Overige pagina

100ste Biologiedag met De Paedwizer in bos bij Beetsterzwaag

biologiedag.jpgOp 29 september jl. gaf Sicko Heldoorn, burgemeester van Opsterland het startsein voor de 100ste Biologiedag. Dat deed hij samen met de kinderen van groep 8 van basisschool De Paedwizer uit Beetsterzwaag. Of ze dat nu écht aardig vonden, zo’n Biologiedag, vroeg de burgemeester aan de kinderen. Jazeker antwoorden ze enthousiast. En niet alleen omdat ze een dagje niet in de schoolbanken hoefden te zitten. Het is leerzaam, gezellig, gezond en gewoon leuk, aldus de kinderen. Tevreden met dit antwoord onthulde de burgemeester daarna een vrolijk spandoek, bedoeld om de Biologiedagen in de hele provincie te promoten.
 
Ongeveer tien jaar geleden stond NME Opsterland, van het Onderwijskundig Adviesbureau (OAB) aan de wieg van de Biologiedagen. Doel was de jeugd van basisscholen in Fryslân te betrekken bij de natuur. Dat is gelukt. Jaarlijks laat het succesvolle samenwerkingsproject van Natuur- en Milieueducatie (NME) en Landschapsbeheer Friesland meer dan duizend kinderen van groep 7 en 8 de natuur in hun eigen omgeving beleven. Onder deskundige leiding lekker naar buiten de frisse lucht in, handen uit de mouwen en al doende leren. Op deze manier wordt een basis gelegd voor het natuuronderwijs in deze provincie en tegelijk veel nuttig beheerswerk verricht. En na afloop zijn alle kinderen en leerkrachten enthousiast. Kortom, maximale betrokkenheid en resultaat.
 
Voor alle leerlingen van groep 7/8
Eigenlijk zouden alle leerlingen in Friesland op zijn minst een Biologiedag moeten meemaken voordat ze de basisschool verlaten. Dat vinden de Steunpunten NME en Landschapsbeheer Friesland. Nu zijn het vooral basisscholen in de gemeenten Achtkarspelen, Opsterland en Ooststellingwerf die samen met Steunpunten NME Zuidoost-Friesland de dagen organiseren. Jaarlijks gaat het in deze gemeenten om 36 scholen die met gemiddeld 21 leerlingen per keer deelnemen. Het succes is bij de andere steunpunten niet onopgemerkt gebleven en het aantal deelnemende scholen is fiks gegroeid. In totaal doen dit jaar 51 basisscholen met één of meerdere klassen mee in Friesland. Dat betekent dat meer dan duizend kinderen actief zullen zijn op de heide, in het bos of in het riet.
 
Nog witte gebieden als Heerenveen, Weststellingwerf, Midden- en Noordwest-Friesland staan op de verlanglijst van de organisatie, maar kunnen niet altijd bereikt worden. Dat heeft onder meer te maken met draagvlak, krappe financiën en het soms volledig ontbreken van een Steunpunt NME. Door een krachtige lobby en inzet van vrijwilligers en enthousiaste ouders denken de organiserende partijen het aantal Biologiedagen op te kunnen schroeven. Intensieve samenwerking met het IVN Consulentschap Fryslân en de natuurbeherende instanties voorziet de komende jaren in meer themaprojecten met aandacht voor bijvoorbeeld landschap, agrarisch natuurbeheer, weidevogels en duurzaamheid.
 
Leuk, leerzaam en praktisch
Onderzoek wijst uit dat niet alleen stadskinderen, maar ook kinderen van het platteland meer en meer van de natuur vervreemden. Les krijg je op school uit een boek en de intensieve reclame op televisie doet de rest: koeien zijn paars, kleine eendjes geel, melk komt uit de supermarkt en spinazie groeit in blokjes à la crème. Het beleven van de natuur in de eigen omgeving is voor veel kinderen, maar ook voor ouders en docenten een eye-opener. Het grote succes van de dagen wordt toegeschreven aan de combinatie van een leerzame excursie, praktische veldopdrachten en leuk natuurbeheerwerk. Op die manier leren de kinderen veel over de natuur en dragen ze er zelf een steentje aan bij. Bovendien wordt een kiem gelegd die op volwassen leeftijd sneller leidt tot respect voor de natuur.
 
Om het belang van de Biologiedagen te onderstrepen hebben Landschapsbeheer Friesland en de Steunpunten NME/ZOF vier meter lange banieren ontwikkeld. Deze opvallende spandoeken met kindertekeningen worden opgehangen bij de invalswegen, scholen en de plek waar gewerkt wordt. Zo wordt de benaming ‘Biologiedagen’ in de hele provincie op een opvallende wijze uitgedragen.
 
Achtergrondinformatie kunt u krijgen bij:Projectleider Jan Piet de Boer van landschapsbeheer Friesland, tel: 0512-383800.
 
 
biologiedag.jpg