Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Cultuurhistorie en Aardkunde

Via Landschapsbeheer Friesland kunt u niet alleen landschapsonderhoud uitvoeren door opslag te verwijderen in bos en op de heide of in boomgaarden de hoogstam fruitbomen te snoeien. Ook op het gebied van cultuurhistorie is vrijwilligerswerk mogelijk en kunnen we ieders hulp gebruiken.

Het samen opknappen van bijvoorbeeld oude, vervallen elementen onder deskundige begeleiding van vertegenwoordigers van landschapsbeheer is een voorbeeld van dit soort werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld een oude schansen (Friese Waterlinie) en eeuwenoude eendenkooien. Voorafgaand kunnen geïnteresseerden in de lokale geschiedenis zinvolle informatie verschaffen aan degenen die daadwerkelijk aan de slag gaan. Wie weet levert u de informatie aan voor het werk dat u nadien zelf uitvoert?

Vrijwilligerswerkzaamheden op het gebied van landschap en cultuurhistorie zijn:

  • Opknappen van oude kerkterreinen
  • Onderhoud en beheer stinzenflora
  • Vrijmaken van begroeiing van te restaureren houtwallen, heggen en schansen
  • Aanplanten hoogstamboomgaarden
  • Achtergrondonderzoek doen ten behoeve van her in te richten terreinen


Goed voorbereid aan de slag
Voordat u aan de slag kunt, is het raadzaam om enige kennis op te doen over de aard van de werkzaamheden. Voor het opknappen van oude kerkterreinen en begraafplaatsen is zelfs een speciale cursus ontwikkeld. Gewapend met deze kennis kan het onderhoud en het herstel op cultuurhistorisch verantwoorde wijze plaatsvinden.

Landschapsbeheer Friesland is van mening dat herstel en restauratie niet de enige manier van behoud is. 'Behoud door Ontwikkeling' biedt minstens zo veel mogelijkheden voor cultuurhistorisch landschapsbeheer. We gaan dan op zoek naar een nieuwe passende functie voor in onbruik geraakte cultuurhistorische elementen in het landschap. Kennis van de oude functie is dan onontbeerlijk en vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het vergaren van die kennis.

Meer informatie
Wilt u zelf vrijwilliger worden of wilt u meer weten over vrijwilligerswerk in uw regio? Neem dan contact op met projectleider Jan Piet de Boer, tel: 0512-383800.

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties LandschappenNL
Selecteer je provincie op de kaart.