Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Biodiversiteit en monitoring Actuele projecten

Groene loperTegenwoordig geven steeds meer mensen aan de behoefte te hebben aan ontspanning. Onderzoek wijst uit dat voor bijna iedereen geldt dat men deze ontspanning kan vinden in een prettige, groene omgeving. De één zoekt een mooi natuurgebied op om er vogels kijken, de ander gaat graag actief wandelen in het cultuurlandschap. Wat is er nu mooier dat deze ontspanning in de directe woonomgeving gevonden kan worden? Daarom heeft een groot aantal Friese plattelandsorganisaties het concept ‘de Groene Loper’ ontwikkeld.

De Groene Loper

De Groene Loper is een verbinding tussen natuur en landschap en de directe woonomgeving. De vraag die hierbij centraal staat is:  ‘Hoe kan de afstand tussen een woonkern en de dichtstbijzijnde natuur overbrugd worden?’. Dat kan vaak op allerlei manieren. 

Maatschappelijke voordelen

Zoals gezegd nodigen Groene Lopers mensen uit om ontspanning te zoeken. Dit kan gewoon op eigen initiatief, maar ook in groepsverband. De Groene Loper zet mensen ook aan tot bewegen, wat weer leidt tot een betere gezondheid.

Door de Groene Loper zullen mensen zich meer verbonden voelen met de natuur of het cultuurlandschap in de directe omgeving. Draagvlak voor natuur is waardevol in een tijd dat de overheid zich steeds verder terugtrekt.

De Groene Loper loopt

In korte tijd zijn er volop ideeën ontstaan voor concrete plekken. De Lindewijk in Wolvega wordt algemeen gezien als voorloper. Het betreft een nieuwbouwwijk waar het natuurgebied De Lindevallei van It Fryske Gea direct aan grenst. Hier vormt een bruggetje de ontbrekende schakel. Op een aantal andere plekken wordt inmiddels gewerkt aan Groene Lopers, namelijk in Hurdegaryp, Burgum-west, Beetsterwaag en in Balk. Op al deze plekken worden barrières weggenomen, verbindingen gemaakt of worden bestaande routes prominenter gepresenteerd. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten, namelijk de fysieke afstand wordt verkleind en de verbondenheid wordt vergroot. De natuur is voor veel mensen niet meer een ver-van-mijn-bed-show. De natuur begint als het ware in je achtertuin of tenminste aan de rand van het dorp. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Piet de Boer (0512-383800).

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora