Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Biodiversiteit en monitoring Actuele projecten

Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland heeft in de zomer van 2019 de schouw van het leefgebied Open Akkerland voor Agrarische collectief Waadrâne uitgevoerd. Hierbij zijn diverse vogelakkers en kruidenrijke akkerranden bekeken, waarbij nagegaan werd of het beheer op de juiste wijze uitgevoerd is.

Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland heeft in de zomer van 2019 de schouw van het leefgebied Open Akkerland voor Agrarische collectief Waadrâne uitgevoerd. Hierbij zijn diverse vogelakkers en kruidenrijke akkerranden bekeken, waarbij nagegaan werd of het beheer op de juiste wijze uitgevoerd is.Deze schouw heeft hij gecombineerd met de inventarisatie van hommels en vlinders in de bloemrijke akkers.  

Schouw WaadraneEen inkijkje in de resultaten van de inventarisatie van de hommels en de vlinders in 2019:

De aardhommel kwam het meeste voor (geschat op 3.000 exemplaren), gevolgd door steenhommel (1.900 exemplaren) en akkerhommel (500 exemplaren). Gerrit kwam ook de zeldzamere moshommel (80 exemplaren) en grashommel (20 exemplaren) tegen! Beide soorten komen in het binnenland vrijwel niet (meer) voor, maar wel langs de Waddenkust en dus ook in de akkers waar ze foerageren op diverse bloeiende planten. Opvallend waren ook de grote aantallen distelvlinders, een trekvlinder die in 2019 overal in grote aantallen voorkwam. Naast de vlinders werden ook rupsen van de distelvlinder gevonden in de akkers. Diverse andere dagvlindersoorten werden waargenomen zoals (kool)witjes, atalanta, dagpauwoog, kleine vos en soms wat minder algemene soorten zoals icarusblauwtje, bruin zandoogje en hooibeestje. Op 21 augustus werden daarnaast diverse exemplaren van de fraaie oranje luzernevlinder gezien.

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora