Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Mens en maatschappij Natuureducatie

Eendenkooi bij de HelZe zijn als groene oases in het open landschap van de waddenkust: eendenkooien. Prachtige stukjes natuur waar al eeuwenlang een bijzonder ambacht wordt uitgeoefend. Toch zijn eendenkooien nog niet zo bekend en dreigden ze te verdwijnen langs de waddenkust…

 Natuurorganisaties - waaronder LBF - en provincies staken daar een stokje voor en hebben 24 eendenkooien hersteld in Groningen, Friesland en Noord-Holland. Deze zijn het bezoeken en behouden meer dan waard. In lesprogramma De Eendenkooi maken kinderen van groep 7 en 8 kennis met deze cultuurhistorische pareltjes. 

Opgave voor dit educatieproject kan via de website van erfgoed-onderwijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan Piet de Boer (j.p.deboer@landschapsbeheerfriesland.nl of 0512-383800).

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora