Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Bestuur

Het bestuur van Landschapsbeheer Friesland bestaat uit vijf leden die op persoonlijke titel zitting hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsontwikkeling.

Het bestuur is zodanig samengesteld dat de bestuursleden gezamenlijk:

  • voldoende binding hebben met maatschappelijke geledingen, zijnde natuur-/ landschapsorganisaties, landbouworganisaties, organisaties steunend op vrijwilligerswerk, publieke en particuliere grondbezitters, cultuurhistorische organisaties;
  • voldoende kennis hebben van ecologie, landschap, landbouw en cultuurhistorie, alsmede van juridische, financiële en bestuurlijk/organisatorische zaken.

De bestuursleden zijn:

 meine scheweer De heer M. Scheweer, voorzitter
 dhr. R. Boersma  

De heer R. Boersma, penningmeester en

secretaris

 Jelte van der Veen bijgesneden

De heer J. van der Veen, lid

 dhr. H. de Kroon

 De heer H. de Kroon, lid

 

 

dhr. M. Ruys De heer M. Ruys, lid
 John Haitsma klein  De heer J. Haitsma, lid

 

 Mevrouw G. van Eck, lid  
   

 

 

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties LandschappenNL
Selecteer je provincie op de kaart.