Projecten

Projecten

Actieplan groene vrijwilligers Fryslân

Acht ‘groene organisaties’ in Fryslân hebben het Actieplan Groene Vrijwilligers opgesteld. Samen kunnen ze rekenen op wel 5500 vrijwilligers die zich wekelijks of maandelijks inzetten.

De groene organisaties zijn, naast Landschapsbeheer Friesland, Bond Friese Vogelwachten, Friese Milieu Federatie, Fryske Feriening foar Fjildbiology, It Fryske Gea, IVN natuureducatie, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Wij hebben een coördinerende rol bij het opstellen en uitvoeren van het Actieplan. Gezamenlijk werken we vier onderwerpen: 
- De organisatie van een jaarlijkse provinciale groene vrijwilligersdag 
- De zichtbaarheid van het groene vrijwilligerswerk samen met Omrop Fryslân 
- De werving van een diversiteit aan vrijwilligers
- Samenwerken aan educatie en opleidingen