Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Meer over LBF

Landschapsbeheer Friesland is een stichting dat opgericht is in 1983. Wij richten ons in eerste instantie op de kleinere natuurgebieden en ‘het gewone’ landschap, maar wij ondersteunen ook bij het beheer van grote en bijzondere natuurgebieden van bijvoorbeeld It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Landschapsbeheer Friesland zorgt samen met onder meer particuliere grondbezitters, agrariërs en vrijwilligers voor het landschap. Wij zijn echte ‘doeners’ en betrekken de Friese burger bij de natuur. De jaarlijkse terugkerende Natuurwerkdag is hier een goed voorbeeld van.

Wij bezitten zelf geen grond, zoals onze partner It Fryske Gea. Doormiddel van het organiseren van projecten, het opzetten en uitvoeren van beheersplannen, het adviseren en lobbyen zorgen wij ervoor dat de kwaliteit van het Friese landschap behouden blijft en waar mogelijk deze te verbeteren.

LBF heeft op dit moment 17 medewerkers in dienst en een grote vrijwilligerspoel met enthousiaste vrijwilligers. De stichting wordt bestuurd door een bestuur met vijf leden die naast voldoende kennis van bestuurlijke zaken, ook kennis hebben van onder meer het landschap. 

Landschapsbeheer Friesland staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van de ANBI's. Hier vindt u diverse gegevens van onze stichting

 

 

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties LandschappenNL
Selecteer je provincie op de kaart.