpak ontwikkeld om het beheer gezamenlijk uit te voeren onder regie en verantwoordelijkheid van de vereniging. De vereniging NFW ontzorgt hiermee haar leden en vergroot tevens de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap.

Unieke aanpak van Energie uit Hout

In deze unieke aanpak zet de vereniging NFW in op de spreiding van het snoeien en kappen van elzensingels en houtwallen over het gebied en in tijd. Hierdoor wordt bijvoorbeeld voorkomen dat een gedeelte van het elzensingellandschap in één keer gekapt wordt. Door middel van de aanpak van Energie uit Hout ontstaat er een mooi gevarieerd landschap dat ruimte biedt voor veel verschillende vogels en andere diersoorten. Bovendien wordt het vrijgekomen hak- en snoeihout uit de elzensingels en houtwallen afgevoerd en ingezet voor energievoorziening. De opbrengsten hiervan vloeien terug naar de deelnemers.

Aanbesteding

Het bedrijf Frisia Bergum heeft de aanbesteding vanuit ‘Energie uit Hout’ gewonnen en is sinds dinsdag 14 februari begonnen met de werkzaamheden. Het bedrijf gaat deze en de volgende twee winterperioden het onderhoud aan het coulisselandschap in Noordoost-Fryslân uitvoeren.

De Wilde Bijenlinie gaat van start dankzij de Postcode Loterij

Tijdens het jaarlijks Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij heeft LandschappenNL 1,7 miljoen euro ontvangen voor de realisatie van de Wilde Bijenlinie. Dit is fantastisch nieuws voor de bedreigde wilde bij en voor het Nederlandse landschap. Naast de steun voor de Wilde Bijenlinie steunt de Postcode Loterij met 13,5 miljoen euro natuur en landschap in Nederland. De provinciale Landschappen en provinciale organisaties Landschapsbeheer zetten deze bijdrage in om natuur en landschap voor nu en de toekomst te behouden en beleefbaar te maken.

Samen aan de slag voor de wilde bij!
Het gaat niet goed met de wilde bij. Er is een groot tekort aan kwalitatieve leefruimte, vooral op het platteland. Wilde bijen en hommels zijn van cruciaal belang voor de biodiversiteit van ons landschap. Zij bestuiven 80% van alle planten in Nederland. LandschappenNL gaat daarom samen met de 20 provinciale Landschappen en Landschapsbeheerorganisaties, de Vlinderstichting, De Bijenstichting, de Entomologische Vereniging, de Natuur en Milieufederaties en Naturalis Biodiversity Center aan de slag met de realisatie van de Wilde Bijenlinie.

De Wilde Bijenlinie verbindt nieuwe en bestaande leefgebieden voor wilde bijen in heel Nederland. Door de realisatie van de Wilde Bijenlinie helpen we de bij én vergroten we het besef dat de wilde bij onmisbaar is voor het Nederlandse ecosysteem.

Wat gaan we doen, er komen 300 nieuwe wilde bijen-plekken bij. Daarnaast worden nieuwe en bestaande bijenprojecten aan elkaar verbonden. Wilde bijen hebben een verfijnd netwerk nodig om te kunnen overleven. Samen met maatschappelijke partners gaat gewerkt worden aan een bijvriendelijke inrichting van infrastructurele werken zoals dijken en spoorbermen. Op de Bee Happy Day die in het voorjaar van 2018 wordt georganiseerd, kan iedereen aan het werk samen met de landschapsvrijwilligers om hun eigen leefomgeving bijvriendelijk te maken. Samen met Naturalis wordt de Bijenradar uitgebouwd, een citizenscience project om het gedrag van wilde bijen in kaart te brengen. Dit voorjaar gaat de realisatie van de Wilde Bijenlinie van start.

Deelnemers bedankt
De provinciale Landschappen en de provinciale organisaties Landschapsbeheer zijn de Postcode Loterij en haar deelnemers zeer dankbaar voor de bijdrage van 13,5 miljoen euro. Het stelt de provinciale Landschappen in staat natuur aan te kopen, in te richten en recreatiemogelijkheden te realiseren.
De Landschapsbeheerorganisaties kunnen dankzij deze bijdrage het Nederlandse landschap behouden door onder meer ruim 75.000 vrijwilligers te ondersteunen met kennis en materieel.

Eerste bijdrage
Voor LandschappenNL is het sinds haar oprichting op 1 januari 2016 de eerste bijdrage van de loterij. De twee organisaties waar LandschappenNL uit voorkomt, De12Landschappen en Landschapsbeheer Nederland, waren reeds sinds 1996 beneficient van de Postcode Loterij.

Goed Geld Gala
Op maandag 6 februari vond het Goed Geld Gala plaats, het jaarlijkse evenement waar de Postcode Loterij projecten honoreert en vooruitblikt op de toekomst. Op dit gala maakte de loterij bekend dat zij dankzij haar deelnemers dit jaar een recordbedrag van ruim 341 miljoen euro kan schenken aan 110 goede doelen.

LandschappenNL ontvangt Cheque

Trouw: Landschappen om te koesteren

Trouw: Nederland tekende tien jaar geleden een Europees verdrag om kenmerkende landschappen te beschermen. Niets mee gedaan. Het is nu hoog tijd voor afspraken. Lees hier het hele artikel. 

Trouw landschappen om te koesteren artikel

Trouw Landschappen om te koesteren 2

Trouw landschappen om te koesteren artikel2

Trouw Landschappen om te koesteren 3

Trouw landschappen om te koesteren artikel3

Trouw Landschappen om te koesteren 4

Trouw landschappen om te koesteren artikel4

Cursus Leven in een Stinzentuin

Trouw landschappen om te koesteren artikel5

Inwoners Folsgare maken dorp groener

Doarpen Yn t Grien FolsgareVerschillende inwoners uit Folsgare hebben zicht afgelopen zaterdag ingezet om hun dorp groener te maken. Dit deden ze door het aanplanten van verschillende soorten bomen en hagen aan de hand van een beplantingsplan dat ze zelf hebben opgesteld.

Na de koffie in de basisschool werd het bestelde groen vanaf een centraal punt aan de rand van het dorp over de verschillende plantlocaties verdeeld. Leerkrachten van de basisschool zijn vervolgens samen met ouders en kinderen aan de slag gegaan met het planten van klimop en beukhaag op het schoolplein. Langs de Monumentwei hebben actieve inwoners in de loop van de ochtend drie haagbeuken neergezet. Net buiten het dorp heeft een andere groep inwoners vijf perenbomen geplant. In het komende voorjaar zal het groen rondom het kunstwerk nog worden aangepakt.

Doarpen yn’t Grien

De plantdag in Folsgare is onderdeel van het project Doarpen Yn’t Grien van Landschapsbeheer Friesland.  Het doel van het project is dat bewoners de groenstructuur van hun dorp versterken volgens een groenplan dat door de dorpsbewoners wordt opgesteld. De dorpsbewoners van Folsgare zijn in het najaar van 2015 van start gegaan met het project. Ook de dorpen Goënga, Hommerts- Jutrijp en Tirns doen mee aan Doarpen Yn’t Grien. Het project wordt gefinancierd uit gelden van It Iepen Mienskipsfûns (Provincie Fryslân) en het Kernenbeleid Súdwest Fryslân (gemeente Súdwest-Fryslân).

Kijk voor meer informatie over het project op de pagina Doarpen yn 't Grien

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties Landschapsbeheer Nederland
Selecteer je provincie op de kaart.