Projecten

Projecten

Monitoring Peinder Mieden

Monitoring Peinder Mieden

Sinds het voorjaar van 2019 is Landschapsbeheer Friesland betrokken bij het bijzondere project Peinder Mieden tussen Opeinde en Drachten. In het natuurgebied bouwen 38 kopers hun droomhuis tussen de elzensingels.

De bewoners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van dit gebied. Een deel van het gebied ligt binnen de grenzen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden en kenmerkt zich door een opstrekkende verkaveling met elzensingels rond de percelen. Het is belangrijk dat dit bijzondere  landschap blijft bestaan. Sinds januari 2019 worden de graslanden van de Peinder Mieden begraasd door Groninger blaarkoppen. De kudde kan zich vrij bewegen door het gehele gebied, ook langs de huizen. Dit betekent dat het vee in principe de singels kan betreden. Landschapsbeheer Friesland inventariseert tot het jaar 2023 de singels op kwaliteit, vegetatie, de breedte en eventuele schade door vee. Ook is deze zomer de vegetatie in de graslanden en een aantal sloten geïnventariseerd. Door dit in de toekomst opnieuw te doen kunnen we nagaan hoe de vegetatie zich de komende jaren ontwikkelt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Foppe van der Meer (telefoonnummer 0512-383800).