Projecten

Projecten

Masterplan Groot Terhorne

Masterplan Groot Terhorne

Tussen Beetgum en Beetgumermolen ligt het voormalige stateterrein van Groot Terhorne (ook wel Martena State genoemd). De oudste vermelding van de state dateert uit het jaar 1496, maar het bestond waarschijnlijk al langer. Door de eeuwen heen verandert er veel aan Groot Terhorne. De eenvoudige stins wordt een state en door de jaren zijn er verschillende grote tuinarchitecten betrokken geweest bij het ontwerpen en aanleggen van een prachtige tuin.

In de tweede helft van de 19e eeuw gaat het met de bewoners van de state financieel slecht. In 1864 werd de bibliotheek verkocht en in 1879 werd de state voor afbraak geveild en vervolgens gesloopt. De tuin werd omgevormd tot weiland, maar de vroegere aanleg is nog goed in de perceelsvorm te herkennen.

De Aismastichting – de huidige eigenaar - heeft de dorpsbewoners van Beetgum en Beetgumermolen gevraagd om een nieuwe functie / inrichting voor het terrein te bedenken. De nieuwe plannen moeten recht doen aan de cultuurhistorie  en de natuurwaarden van het terrein. Er zijn al veel ideeën bij de bewoners, maar de ideeën moeten natuurlijk ook uitgewerkt en uitgevoerd worden. Landschapsbeheer Friesland ondersteunt de dorpsbewoners daarbij.