Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Erfgoed en beleving Actuele projecten

Parkbossen Oldeberkoop projectfotoNa het succesvolle project ‘Herstel Koepelbosch’ is de vrijwilligersgroep in Oldeberkoop niet alleen actief met het beheer van het Koepelbosch, maar ook met het ontwikkelen van ideeën voor de andere parkbossen die het dorp rijk is. Onder andere op advies van Landschapsbeheer Friesland is het plan bedacht om de parkbossen rond het dorp met elkaar te verbinden middels een kunstroute; de zogenaamde Parkbossen-Kunstroute.

De cultuurhistorische waarde van de bossen en de aan te brengen kunstobjecten versterken elkaar en het dorp krijgt er een prachtige toeristische attractie bij. De bossen krijgen een duidelijke functie, zodat het duurzaam behoud van de parkbossen gegarandeerd wordt. Het project past goed bij Oldeberkoop. Het dorp organiseert namelijk al vanaf 1971 de jaarlijkse kunstmanifestatie ‘Open stal’.

Het project wordt mogelijk gemaakt door het Iepen Mienskipsfûns van provincie Friesland en het gemeentelijke Fonds Ooststellingwerf.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Jan Piet de Boer (telefoonnummer: 0512-38 38 00). 

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora