Projecten

Projecten

NP de Alde Feanen Nieuwe Stijl

Voor het waterrijke natuurgebied Nationaal Park de Alde Feanen wordt nagedacht om het park klaar te maken voor de toekomst. In het kader van ‘Nationale Parken Nieuwe Stijl’ werkt men aan een Nationaal Park met internationale allure waarbij ook de ruimere omgeving bij het park wordt betrokken. Via onder meer kunst, natuurversterking en een eigen streekidentiteit wordt hier invulling aan gegeven. Deze verschillende pijlers worden gelijktijdig via inspirerende projecten uitgewerkt. Dit moet leiden tot een integraal plan voor het gebied. Landschapsbeheer Friesland is gevraagd om de landschapshistorische kenmerken en kwaliteiten van het bredere gebied rondom de Alde Feanen in een digitaal verhaal op een rijtje te zetten.  

In de vorm van een StoryMap zijn per tijdvak de belangrijkste landschapshistorische ontwikkelingen uiteengezet. De relatie met het (binnen)water is ook voor de streekhistorie van cruciaal belang geweest. In bijna alle hoofdstukken valt wel iets te lezen over de sturende werking van het water waar de streekbewoners mee te maken hadden. In het laatste hoofdstuk zijn voor ieder tijdvak nog eens de belangrijkste cultuurhistorische karakteristieken samengevat.

kijk voor het uitgebreide landschaphistorische verhaal op de StoryMap "Wetter en Moar".

Contact

Neem voor meer informatie contact op met senior projectleider Erfgoed & Cultuurhistorie Dennis Worst via 0512 - 38 38 00 of d.worst@landschapsbeheerfriesland.nl.

 

 Foto: Mark Schuurman Ander Beeld