Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Nieuws

Laatste kans prijsvraag buurtboomgaard

Inschrijftermijn met twee weken verlengdGroene Knopen Rode draden prijsvraag

De eerste plannen die meedingen naar de prijs voor het beste idee voor een buurtboomgaard van Noord-Nederland liggen inmiddels bij de jury. Maar de wedstrijd is nog niet gelopen. Tot 15 mei kunnen dorpen en wijken die een verrassend, origineel of mooi idee hebben voor een groene ontmoetingsplek waarvan de hele buurt de vruchten kan plukken, hun plan insturen. De jury beloont het beste idee met 500 euro.

Met de prijsvraag ‘Onze boomgaard is goud waard’ kan elke buurt of wijk in Groningen, Friesland en Drenthe een mooi startbedrag winnen voor de realisatie van hun plan. Het kan gaan om een nieuwe buurtboomgaard, maar ook om uitbreiding van een bestaande. Ook ideeën om een bestaande buurtboomgaard op een originele manier in te zetten voor de buurt zijn welkom. Op 1 juni maken Landschapsbeheer Groningen, Friesland en Drenthe de zes genomineerden bekend. Meer informatie over de prijsvraag en de voorwaarden staan op www.landschapsbeheergroningen.nl.

Groene knopen, Rode draden

De afgelopen drie jaar hebben Landschapsbeheer Groningen, Friesland en Drenthe met steun van het, door het Prins Bernhard Cultuur Fonds beheerde, Helena Vrucht Fonds en samen met bewoners al zo’n 85 boomgaarden gerealiseerd. Daarnaast zijn er snoeicursussen gegeven. Het project ‘Groene knopen, Rode draden’ wil buurtbewoners bewust maken van de waarde van fruitbomen en vruchtenstruiken voor de biodiversiteit in de bewoonde omgeving.

Terschelling een unieke elzensingel rijker

De gemeente Terschelling zorgt er - in samenwerking met Staatsbosbeheer - Plantende meiden 3al méér dan 40 jaar voor dat ieder Terschellings kind eens in zijn leven over bomen geleerd heeft én zelf bomen heeft mogen planten. Op woensdag 16 maart vond de provinciale viering van de Friese Boomfeestdag dan ook plaats op Terschelling. Alle groepen 7 & 8 van de vijf Terschellingse basisscholen waren aanwezig bij het feestje, waar ze uit de mond van o.a. wethouder Van der Wielen en gedeputeerde Johannes Kramer konden horen waarom zij bomen belangrijk vinden.

Gedeputeerde Kramer liet de kinderen weten dat bomen wel heel erg bijzonder en belangrijk zijn, voor hen én voor alle eilandbewoners. De bomen zorgen er namelijk voor dat het losse zand vastgehouden wordt, waardoor het niet gaat stuiven en het mogelijk is om op het eiland te kunnen blijven wonen en leven. Iets wat in vroegere tijden op een boomloos Vlieland eigenlijk niet meer mogelijk was. Totdat enkele inwoners van Terschelling ook daar bomen gingen planten en het eiland ‘gered’ was.

Met die boodschap sloot de gedeputeerde naadloos aan op het thema van de Boomfeestdag 2016: Bomen & Bossen. Bossen bestaan uit bomen en bomen zijn belangrijk voor ons. Ze Herinneringspaal 2016 3houden water en losse grond vast; leveren hout en papier; geven rust in ons drukke bestaan; bieden voedsel en onderdak aan heel wat dieren en zuiveren de lucht.

Nadat de Mannen van Hee een groot feest bouwden met de ruim 100 leerlingen, werd een herinneringspaal - namens de basisscholen aangeboden aan Gemeente en Staatsbosbeheer - 

onthult door wethouder Van der Wielen. Alle aanwezige kinderen zijn deze week fanatiek aan de slag met het planten van vele elzen, afgewisseld met een enkele vuilboom en kornoelje. Daarmee zorgen ze er voor dat Terschelling - het enige Waddeneiland met een elzensingellandschap - weer een unieke elzensingel rijker is geworden. 

Lekkere bomen geplant in Damwâld

Boomfeestdag in DamwaldLeerlingen van groep 8 van De Bron en De Fontein uit Damwâld hebben woensdagmorgen tijdens de nationale boomplantdag 183 bomen en struiken geplant aan de Tjeerd Foekesloane in Damwâld. Wethouder Gerben Wiersma plantte het eerste boompje.

Natuur en Milieu Educatie centrum de Klyster heeft ’s ochtends bij de betrokken scholen een gastles verzorgd over eetbare planten, bloemen en vruchten. Daarna zijn langs de Tjeerd Foekesloane door de kinderen verschillende soorten geplant: Appel, peer, zoete kers, wichter, hazelaar, gele kornoelje, tamme kastanje, rode bes, zwarte bes en framboos. Na afloop kregen de kinderen een ‘eetbaar’ struikje mee.

Natuurbeleving als dagelijkse kost, simpel en vooral heel leuk. Overal in de vrije natuur zijn eetbare planten, bloemen, vruchten, noten en paddenstoelen te vinden. Het landelijke project ‘Lekker Landschap’ wil je hiervan bewust maken. Landschapsbeheer Friesland is de provinciale trekker van dit project. Met de gebiedsontwikkeling rondom De Centrale As wordt gewerkt aan de ontwikkeling van recreatie, natuur, landbouw en landschap. Met onderhoud aan elzensingels wordt de landschapsstructuur hersteld en versterkt. In een aantal situaties wordt de landschapsstructuur langs aangelegde fiets- en voetpaden met eetbare soorten versterkt.

