Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Soortenbescherming

Wie vindt het eerste kievitsei van Fryslân? Dat ei vinden is de grootste kick die je als weidevogelbeschermer kunt krijgen. Maar de overige nesten met eieren van soorten als grutto, scholekster en wulp geven ook grote voldoening. Dat blijkt uit de ongeveer 6000 vrijwillige weidevogelbeschermers onder de paraplu van Landschapsbeheer Nederland die jaarlijks tienduizenden nesten opsporen en beschermen. Het samenwerkingsverband onderhoudt ook de landelijke website http://www.weidevogelbescherming.nl/ met alle actuele informatie op het gebied van weidevogelbescherming. In Fryslân vindt vrijwillige weidevogelbescherming met name plaats onder de vlag van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFVW).

Maar er zijn meerdere plant- en diersoorten waar vrijwilligers van Landschapsbeheer Friesland zich mee bezig houden. Zo zijn er veel vrijwilligers voor erfvogels, met name gericht op steen- en kerkuilen. In sommige provincies zijn er ook groepen die gericht zijn op vleermuizen in kerken en bunkers. Anderen voeren gericht maatregelen uit voor amfibieën en reptielen zoals het onderhouden van poelen, maken van ringslangbroedplaatsen en veilig over laten steken van padden.

Net als bij de 'landschapsbeheerders' zijn er onafhankelijke werkgroepen actief, maar de meesten werken onder de vlag van landelijke natuurorganisaties als IVN of Koninklijke Natuurhistorische Vereniging (KNNV). Weidevogelbeschermers vallen vaak onder een vogelwacht of vogelwerkgroep.

Ondersteuning met kennis van zaken
Landschapsbeheer Friesland ondersteunt soortenbeschermersgroepen met:

  • Materialen (nestbeschermers,brochures, registratiemateriaal etc.)
  • Cursussen over weidevogels en andere soortgroepen (monitoring, bescherming etc.)
  • Verzamelen van resultaten van weidevogels en in sommige provincies soms ook andere soorten als bevers, steen- en kerkuilen en vleermuizen 
  • Contacten verzorgen met vrijwilligersgroepen en grondeigenaren, agrarische natuurverenigingen en gemeenten
  • Introductiecursussen voor geïnteresseerden


Meer informatie
Wilt u zelf vrijwilliger worden of wilt u meer weten over vrijwilligerswerk in uw regio? Neem dan contact op met projectleider Jan Piet de Boer, tel: 0512-3383800.

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties LandschappenNL
Selecteer je provincie op de kaart.