Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Biodiversiteit en monitoring Actuele projecten

Hoe werkt het meldpunt?

Eigenaren kunnen hun meldingen doen via dit meldpunt. Het meldpunt wordt zeven dagen per week bemand door medewerkers van Landschapsbeheer Friesland. Zij en deskundige vrijwilligers in de provincie handelen de binnengekomen meldingen verder af. In sommige gevallen volstaat telefonisch advies, in andere worden de melders bezocht om de locatie te bekijken en zo beter advies te kunnen geven. Gegevens van de meldingen worden ook verzameld, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in de aanwezigheid c.q. verspreiding van de dieren. Daardoor komt er zowel provinciaal als landelijk meer informatie beschikbaar die weer gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld de bescherming van deze bijzondere diersoorten en de overlast die ze veroorzaken. Via de website van het meldpunt kunnen geïnteresseerden meer informatie vinden over de soorten zelf, zoals over hun leefwijze, de verblijfplaatsen en de sporen die de dieren achterlaten.

Ook staat op de website een e-mailadres en telefoonnummer dat gebeld kan worden om in contact te komen met het meldpunt. Medewerkers Gerrit Tuinstra en George Meijners verzamelen en registreren de meldingen en gaan en sturen vrijwilligers op pad om poolshoogte te nemen.

Website: www.meldpuntvleermuizenenmarters.nl
Telefoonnummer: 06 10172218 

 

Lees hier het artikel van dagblad Trouw. 

 

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora