Projecten

Projecten

Mei it ferline foarút

Mei it ferline foarút

Het verleden als inspiratie gebruiken voor toekomstige ruimtelijke opgaven, dat doen we in het project 'Mei it ferline foarút' (NL: met het verleden vooruit). Een project waarin we de wordingsgeschiedenis van het Friese landschap benutten om te werken aan krachtige, duurzame en streekeigen productielandschappen die tegen een stootje kunnen.

Historie landschapstype in kaart

We richten ons in dit project met name op het landschapshistorische aspect. Zo ontwikkelen we voor ieder Fries oercultuurlandschap een landschapshistorisch overzicht in de vorm van een blokkendiagram. Hierin is de ontstaansgeschiedenis van een landschap af te lezen aan de hand van opeenvolgende landschapstypen. Voor ieder landschapstype wordt ook een stempel getekend met daarin een verbeelding van de belangrijkste landschappelijke structuren. De opeenvolging van landschapstypen zijn op deze beeldende manier door de tijd volgen.
De belangrijkste structuren en landschapselementen uit deze historische overzichten worden ter inspiratie gebruikt bij toekomstige opgaven, waarin landschapsherstel een rol kan spelen. Daarnaast wordt gezocht naar nieuwe verdienmodellen. De ontwikkelingen van het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Er wordt een speciale 'GLB Bouwdoos' samengesteld, die voor agrariërs inzichtelijk maakt hoe zij historische landschapselementen ten goede kunnen gebruiken binnen de bedrijfsvoering.

Landschapsbeheer Friesland werkt in dit project samen met Werkend Landschap, het Kollektivenberied, It Fryske Gea, Friese Milieu Federatie, Staatsbosbeheer en de Provincie Friesland.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met senior projectleider erfgoed & cultuurhistorie Dennis Worst via 06 - 82482392 of d.worst@landschapsbeheerfriesland.nl.

 

Webafbeelding MIFF1

Webafbeelding MIFF2