Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Landbouw en water Advies voor agrariërs

Een goede inpassing van uw bedrijf in het landschap? Wij kunnen u helpen.

Ongeveer 80% van het landoppervlak van Friesland is in beheer bij agrariërs. Zij bepalen daarmee het beeld van ons landschap. Landschapsbeheer Friesland werkt nauw samen met agrariërs, agrarische natuurverenigingen (ANV's) en agrarische collectieven voor de inrichting en beheer van het cultuurlandschap. 

LBF ondersteunt agrariërs bij hun wensen om bij te dragen aan een aantrekkelijk cultuurlandschap. Of u nu kiest voor grootschalige landbouw met behoud van landschappelijke waarden of voor verbreding van uw activiteiten zoals een zorgboerderij of juist voor biologische landbouw.

Erf OosternijkerkLandschapsbeheer Friesland kan u ondersteuning geven met:

  • adviseren en begeleiden processen
  • informatie over subsidies voor natuur- en landschapsbeheer
  • het opzetten en uitvoeren van projecten
  • natuur- en beplantingsplannen opstellen
  • kennis over agrarisch natuurbeheer overdragen in de vorm van veldgidsen en brochures
  • gebouwen inpassen in het landschap door ontwerp en beplanting
  • cursussen ontwikkelen en geven over o.a. landschapsbeheer

Meer informatie of een afspraak maken?

U kunt geheel vrijblijvend informatie opvragen of een afspraak maken bij projectleider Foppe van der Meer (telefoonnummer 0512-38 38 00). 

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora