Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Landbouw en water Afgeronde projecten

Ruige dwergvleermuisNederland is één van de meest verlichte landen ter wereld. Op veel plekken is ’s nachts licht te zien en er is nog maar weinig bekend over de gevolgen van dit licht op onze natuur. Om hier meer kennis over te krijgen doet Landschapsbeheer Friesland samen met het Nederland Instituut voor Ecologie en de Wageningen universiteit onderzoek naar het effect van licht op het gedrag van de ruige dwergvleermuis. Dit onderzoek wordt gedaan rondom locaties van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in Friesland.

De NAM

De NAM is vooral bekend geworden door de gaswinning in Groningen, maar ook in Friesland heeft de NAM een aantal locaties. Twintig daarvan, voornamelijk ten noorden van Drachten, worden nu gebruikt om te onderzoeken wat het effect van kunstmatig licht is op de keuze van de ruige dwergvleermuis om de dag door te brengen. Deze NAM-locaties liggen in het typerende coulisselandschap van de Friese Wouden waar veel vleermuizen voorkomen.  NAM ondersteunt het onderzoek naar het effect van licht op natuur al een aantal jaren omdat haar locaties in een open landschap (of op zee) liggen.

Het onderzoek

In de groenwal rondom een aantal NAM-locaties zijn 84 palen geplaatst. Elke paal heeft een houten vleermuiskast en een houtbetonkast. Op 42 palen is LED verlichting geplaatst, de andere 42 hebben geen verlichting. In het najaar, de trekperiode van de ruige dwergvleermuis, worden alle kasten vijf keer gecontroleerd op de aanwezigheid van de vleermuizen en op hun uitwerpselen. De soorten en de aantallen worden genoteerd en de uitwerpselen verwijderd voor de volgende controle. Landschapsbeheer Friesland heeft al een aantal inventarisaties en onderzoeken uitgevoerd naar vleermuizen in onder andere de Noardlike Fryske Wâlden. Daarnaast is het meldpunt vleermuizen en marters ondergebracht bij LBF. Er is dus de nodige ervaring op dit gebied.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met projectleider Foppe van der Meer (telefoonnummer: 0512-383800).

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora