Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Landbouw en water Afgeronde projecten

PaezumerlannenIt Fryske Gea wil de natuurwaarden van de Peazumerlannen waarborgen en versterken. Om de cultuurhistorische waarden van het gebied mee te nemen in de te ontwikkelen plannen, heeft It Fryske Gea aan Landschapsbeheer Friesland verzocht een cultuurhistorische quickscan uit te voeren. 

Deze quickscan bestaat uit een kartering van de aanwezige cultuurhistorische waarden en een beknopte beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van Peasens-Moddergat en de Peazumerlannen. Met deze quickscan is het mogelijk om de plannen voor natuurontwikkeling te onderbouwen vanuit de historische situatie en belangrijke cultuurhistorische elementen te behouden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Foppe van der Meer (telefoonnummer 0512-383800).

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora