Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Mens en maatschappij Actuele projecten

Acht ‘groene organisaties’ in Fryslân hebben het Actieplan Groene Vrijwilligers opgesteld. Samen kunnen ze rekenen op wel 5500 vrijwilligers die zich wekelijks of maandelijks inzetten. Daarbovenop komen nog alle vrijwilligers die incidenteel actief zijn, zoals bij de natuurwerkdag en NLDoet. De partijen zien kansen voor meer samenwerking, zodat de bestaande vrijwilligers bijvoorbeeld kennis kunnen uitwisselen of gezamenlijk nieuwe kennis kunnen opdoen. Ook willen ze nieuwe vrijwilligers gezamenlijk enthousiast maken om actief te zijn in of voor het Friese landschap en in de Friese natuur.

De acht organisaties zijn Bond Friese VogelWachten (BFVW), Friese Milieu Federatie (FMF), Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF), It Fryske Gea, Landschapsbeheer Friesland, IVN, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora