Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Mens en maatschappij Afgeronde projecten

Shared Grien SpaceWaar zijn ze niet te vinden; braakliggende bouwkavels of armoedige ruilverkavelingsbosjes? De relatie tussen gemeente en inwoners is aan het veranderen en inwoners hebben vaak goede ideeën om deze terreinen een nieuwe ‘groene’ functie te geven. Landschapsbeheer Friesland en de Friese Milieu Federatie willen samen met deze bewoners de locaties weer aantrekkelijk maken en dagen hen uit om niet aan de regels maar aan de mogelijkheden te denken.

Zelfde concept als Shared Space

Shared Grien Space is afgeleid van het verkeersconcept Shared Space. Binnen dit verkeersconcept kunnen mensen zich op de weg vrij bewegen met weinig tot geen regels (bijvoorbeeld geen strepen op de weg), waardoor zij meer verantwoordelijkheid nemen en beter opletten in het verkeer. Bij Shared Grien Space is dit ook zo. Het grote verschil is dat Shared Grien Space zich richt op de groene omgeving, waar bewoners de mogelijkheid benutten om samen een terrein een nieuwe, ‘groene’ functie te geven en buiten het kader te denken.

Binnen dit project zijn twee initiatieven

De Groene Flach te Sneek: Dit braakliggende terrein van 3000 m2 dat ligt midden in de Bomenbuurt. Een buurtinitiatief wil het veld inrichten als een boomgaard waar jong en oud van kan genieten.

Kloostertuin te Hemelum: In het midden van Hemelum ligt het ‘parkje’. Na een brainstormsessie is het idee ontstaan om het parkje in te richten als moderne Kloosteruin. Het dorp bezit tegenwoordig een Russisch orthodox klooster. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Jan Piet de Boer (telefoonnummer: 0512-38 38 00). 

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora