Projecten

Projecten

Van Akker naar Bakker

In het project van Akker naar Bakker staat de productie van Weyerts Eygen broden centraal. Dit gebeurt in een korte keten tussen boer, molenaar, bakker en de consument binnen een straal van tien kilometer.

Deze nauwe samenwerking zorgt voor het versterken van een soortenrijk cultuurlandschap met vlinders, vogels en nieuwe landschapselementen. Een ander doel is om het verhaal te delen om de consument weer in verbinding te brengen met de voedselproductie. Landschapsbeheer Friesland schreef het projectplan, verzorgt de monitoring en coördineert de uitvoering van het landschapsherstel.