Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Herstel en versterken landschap droge dooradering Fryslân

ANV waddenvogels gr

Terschelling is het enige Waddeneiland met elzensingels en daarmee een uniek landschap. Dit is door de provincie onderkend door ook voor Terschelling middelen beschikbaar te stellen om met de elzensingels aan de slag te gaan. Sinds 2015 konden eigenaren hun elementen aanmelden voor een beheervergoeding via ANV Waddenvogels.

Elementen die niet in een beheerovereenkomst zijn opgenomen kunnen in aanmerking komen voor herstel. Ook is nieuwe aanleg mogelijk. Waddenvogels heeft de komende jaren nog enige ruimte in het budget om nog nieuwe elementen in beheer te nemen.

Aanmelding en werving verlopen via Landschapsbeheer Friesland (LBF). 

Wilt u vooraf nakijken of u binnen het leefgebied valt? Alleen binnen het door de provincie vastgestelde gebied kunnen we elzensingels aanleggen en herstellen.

Na aanmelding nemen medewerkers van LBF de exacte maatregelen op, bijvoorbeeld hoeveelheden raster dat hersteld moet worden of welke elementen gezaagd of bijgeplant moet worden. Dit wordt verwerkt in een overeenkomst zodat u precies weet wat uitgevoerd gaat worden en welke afspraken daarover zijn gemaakt. Daarna start de aannemer met uitvoering in het winterseizoen. Deelname aan het project kost niks en alle werkzaamheden worden uitgevoerd, u ontvangt dus ook geen vergoeding voor deelname.

Klik hier voor de beheersvoorschriften.

Klik hier om u aan te melden voor het herstelproject. 

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora