Projecten

Projecten

Noordergraf

Noordergraf

Noordergraf is een samenwerkingsverband van organisaties voor erfgoed en landschap in de provincies Fryslân, Drenthe en Groningen. Samen met de Rijksuniversteit Groningen hebben zij een benadering ontwikkeld voor het omgaan met kerkhoven en begraafplaatsen. Noordergraf wil beheer stimuleren dat oog heeft voor de erfgoedwaarden van deze terreinen en dat rekening houdt met de belangen en inzichten van álle betrokkenen: eigenaars, beheerders, bezoekers en omwonenden. Wij willen graag hun kennis, kunde en engagement vergroten. Zo hopen wij bij te dragen aan de verduurzaming van de grafcultuur in Noord-Nederland.

Bent u vrijwilliger of beheerder van een begraafplaats en wilt u overleggen over deelname aan het project Noordergraf? Neem dan contact met ons op via info@erfgoedpartners.nl. Lees meer over Noordergraf in de brochure Wat is Noordergraf?

Noordergraf is een samenwerking van Erfgoedpartners, Landschapsbeheer Friesland, Landschapsbeheer Drenthe, Landschapsbeheer Groningen en Rijksuniversiteit Groningen