Projecten

Projecten

Natuur & veerkrachtig landschap

Natuur & veerkrachtig landschap

Zuidoost Friesland kent een bijzonder afwisselend landschap. Van kleinschalige esgehuchten in de buurt van Oosterwolde tot de hoogvenen rond Fochteloo en van een besloten elzensingellandschap in de omgeving van Drachten tot een open veenweidegebied met petgaten rond Tijnje en Munnekeburen. Regio Deal Zuidoost Friesland signaleerde dat dit rijke cultuurlandschap steeds meer onder druk komt te staan. Op veel plekken wordt ijverig aan het landschap gewerkt, maar in de afgelopen decennia is ook veel moois verloren gegaan. Landschapsbeheer Friesland maakt zich hard voor dit bijzonder gevarieerde regionale landschap in opdracht van de Regio Deal. Hoe we dat doen?

We gaan op zoek gaan naar inspirerende kleinschalige voorbeeldprojecten die bijdragen aan de versterking van het cultuurlandschap. Projecten die bijvoorbeeld gericht zijn op het vergroten van de biodiversiteit, maar waarbij de identiteit van het cultuurlandschap niet uit het oog wordt verloren. Het eindproduct wordt een inspiratievolle kansenkaart met fictieve of bestaande projecten per landschapstype. Deze kansenkaart gebruiken we vervolgens voor een inspiratiebijeenkomst die we in juli 2022 organiseren. Voor deze bijeenkomst nodigen we stakeholders uit om gezamenlijk na te denken over voorbeeldprojecten met onderwerpen als koolstofopslag, waterberging of de beleving van het landschap.

Landschapsbeheer Friesland werkt in dit project samen met Werkend Landschap. Onder de vlag van Regio Deal Zuidoost Friesland maken de gemeenten Opsterland, Heerenveen, Smallingerland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân onderdeel uit van de projectgroep.

Neem voor meer informatie over dit project contact op met projectleider Dennis Worst via het telefoonnummer 06 - 824 82 392 of per mail d.worst@landschapsbeheerfriesland.nl

Webfoto1 Regio Deal