Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Mens en maatschappij Actuele projecten

Natuurwerkdag 2010 Op elke eerste zaterdag van november vindt de Natuurwerkdag plaats. Iedereen kan op deze dag werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap. De Natuurwerkdag is eigenlijk een opknapbeurt van het landschap en de grootste vrijwilligersactie in de Nederlandse natuur. Afhankelijk van de streek en de locatie zijn er verschillende werkzaamheden. De meeste activiteiten bestaan uit kleinschalig onderhoudswerk: snoeien, zagen, hooien, schoonmaken van poelen en paden, knotten van wilgen, maken van takkenrillen en verwijderen van riet.

Wilt u meer weten over locaties, werkzaamheden en werktijden van de Natuurwerkdag? In elke provincie is er een coördinator van Landschapsbeheer die u verder kan helpen. In Friesland is dit projectleider Jan Piet de Boer.

De Natuurwerkdag wordt georganiseerd door LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Scouting Nederland. Landschapsbeheer Friesland organiseert deze dag in Friesland. Ondersteunende partijen zijn: de IVN Vereniging (voor natuur- en milieueducatie), de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), de ANWB en de KNNV (vereniging voor veldbiologie). 

Meer informatie

Meer informatie over de natuurwerkdag kunt u vinden op www.natuurwerkdag.nl. Ook kunt u voor meer informatie contact opnemen met communicatiemedewerker Cynthya Russchen (telefoonnummer: 0512-38 38 00).  

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora