Winst voor het Friese Landschap

Met oog voor verbinding, vernieuwing en behoud zetten we ons in voor een robuust en biodivers cultuurlandschap vol historie, beleefbaarheid en streekeigenheid.

Winst voor het Friese Landschap

Met oog voor verbinding, vernieuwing en behoud zetten we ons in voor een robuust en biodivers cultuurlandschap vol historie, beleefbaarheid en streekeigenheid.

Winst voor het Friese Landschap

Met oog voor verbinding, vernieuwing en behoud zetten we ons in voor een robuust en biodivers cultuurlandschap vol historie, beleefbaarheid en streekeigenheid.

Winst voor het Friese Landschap

Met oog voor verbinding, vernieuwing en behoud zetten we ons in voor een robuust en biodivers cultuurlandschap vol historie, beleefbaarheid en streekeigenheid.

Stichting Landschapsbeheer Friesland (LBF) is in 1983 opgericht en hoort bij de negentien provinciale Landschappen en Landschapsbeheerorganisaties verenigd in Landschappen NL. LBF is een non-profit organisatie op het gebied van natuur- en landschapsbeheer in het cultuurlandschap van Fryslân en werkt aan het behoud en verbeteren van de kwaliteit van het Friese landschap.

Dit doen we niet alleen. Samen met inwoners, boeren, natuurorganisaties en overheden werken we aan projecten die het Friese cultuurlandschap behouden en verbeteren. We richten ons op de verbinding tussen mens en landschap en op de beleving van onze mooie provincie door bewoners en bezoekers. We doen dat door projectontwikkeling, beleidsondersteuning, deelname in gebiedscommissies, de ondersteuning van vrijwilligers en burgerinitiatieven en het opstellen en uitvoeren van landschapsvisies en onderhoud- en beheerplannen.

Image

Projecten

Image

Nieuws