Projecten

Projecten

Educatieproject Noardlike Fryske Wâlden

Educatieproject Noardlike Fryske Wâlden

Kinderen (bovenbouw basisschool) actief betrekken bij de natuur en cultuurhistorie van hun leefgebied ‘Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden’. Dat is het doel van het educatieproject 'Takomst foar in Unyk Lânskip'. Het behoud van de unieke waarden van het landschap staat centraal. Specifiek leren de kinderen over het onderhouden van elzensingels en de rol van boeren hierbij.

De basisschoolkinderen steken de handen uit de mouwen in de gemeenten Dantumadeel, Kollumerland, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Smallingerland bij zowel de boeren als in de eigen omgeving. Zo maken de kinderen intensief kennis met de geschiedenis, de natuur en het beheer van het fraaie Nationaal Landschap waarin ze leven. Landschapsbeheer Friesland begeleidt de kinderen bij de praktische werkzaamheden van het beheer van de singels.

Voor het educatieproject werkt Landschapsbeheer Friesland samen met het IVN-consulentschap, de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Natuur & Milieu Educatie (NME) centrum De Klyster. Opgave voor dit educatieproject gaat via het NME-centrum.

Sulveren Skries

Voorafgaand aan het project vond een pilot plaats. Deze was een groot succes. Niet voor niets leverde dit de Sulveren Skries op. Dit is de prijs die Provincie Fryslân jaarlijks uitreikt aan het beste initiatief op het gebied van natuur- en landschapsbeheer.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u voor meer informatie contact opnemen met projectleider Jan Piet de Boer (telefoonnummer: 0512-38 38 00).