Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Biodiversiteit en monitoring Actuele projecten

In de 16 meter brede wand komen 96 nestopeningen (gaten) waar oeverzwaluwen hun nest kunnen uitgraven. Ook ijsvogels kunnen hier gebruik van gaan maken. Tegelijk met de bouw van de oeverzwaluwwand wordt de omgeving opnieuw ingericht als plas-dras locatie. Hierdoor wordt het veel natter waardoor vele verschillende planten en insecten zich hier thuis voelen. Daarnaast worden er ook vleermuiskasten opgehangen en zal een groot deel van het terrein ingezaaid worden met een bloemrijk zadenmengsel voor vlinders en bijen. Als alles klaar is wordt het een prachtige plek voor planten en dieren. Maar aan mensen is ook gedacht. Zo komt er  een vogelkijkhut en een nieuw laarzenpad.

De aanleg van een kunstmatige oeverzwaluwwand is over het algemeen zeer succesvol. In het nabijgelegen dorp Deinum zijn in 2018 ruim 80 oeverzwaluwbroedparen geteld in de oeverzwaluwwand (link). De wand stond er toen slechts een paar maanden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Foppe van der Meer (telefoonnummer 0512-383800).

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora