Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Herstelproject landschap droge dooradering

Introductie, financiering en doelen

De Provincie Friesland en het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor PlattelandsOntwikkeling) hebben middelen beschikbaar gesteld om landschapselementen op te knappen of aan te leggen. Deze middelen zijn aangevraagd in het herstelproject landschap droge dooradering door vier agrarische collectieven: ELAN, Noardlike Fryske Wâlden, Waddenvogels, It Lege Midden; en Landschapsbeheer Friesland.

Het doel van het project is het herstellen en het versterken van het landschap in vier gebieden in Friesland. Dit zijn De Noardlike Fryske Wâlden, Zuidoost Friesland, Terschelling en rondom Sint Nicolaasga.

Dit gebied is grofweg het deel van de provincie waar houtwallen en singels voorkomen of- kwamen. Op de kaart hieronder kunt u zien of uw percelen door de provicnie aangemerkt zijn als leefgebied (de oranje arcering). Rechts bovenaan op de kaart is een zoekfunctie beschikbaar zodat u op uw adres kunt zoeken.

Kaart leefgebied droge dooradering 


Arcgis herstelproject      

Het project
Per deelgebied is er een aanpak voor het herstellen van de landschapselementen. Klik op het gebied waar u woont of percelen heeft/gebruikt voor meer informatie.

 

Zuidoost Friesland - ELAN
In Zuidoost Friesland is Agrarisch collectief ELAN actief. Er zijn vanuit ELAN beheerregisseurs op pad om deelnemers voor dit project te werven. Die focussen voornamelijk op de agrariers in het gebied. Maar ook voor particulieren zijn er mogelijkheden om deel te nemen. In beide gevallen zijn er een aantal vereisten.

Voor meer informatie hierover klik hier.

 

Noordoost Fryslân - Noardlike Fryske Wâlden
In noordoost Friesland is Agrarisch collectief Noardlike Fryske Wâlden actief. Dit collectief dat onder andere wordt gevormd door de oudste agrarische natuurvereniging van Nederland, is al vele jaren actief in het singellandschap. Er is daarom ook gekozen de middelen getrapt in te zetten.

 

Voor meer informatie hierover klik hier.

 

Terschelling - Waddenvogels

 

Voor meer informatie hierover klik hier.

 

Sint Nicolaasga - It lege Midden

Voor meer informatie hierover klik hier.

 

 herstel logo2

 

 

 

 

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties LandschappenNL
Selecteer je provincie op de kaart.