Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Landbouw en water Actuele projecten

boomwal als apotheekWat doe je als mens als je je niet lekker voelt? Juist dan neem je een aspirine. Maar wat doe je als koe als je je niet fit voelt?

Veertien veehouders van agrarische vereniging Vanla doen mee met het project ‘De Boomwal als apotheek van vee en bron van biodiversiteit’. Binnen het project worden specifieke bomen en struiken in de elzensingels en houtwallen aangeplant om een apotheekfunctie te creëren voor vee. Zo helpt een zwarte bes tegen ontstekingen en een hazelaar zorgt voor een betere doorbloeding. Het doel is dat het vee middels zelfmedicatie hun gezondheid op peil kan houden. Bovendien zorgt de variatie in de boomwal voor meer biodiversiteit wat goed is voor de bijen en andere insecten.

Het project heeft een looptijd van 4 jaar. In die tijd werken boeren en leerlingen van Van Hall Larenstein en het Nordwin College samen om in de zomermaanden vee te monitoren om te zien waar ze aan vreten. De veehouder houdt de gezondheidstoestand van zijn veestapel in de gaten. Binnen het project worden bij de veertien veehouders meer dan 1700 boompjes geplant. Landschapsbeheer Friesland en Stichting Wrâldfrucht hebben in het project een adviserende rol op gebied van landschap en houtige gewassen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Foppe van der Meer (0512-383800).

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora