Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Biodiversiteit en monitoring Actuele projecten

Bats yn Byld

Vleermuizen Tjerkgaast 23Vleermuizen zijn echte cultuurvolgers. Cultuurhistorische elementen in het Friese landschap als houtwallen, elzensingels en waterpartijen vormen een goed leefgebied voor tal van vleermuizen. Bovendien bieden de vele huizen, kerken en monumentale gebouwen goede verblijfplaatsen. Voor de meervleermuis is onze provincie zelfs de belangrijkste van Nederland.

De kerk in Tjerkwerd is zo’n plek. Op de zolder van de kerk huist al tientallen jaren een grote groep meervleermuizen. Deze vliegende zoogdieren zijn onlosmakelijk verbonden met het dorp. Naast Tjerkwerd zijn er in de gemeenten Sudwest en De Fryske Marren nog zo’n 25 dorpen waar een vleermuizenkolonie  in de kerk is gehuisvest.

Samen met Tjerkwerd en de dorpen Burgwerd, Heeg en Kimswerd wordt aandacht besteed aan de vleermuizen die daar zitten. Het verhaal van de vleermuizen wordt verteld met filmmateriaal, excursies en lessen op school. Ook gaat er een werkgroep aan de slag om te kijken waar kansen zijn om het leefgebied van de vleermuis te verbeteren.

Voor huis- of vastgoedeigenaren wordt er een gratis vleermuistest aangeboden. Vrijwilligers onderzoeken of er vleermuizen in gebouwen voorkomen, zodat de eigenaren daar rekening mee kunnen houden. Ook aannemers worden er bewust van gemaakt dat er vleermuizen in spouwmuren en andere ‘loze’ ruimtes van kerken en (monumentale) gebrouwen kunnen zitten.

Bats yn Byld is een project van Dorpsbelang Tjerkwerd e.o., de Friese Milieu Federatie (FMF), Mar en Klif en Landschapsbeheer Friesland.

 

Meer informatie

Meer informatie over dit project - zoals de film Bats yn Byld en de live stream van de kerk in Tjerkwerd - kun je vinden op de website www.fmf.frl/byb/.

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora