Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Landbouw en water Actuele projecten

Van Harinxmaweg Centrale asDe Centrale As is een nieuwe weg in Noordoost-Friesland en loopt van Dokkum langs Damwoude, Zwaagwesteinde, Veenwouden,  Hurdegaryp en Burgum naar Nijega. Het is een vierbaans autoweg door het Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden die voor ongeveer twee derde deel over een geheel nieuw tracé loopt. Landschapsbeheer Friesland adviseert de provincie bij de inpassing van de nieuwe weg waarbij herkenbaarheid en behoud van kernkwaliteiten voor landschap leidend zijn. 

Vrijwillige kavelruil, waarvan landschap een integraal onderdeel vormt, speelt als instrument een belangrijke rol in de grondruil. Naast planvorming regisseert LBF in opdracht van de provincie veel herstel- en onderhoudswerkzaamheden. 

Naast de herkenbaarheid van het Nationaal landschap de Noardlike Fryske Wâlden spelen bij landschapsherstel ecologische verbindingen een belangrijke rol. Bovendien is van groot belang dat de landbouw met de nieuwe situatie uit de voeten kan qua bedrijfsvoering.

Vrijwillige kavelruil

Door de nieuwe weg wordt het gebied als het ware in tweeën gesplitst. Bestaande veehouderijen onder of langs het tracé zijn uitgekocht of moeten qua grondgebruik een stukje ‘opschuiven’. Daarom is een vrijwillige kavelruil opgezet waarin naast landschap ook integraal het realiseren van maatregelen als wandel- en fietspaden de doelstelling is.

Artikel 'Landschap in de gebiedsontwikkeling rondom De Centrale As'

In GroenLicht nr 25 van oktober 2016 heeft een artikel over de rol van Landschapsbeheer Friesland in het proces van De Centrale As gestaan. U kunt dit artikel hier vinden.  

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Gerard van Looijengoederard van Looijengoed (telefoonnummer: 0512-38 38 00). Ook kunt u op de website van de Centrale As meer informatie vinden. 

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora