Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Mens en maatschappij Natuureducatie

Educatieproject Noardlike Fryske Walden1Kinderen (bovenbouw basisschool) worden tijdens dit educatieproject actief betrokken bij de natuur en cultuurhistorie van hun leefgebied ‘Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden’. Het behoud van de unieke waarden van het landschap staat centraal. Specifiek leren de kinderen over het onderhouden van elzensingels en de rol van boeren hierbij. 

Zo maken de kinderen intensief kennis met de geschiedenis, de natuur en het beheer van het fraaie Nationaal Landschap waarin ze leven.
Het educatieproject speelt zich af in de gemeenten Dantumadeel, Kollumerland, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Smallingerland bij zowel de boeren als in de eigen omgeving. Landschapsbeheer Friesland begeleidt de kinderen bij de praktische werkzaamheden van het beheer van de singels.

Voor het educatieproject werkt Landschapsbeheer Friesland samen met het IVN-consulentschap, de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Natuur & Milieu Educatie (NME) centrum De Klyster. Opgave voor dit educatieproject gaat via het NME-centrum. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan Piet de Boer (j.p.deboer@landschapsbeheerfriesland.nl of 0512-383800).

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora