Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Mens en maatschappij Actuele projecten

Boom planten als start groenproject Bakkeveen kleinBewoners van Bakkeveen maken hun dorp groener en biodiverser. De commissie Doarpstún Bakkeveen heeft Landschapsbeheer Friesland ondersteuning gevraagd bij de ontwikkeling van Bakkeveen als Doarpstún.

Het doel is dat de bewoners de biodiversiteit en de groenstructuur van Bakkeveen versterken waarbij extra aandacht is om de openbare dorpsruimtes in Bakkeveen aan te kleden met natuurlijk, eetbaar en kleurrijk groen. Zowel gemeentelijke grond als particuliere erven maken hier deel van uit.  

De Groencommissie stelt met ondersteuning van Landschapsbeheer Friesland een groenplan op basis van ingebrachte ideeën en wensen vanuit het dorp. In dit groenplan staat beschreven wat men wil veranderen m.b.t. het groen in Bakkeveen. Hierbij kan gedacht worden aan de locatie van een fruitboomgaard of een berm die omgevormd wordt tot een bloemrijke berm.

Nadat het plan is gepresenteerd aan de bewoners en de gemeente en er nog eventuele wijzigingen zijn aangebracht, wordt het plan uitgevoerd. Daarbij zijn de bewoners weer aan zet. Het plan wordt uitgevoerd tijdens één of meerdere werkdagen door de bewoners zelf. Hierdoor wordt het draagvlak voor het groenplan versterkt. Omvangrijke werkzaamheden worden natuurlijk uitgevoerd door derden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Piet de Boer (telefoonnummer 0512-383800).

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora