Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Mens en maatschappij Afgeronde projecten

Shared Grien Space‘Shared Grien Space’ wordt sinds het jaar 2016 ook uitgevoerd in de dorpen Kimswerd, Tzum en Minnertsga in het waddengebied. Steeds meer mensen trekken uit de kleine dorpen naar de grotere dorpen en steden. Hierdoor kan het voorkomen dat een stuk grond midden in het dorp, dat bedoeld was voor woningbouw, onbebouwd blijft en geen functie meer heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de dorpen Tzum en Minnertsga. Landschapsbeheer Friesland probeert de ruimtelijke kwaliteit van deze dorpen op peil te houden of te verbeteren.

Het Shared Grien Space-concept

In onder meer de krimpgebieden komen veel braakliggende bouwkavels of armoedige ruilverkavelingsbosjes voor. De gemeente trekt zich steeds meer terug en verwacht van de bewoners om meer invulling te geven aan de eigen omgeving; ook aan dergelijke terreinen. De bewoners hebben vaak goede ideeën om deze terreinen een nieuwe, ‘groene’ functie te geven. Landschapsbeheer Friesland en de Friese Milieu Federatie willen samen met hen de locaties weer aantrekkelijk  en vooral levendig maken.

Pioniers in het waddengebied

Kimswerd, Tzum en Minnertsga zijn de eerste dorpen in het Waddengebied die meedoen met het project. Het is de bedoeling dat deze dorpen als voorbeeld gaan dienen voor andere dorpen in het Waddengebied, ook voor dorpen in noord-Groningen. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Jan Piet de Boer (telefoonnummer: 0512-38 38 00). 

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora