Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Erfgoed en beleving Actuele projecten

Terpen en Wierden - It Pypke in HallumLandschapsbeheer Friesland brengt het verhaal van het bijzondere terpen- en wierdenland voor het voetlicht samen met de bewoners gaan we op onderzoek uit. In 2014 is het ‘terpen- en wierdenland project’ door het Waddenfonds gehonoreerd, waarna de eerste informatieavonden al snel plaatvonden. Landschapsbeheer Friesland werkt in dit project samen met Landschapsbeheer Groningen, Het Kenniscentrum Landschap, het Terpencentrum en Museum Wierdenland.

Ontrafelen van het verhaal

Iedere terp en iedere wierde heeft zijn eigen verhaal. Samen met bewoners en partnerorganisaties worden de verhalen ontrafeld door in de archeologie en de landschapsgeschiedenis te duiken. Zo is het nodige van de 'handelsterp' Hallum en de 'koningsterp' Wijnaldum bekend, maar bevindt nog evenveel informatie zich 'onder water'.

Dorpen Firdgum, Wijnaldum en Hallum

Dit project wordt uitgevoerd in het Friese Firdgum, Wijnaldum en Hallum en in het Groningse Ulrum, Godlinze en Warffum. Het Kenniscentrum Landschap en het Terpencentrum onderzoeken samen met bewoners, dorps- en lokale historische verenigingen 'het verhaal' van hun terp/wierde. Deze verhalen worden verzameld in een digitale dorpsatlas. Hierna gaat LBF samen met het dorp aan de slag om de karakteristieken van elke terp en wierde te versterken.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op www.terpenenwierdenland.nl. Ook kunt u voor meer informatie contact opnemen met projectleider Foppe van der Meer (0512-383800).

 

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora