Projecten

Projecten

Mei it ferline foarút

Mei it ferline foarút

Het verleden als inspiratiebron voor toekomstige ruimtelijke opgaven, dat is waar 'Mei it ferline foarút' (NL: met het verleden vooruit) in essentie om draait. Met deze methodiek benutten we de ontstaansgeschiedenis van het Friese landschap voor de ontwikkeling van krachtige, duurzame en streekeigen (productie)landschappen die tegen een stootje kunnen.

Historie landschapstype in kaart

In het landschapsbeleid van de provincie is Fryslân in acht landschappelijke deelgebieden opgesplitst. Voor al deze deelgebieden hebben wij samen met adviesbureau Werkend Landschap zogeheten chronologica’s ontwikkeld. Met blokkendiagrammen en afbeeldingen geven de posters een overzicht van de landschapshistorie van de Friese deelgebieden. Zo is de ontwikkeling van de landschapstypen op een beeldende manier door de tijd te volgen. De van nature aanwezige gelaagdheid van het landschap komt hierin duidelijk naar voren.

Met de chronologica’s kijken we naar het verleden én werpen we ook een blik op de toekomst. Bijvoorbeeld door inspiratie uit historische landschapstypen te gebruiken voor de nieuwe inrichting van landschappen (prototypes). De logica van het historische landschap biedt op deze wijze interessante oplossingen voor hedendaagse ruimtelijke vraagstukken. Via deze methodiek versterken verleden en toekomst elkaar. Voor ieder actueel ruimtelijk thema zoals biodiversiteit, klimaatadaptatie of agrarische verdienmodellen kan vanuit de chronologica’s een toekomstig lokaal beeld worden geschetst. Om deze landschappen toekomstbestendig te maken wordt vooral ook gekeken hoe aan de historische kenmerken van het landschap een moderne invulling kan worden gegeven. De chronologica’s kunnen zo ook op regionale of lokale schaal worden toegepast.

Kijk voor meer informatie op methetverledenvooruit.nl of lees de gastcolumn van 12 december 2023 "Met het verleden mooi vooruit in MooiNL.

Landschapsbeheer Friesland heeft de methodiek samen met Werkend Landschap ontwikkeld. Daarnaast zijn onder andere ook het Kollektivenberied, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en provincie Fryslân bij het proces betrokken geweest.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met senior projectleider Erfgoed & Cultuurhistorie Dennis Worst via d.worst@landschapsbeheerfriesland.nl.

 

Webafbeelding MIFF1

Webafbeelding MIFF2