Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Erfgoed en beleving Actuele projecten

Landschapsbiografie Smallingerland

In het kader van de nieuwe omgevingswet stellen het Rijk, de provincies en de gemeenten een omgevingsvisie op. In deze visie worden ambities en beleidsdoelen geformuleerd voor de fysieke leefomgeving. Het landschap speelt hierin ook een rol en gemeenten zijn dus verplicht om ambities en beleidsdoelen te formuleren voor het landschap. Ook de gemeente Smallingerland moet aan de slag met de omgevingswet. Om tot een goede omgevingsvisie te komen, vind de gemeente het belangrijk dat de waarden van het landschap de basis vormen.

LBF werkt momenteel samen met het Kenniscentrum Landschap aan een landschapsbiografie voor de gemeente Smallingerland. De Landschapsbiografie bestaat uit een kaart met de verschillende landschapstypen die binnen de gemeente aanwezig zijn. Per landschapstype wordt de ontstaansgeschiedenis beschreven en worden drie kernkwaliteiten benoemd en toegelicht. De kaarten en de toelichting worden zo opgeleverd dat ze gebruikt kunnen worden bij het opstellen van de nieuwe omgevingsvisie. Tijdens het project wordt dankbaar gebruik gemaakt van een klankbordgroep. Deze bestaat uit allerlei specialisten op het gebied van landschap en geschiedenis, van (amateur) historici tot archeologen.   

De landschapsbiografie van gemeente Smallingerland is een pilotproject. De lessen die hieruit getrokken kunnen worden, worden meegenomen in het advies richting andere gemeenten over hoe men de landschapsgeschiedenis kan integreren in de omgevingsvisie.

Landschapsbeheer Friesland voert dit project uit in samenwerking met het Kenniscentrum Landschap van De Rijksuniversiteit Groningen. Gemeente Smallingerland en de vereniging Noardlike Fryske Wâlden zijn opdrachtgever.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Landschapsbiografie kunt u contact opnemen met projectleider Foppe van der Meer (telefoonnummer 0512-383800). U kunt ook met Foppe van der Meer de mogelijkheden tot het uitvoeren van een landschapsbiografie in uw gemeente bespreken.

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora