Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Biodiversiteit en monitoring Actuele projecten

Meldpunt steenmarters en vleermuizenParticulieren en bedrijven kunnen te maken krijgen met vleermuizen of steenmarters, omdat ze zich in huizen of gebouwen vestigen en daardoor overlast kunnen veroorzaken. Deze verblijfplaatsen en/of kolonies kunnen niet zomaar worden verwijderd, want de dieren zijn hoogst beschermd onder de Wet Natuurbescherming. Het is daarom van belang deskundigen in te schakelen die adviezen kunnen geven bij het afhandelen en oplossen van de klachten.

Melding doen?

Overlast van vleermuizen of steenmarters kan gemeld worden bij het Meldpunt Vleermuizen en Steenmarters. Deskundigen kunnen advies geven over het op een juiste wijze behandelen van de overlast. In sommige gevallen volstaat telefonisch advies, in andere gevallen kan er iemand van het meldpunt langs komen om de situatie ter plaatse te bekijken en nader advies te geven.

Vanaf 1 februari 2022 ligt de uitvoering van het meldpunt bij JM Ecologie te Gorredijk, te bereiken via het telefoonnummer 06-21414147 en mailadres meldpunt@jmecologie.nl

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora