Projecten

Projecten

Van Stinzenplant tot Börgbloumkes

Stinzenplanten zijn bol-, knol- en wortelgewassen. Denk hierbij aan sneeuwklokjes, krokussen en bosanemonen. Deze bijzondere verwilderende voorjaarsbloeiers zijn onlosmakelijk verbonden met historische plekken in het noordelijke zeekleilandschap langs de Waddenkust. Denk aan (voormalige) stateterreinen in Friesland, borgterreinen in Groningen en rond stolpboerderijen in Noord-Holland.

Deze vroege voorjaarsbloeiers brengen kleur in een verder nog winters landschap. Ook zijn ze van grote waarde voor de biodiversiteit. Stinzenplanten hebben een bijzondere leefomgeving nodig. Op de historische terreinen in het Waddengebied zijn deze eeuwen terug door vroegere edelen geïntroduceerd vanuit Zuid- en Midden Europa. Ze bleken zich goed thuis te voelen op de kalkrijke klei. Eeuwenlange bladtoevoer, een humusrijke bodem in combinatie met goed beheer hebben vervolgens gezorgd voor een unieke biotoop, die op weinig andere plekken te vinden is. En daarom ook van grote cultuurhistorische waarde.

Stinzenflora onder druk

Door gebrek aan kennis en kunde staan de stinzenflorabiotopen als bijzonder groen erfgoed onder druk. Steeds meer dreigen oorspronkelijke waardevolle groeilocaties te verdwijnen en gaan nog bestaande locaties in kwaliteit achteruit. Het is daarom van belang om meer van deze botanische hotspots ontwikkelen. Het biotoop is uniek voor het Waddengebied. Alleen hier zijn, op voor het waddengebied zo karakteristieke locaties, de juiste omstandigheden aanwezig om deze unieke stinzenflorabiotopen te ontwikkelen tot essentiële bloeiende schakels in de groenblauwe dooradering langs de Waddenkust. Maar dan moet er wel wat gebeuren!

Project Van Stinzenplant tot Börgbloumkes

Met het project Van Stinzenplant tot Börgbloumkes gaan we:

  • alle stinzenflorabiotopen in het Waddengebied in kaart brengen;
  • stinzenflorabiotopen restaureren en ontwikkelen;
  • een programma opzetten voor vermeerdering en kweek van de stinzenflora;
  • een stinzenflorabrigade opzetten voor borging kennis en kunde;
  • de website stinzenfloramonitor professionaliseren;
  • een kwalitatief recreatieplatform langs monumentale stinzenflorabiotopen opzetten.

Zo kunnen we stinzenflorabiotopen voor de toekomst behouden en ervoor zorgen dat deze parels ook voor volgende generaties te bewonderen zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Piet de Boer, senior projectleider via j.p.deboer@landschapsbeheerfriesland.nl.

We voeren dit project uit in het Waddengebied van Groningen, Friesland en Noord-Holland, samen met Landschap Noord-Holland en Landschapsbeheer Groningen. Ook It Fryske Gea en vele andere partijen hebben straks hun aandeel in de uitvoering van dit project.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds en de provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland.

Stinzenflora in de media 

In het vroege voorjaar van 2024 verschenen er - onder de noemer 'Uit je Bol' - drie artikelen in de Leeuwarder Courant over het stinzenflora project van Landschapsbeheer Friesland.