Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Herstel en versterken landschap droge dooradering Fryslân

Noardlike Fryske WaldenIn noordoost Friesland is Agrarisch collectief Noardlike Fryske Wâlden actief. Dit collectief dat onder andere wordt gevormd door de oudste agrarische natuurvereniging van Nederland, is al vele jaren actief in het singellandschap.

Er is daarom ook gekozen de middelen getrapt in te zetten:

1 Focus op afgewezen elementen van het agrarisch natuurbeheer

2 Werving in het gebied.

Er zijn vanuit NFW beheerregisseurs op pad om de afgewezen elmenten te bekijken. Maar ook voor particulieren zijn er mogelijkheden om deel te nemen. In beide gevallen zijn er een aantal vereisten:

  • Het hele element ligt binnen het leefgebied droge dooradering;
  • Het element/de elementen moet (en) op agrarische grond liggen of daaraan grenzen;
  • Als er iets hersteld of aangelegd wordt tekent de eigenaar voor een instandhouding van 10 jaar;
  • Er is nog geen beheerovereenkomst afgesloten voor dit specifieke element. Of er is wel een overeenkomst, maar door de maatregel wordt de kwaliteit van het element meetbaar hoger. Met andere woorden: het element voldoet dan aan de eisen van een hoger pakket.

Elementen die in aanmerking komen zijn: elzensingels en houtsingels; houtwallen, kleine bosjes, drinkpoelen en dôbben, landschappelijke scheerheggen en kniphagen (geen erfbeplantingen)

In alle gevallen moet het element iets toevoegen aan het landschap; een poel in een bosje of op een erf bijvoorbeeld komt niet in aanmerking, evenals vruchtbomen, beukenheggen en elementen die niet aan landbouwgronden grenzen.

Klik hier voor beheersvoorschriften

Klik hier voor de Veldgids Noardlike Fryske Wâlden

Klik hier voor de website van Noardlike Fryske Wâlden

Klik hier om u aan te melden voor het herstelproject.

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora