Projecten

Projecten

Boeren tussen Boomwallen

In het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden in Achtkarspelen doen we mee aan het project Boeren tussen Boomwallen. Dit project is een initiatief van de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Achtkarspelen (VANLA), en de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW).

Het project is een vervolg op het project Boomwal als Apotheek. In het project kijken we naar de waarde van bestaande landschapselementen. Het gaat dan bijvoorbeeld over landschapskwaliteit, klimaatadaptie, koolstofvastlegging, biodiversiteit, diergezondheid en klimaatrobuustheid. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijke verdienmodellen, inpassingsplannen en de mogelijkheid om uit te breiden naar verschillende vormen van agroforestry. Vanuit Landschapsbeheer Friesland verzorgen wij het onderdeel landschapskwaliteit en biodiversiteit en brengen onze kennis over het landschap en de biodiversiteit van het Nationaal Landschap in. Naast VANLA en de vereniging Noardlike Fryske Wâlden werken het Louis Bolk Instituut, Hogeschool Van Hall Larenstein en de Friese Milieu Federatie mee aan dit project.