Projecten

Projecten

Actieplan groene vrijwilligers Fryslân

Acht ‘groene organisaties’ in Fryslân hebben het Actieplan Groene Vrijwilligers opgesteld. Samen kunnen ze rekenen op wel 5500 vrijwilligers die zich wekelijks of maandelijks inzetten.

Jaarlijkse Natuurwerkdag

Op de eerste zaterdag van november vindt de jaarlijkse Natuurwerkdag plaats. Iedereen kan op deze dag werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap. De Natuurwerkdag is een opknapbeurt van het landschap en de grootste vrijwilligersactie in de Nederlandse natuur. Afhankelijk van de streek en de locatie zijn er verschillende activiteiten zoals snoeien, zagen, hooien, schoonmaken van poelen en paden, knotten van wilgen, maken van takkenrillen en verwijderen van riet. Landschapsbeheer Friesland is coördinator van de Natuurwerkdag in de provincie Friesland en zorgt voor (extra) gereedschap en ander klusmateriaal en de promotie voor de werving van vrijwilligers. 

Educatieproject Noardlike Fryske Wâlden

Educatieproject Noardlike Fryske Wâlden

Kinderen (bovenbouw basisschool) actief betrekken bij de natuur en cultuurhistorie van hun leefgebied ‘Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden’. Dat is het doel van het educatieproject 'Takomst foar in Unyk Lânskip'. Het behoud van de unieke waarden van het landschap staat centraal. Specifiek leren de kinderen over het onderhouden van elzensingels en de rol van boeren hierbij.

Biologiedagen: Leren in de natuur!

Het project 'Biologiedagen' brengt de natuurlessen voor basisschoolleerlingen in praktijk. Bij het initiatief, van Landschapsbeheer Friesland en het Natuur & Milieu Educatie (NME) centrum, gaan vrijwilligerswerk en educatie op een prachtige manier samen. Leerlingen weten door biologielessen al het nodige van de natuur. Maar tijdens een Biologiedag gaan ze daadwerkelijk de natuur in. De dag begint altijd met een excursie voor de hele groep. Daarna werkt de helft van de groep aan veldopdrachten terwijl de anderen zich bezighouden met praktisch natuurbeheer. Na de lunch wisselen de werkzaamheden.