Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Mens en maatschappij Afgeronde projecten

RomteVanaf dinsdag 31 oktober 2017 heeft Omrop Fryslân de 16-delige televisieserie ‘Romte’ uitgezonden. In de serie zijn vijf burgerinitiatieven een half jaar lang gevolgd: de inrichting van een buurttuin ‘Groene Flach’ in Sneek, het Parkbossenproject in Oldeberkoop, de ‘Terp fan ‘e Takomst’ in Blija, het plan voor De Peinder Mieden in Opeinde en een gemeenschappelijke tuin in Koudum; allemaal initiatieven om de (woon)omgeving van de bewoners mooier te maken. 

Kijkers konden in Romte volgen hoe de betrokken initiatiefnemers soms worstelden met de bureaucratie, zich inspanden om het geld bij elkaar te krijgen en moesten uitzoeken welke procedures op hen van toepassing waren. Daarnaast waren er natuurlijk ook hoogtepunten te zien, zoals gezamenlijke plantdagen en feestelijke onthullingen.

De tv-serie was een vervolg op de serie ‘Moai Fryslân’ die in 2014 op Omrop Fryslân te zien was. Deze serie ging over de ruimtelijke kwaliteit in Friesland in de breedste zin van het woord. De vervolgserie Romte ging in op de vraag hoe we zelf bij kunnen dragen aan de kwaliteit van onze streek.

Via Romte krijgt men een goed beeld hoe ideeën voor initiatieven vorm krijgen en uitgevoerd worden. Bovendien geeft de serie meer informatie over onder andere het aanvragen van subsidies & vergunningen en het verkrijgen van voldoende draagvlak.

Via Omrop Fryslân en romte.tv kunt u de serie terugkijken. 

Deze 16-delige serie is een coproductie van Landschapsbeheer Friesland, de Friese Milieu Federatie en Omrop Fryslân.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Jan Piet de Boer (telefoonnummer: 0512-38 38 00). 

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora