Projecten

Projecten

Van Akker naar Bakker

In het project van Akker naar Bakker staat de productie van Weyerts Eygen broden centraal. Dit gebeurt in een korte keten tussen boer, molenaar, bakker en consument binnen een straal van tien kilometer. Doel is om de consument te laten zien hoe een duurzame, lokale voedselproductieketen werkt. Binnen deze korte keten wordt ook ingezet op de versterking van een soortenrijk cultuurlandschap met vlinders, vogels en nieuwe landschapselementen.

Landschapsbeheer Friesland schreef het projectplan en coördineert de uitvoering van het landschapsherstel. Inmiddels zijn er op het perceel diverse landschapselementen aangelegd zoals een meidoornhaag, houtwal en poel. LBF verzorgt ook de monitoring van vlinders, vogels, kevers en hommels op het perceel. Zo brengen we in kaart wat het effect is van het nieuwe beheer en de aanleg van de landschapselementen.

Kijk voor meer informatie op vanakkernaarbakker.nl

Contact

Neem voor meer informatie contact op met senior projectleider Erfgoed & Cultuurhistorie Dennis Worst via 0512 - 38 38 00 of d.worst@landschapsbeheerfriesland.nl.