Meer ontdekken over al het lekkers in het landschap? Kijk snel op de website www.lekkerlandschap.nl.

Iepen Mienskipfûns weer open

Wilt u samen met anderen iets doen om de leefbaarheid in uw wijk, dorp, stad of regio te verbeteren? Provincie Fryslân is op zoek naar initiatiefrijke inwoners met goede projectideeën. Zij kunnen vanaf dinsdag 1 maart tot en met vrijdag 1 april 2016 subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Met deze subsidieregeling stimuleert de provincie initiatieven van inwoners die bijdragen aan de leefbaarheid in Fryslân. Denk hierbij aan projecten op het gebied van kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar denk ook aan projecten gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. Een belangrijke voorwaarde is een idee niet alleen uitgevoerd wordt, maar samen met anderen. De projectbureaus van Streekwurk in de vijf Friese regio’s kunnen initiatiefnemers helpen bij het opstellen van een projectplan en de subsidieaanvraag. Een adviescommissie bekijkt de projecten en adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de subsidieaanvragen. In deze eerste subsidieronde is € 1,2 miljoen beschikbaar. Voor heel 2016 € 3,6 miljoen.

Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en een impressie van uitgevoerde projecten vindt u op www.streekwurk.frl.

Een ‘plukbos’ op de Grinspôle bij Rottevalle

Plantactie voor een ‘Lekker Landschap’ van Landschapsbeheer Friesland

Vrijwilligers van Staatsbosbeheer hebben op dinsdag 1 maart eetbare gewassen geplant in Plantdag bij de Leijennatuurgebied de Grinspôle aan het meer De Leijen. Landschapsbeheer Friesland organiseerde deze plantactie samen met IVN De Wâlden, Staatsbosbeheer en de eigenaren van het paviljoen De Leyen. De Grinspôle is een voormalig natuurkampeerterrein van Staatsbosbeheer. Het terrein is onlangs opgeknapt en omgevormd tot een educatief en recreatief bos. In de komende maanden zal hier ook een ‘plukbos’ groeien.

Mirjam Frieswijk van IVN De Wâlden organiseert al enige tijd educatieve excursies langs de Leijen. Ook geeft Mirjam in samenwerking met de kok van het Paviljoen de Leyen regelmatig workshops met als thema ‘eetbare gewassen uit de natuur’. Over een aantal maanden kan zij ook eetbare vruchten plukken dichtbij het paviljoen zoals rode- en zwarte bessen, verschillende noten en zoete kersen. De vruchten zullen te zijner tijd ook verwerkt worden in de gerechten op de menukaart van het paviljoen.

Deze plantactie maakt deel uit van het landelijk project ‘Lekker Landschap’. Dit is een samenwerking tussen Stichting Waarde en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer en wordt geheel gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij. Naast de medewerking van deze genoemde organisaties kan de ‘plukbos’ Grinspôle gerealiseerd worden door een bijdrage van Staatsbosbeheer, Natuur- en Landschapsvereniging ’De Wâlden, de Marren’ en de eigenaren van het Paviljoen de Leyen. 

Landschapsbeheer Friesland organiseert nieuwe cursussen

Landschapsbeheer Friesland organiseert dit jaar weer diverse cursussen over natuur, landschap en beheer. Hou onze cursus-pagina in de gaten voor een actueel aanbod. Ook delen we informatie over onze cursussen op onze twitter- en facebook-pagina

Wij organiseren binnenkort:

Cursus ‘Leven in een Stinzentuin’ 

Stinzenflora is van onschatbare waarde voor het Friese erfgoed. Cursus Leven in een StinzentuinDeze uitbundige voorjaarsbloeiers komen op de meest prachtige locaties voor, vooral bij (voormalige) stinzen, states en andere buitenplaatsen. Maar ook tuinliefhebbers maken graag gebruik van deze voorjaarsbloeiers in de tuin. Wilt u meer weten over de prachtige Stinzentuinen? Vindt u de historie van deze tuinen fascinerend? Of geniet u ieder jaar weer van deze b(l)oeiende stinzenflora? Deze cursus staat open voor iedereen die meer wil weten over stinzentuinen. Onderwerpen als ecologie, beheer, aanleg, historie en soortenkennis komen aan bod.

De cursus bestaat uit twee theorieavonden, één excursiedag en één praktijkdag.

Lees meer over deze cursus. 

 


Cursus 'Enten van fruitbomen'

Landschapsbeheer Friesland organiseert weer een ent-cursus. Deze cursus wordt gegeven door Cursus Enten van fruitbomenFrits Doornenbal en Nynke Zijlstra van FYF (Stichting Fruit Yn Fryslân) en bestaat uit een theoretisch en praktisch deel.Tijdens het praktijkgedeelte leert u hoe u met een ent-mesje kunt werken. Na afloop neemt u uw eigen fruitboompje mee naar huis.

De cursus wordt op één middag gegeven. 

Lees meer over deze cursus.

 

 

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties Landschapsbeheer Nederland
Selecteer je provincie op de kaart.