Projecten

Projecten

Regiodeal Zuidoost-Friesland: Kansen en projecten voor Zuidoost-Friese landschap

Regiodeal Zuidoost-Friesland: Kansen en projecten voor Zuidoost-Friese landschap

Zuidoost Friesland kent een bijzonder afwisselend landschap. Van kleinschalige esgehuchten in de buurt van Oosterwolde tot de hoogvenen rond Fochteloo. En van een besloten elzensingellandschap in de omgeving van Drachten tot een open veenweidegebied met petgaten rond Tijnje en Munnekeburen. Vanuit Regio Deal Zuidoost Friesland is gesignaleerd dat dit rijke cultuurlandschap steeds meer onder druk komt te staan. Landschapsbeheer heeft zich in Zuidoost-Fryslân hard gemaakt om de landschappelijke kwaliteit te behouden. Hoe we dat hebben gedaan? 

Kansenkaart

Als eerste hebben we de landschapshistorie van de regio beschreven in een StoryMap. Alle relevante landschapstypen en elementen komen daarin aan bod. Gelijktijdig zijn we op zoek gegaan naar inspirerende voorbeeldprojecten die de afgelopen jaren in de regio zijn uitgevoerd of nog op stapel staan. Het gaat om kleinschalige projecten die gericht zijn op het vergroten van de biodiversiteit of de toekomstbestendigheid van het landschap waarbij oog is voor de identiteit van het cultuurlandschap. Een aantal van deze voorbeeldprojecten zijn in een kansenkaart beoordeeld op factoren als landschappelijke impact en kennisverrijking.

Inspiratiebijeenkomst

Ook is er in het kader van het project een inspiratiebijeenkomst georganiseerd. De projectpartners en stakeholders werden op een ludieke wijze uitgedaagd om onder meer over nieuwe functionaliteiten van historische landschapselementen na te denken. In de vorm van spelletjes als ‘landschapskwartet’ en ‘ideeënbingo’ hebben de deelnemers met elkaar van ideeën gewisseld over hoe historische landschapstypen en elementen kunnen worden ingezet op een toekomstbewuste manier.

Landschapsbeheer Friesland heeft in dit project nauw samengewerkt met Werkend Landschap. Binnen de Regio Deal Zuidoost Friesland maakten de Zuidoost-Friese gemeenten Opsterland, Heerenveen, Smallingerland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân ook onderdeel uit van de projectgroep.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met senior projectleider Erfgoed & Cultuurhistorie Dennis Worst via 0512 - 38 38 00 of d.worst@landschapsbeheerfriesland.nl

Webfoto1 Regio Deal