Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Nieuws

Het eerste Friese Voedsel-lokaal op 30 maart

Eerste Friese Voedsel-lokaal op 30 maart a.s.Hoe leuk is lokaal voedsel? Deze vraag wordt voor u beantwoord tijdens het eerste Friese Voedsel-lokaal op 30 maart in Hotel-restaurant Duhoux in Wirdum. Deze gratis inspiratieavond begint om 19.30 uur en duurt tot ca. 22.00 uur en staat volledig in het teken van lokaal voedsel. Laat u inspireren door mensen die hun hart verpand hebben aan het telen, verbouwen of promoten van lokale producten. Het accent ligt deze keer op de noordwesthoek van de provincie. Later volgen ook nog inspiratieavonden in noordoost-, zuidwest- en zuidoost-Fryslân.

Dorpstuinen

U krijgt op deze inspirerende avond volop informatie over het succes van de dorpstuin in Snakkerburen waar inmiddels meer dan 70 (!) vrijwilligers actief zijn. Theo van der Molen, vrijwilliger van het eerste uur, heeft meer dan 15 jaar zijn ziel en zaligheid gestoken in het ontwikkelen van de tuin. Hij kan u dan ook alles vertellen over de tips en trucs bij het opzetten van een dergelijk initiatief.

Streekproducten

Jan de Vries houdt zich al jaren bezig met het ontwikkelen van streekproducten. Bekende producten van zijn hand zijn bijvoorbeeld het Koudumer Beantsje en de Laaksumer Bot. Hij vertelt u wat hem ertoe heeft aangezet om hier al zijn vrije tijd aan te besteden. Jan weet als geen ander hoe belangrijk streekproducten zijn bij de promotie van dorp of regio, in zijn geval Koudum en Zuidwest-Fryslân.

Vervolgens gaat Piet Hoekstra in op de promotie van Het Bildt en de rol van de aardappel hierbij. Piet is akkerbouwer en één van de organisatoren van de Bildtse aardappelweken. In 2018, het Culturele Hoofdstadjaar, pakt de organisatie flink uit met het programma ‘Potatoes go wild’. De contacten met Malta zijn al gelegd. Ook dit initiatief wordt gedragen door de inzet van vele vrijwilligers.  

Voedselbossen en Fryske rassen

Na de presentatie van de sprekers is er volop gelegenheid om uw licht op te steken bij mensen die u alles kunnen vertellen over ‘Dorpstuinen’, ‘Voedselbossen’, ‘Moestuineducatie’ en ‘Fryske Rassen’.

Dus mocht u interesse hebben in een van deze onderwerpen, dan is deze avond iets voor u!

De avond wordt georganiseerd in het kader van het netwerkinitiatief ‘Eetbaar Fryslân’. Landschapsbeheer Friesland, De Friese Milieufederatie, Netwerk Duurzame Dorpen en Nordwin werken binnen dit programma samen aan het vergroten van de  bewustwording rond lokaal voedsel. Provincie Fryslân en de regeling ‘Duurzaam Door’ ondersteunen dit initiatief.

Maak een buitenmoment & win

Maak een buitenmoment en winBuiten zijn in Nederland is leuk én gezond. Toch komt een op de drie Nederlanders te weinig buiten. Zonde toch? Een buitenmoment is snel gemaakt. Leg uw buitenmoment vast (maak een foto) en deel het met anderen. Alles kan een buitenmoment zijn, in de stad, in de lucht of onderwater. Met als hoofdprijs een weekendarrangement in een buitenhuisje en elke kans op een voucher voor een foto canvas t.w.v. €50,-. Maak een buitenmoment en doe mee.

Koekoek! Ontdek de Nationale Vogelweek in 2017

groene spechtvogelweekVan 6 t/m 14 mei is het weer Nationale Vogelweek. Dat betekent honderden leuke gratis vogelexcursies door heel Nederland. Dit jaar is er vanwege het 'Jaar van de Koekoek' speciale aandacht voor deze prachtige vogel. Maar ook duizenden andere spetterende vogels worden onder begeleiding van ervaren vogelkenners opgespoord en van dichtbij bekeken. Op www.vogelweek.nl zijn alle activiteiten te vinden.

In de Nationale Vogelweek kan iedereen ervaren hoe rijk ons land is aan vogels en hoe leuk en spannend het is om naar vogels te kijken. Je hoeft geen ervaren vogelkenner te zijn om mee te doen, integendeel! Beginnende vogelliefhebbers zijn zeer welkom en krijgen extra hulp en uitleg. Op een Vogelweek-excursie zien deelnemers vaak tientallen vogelsoorten. Dan staan ze zomaar oog in oog met een ooievaar, specht, ijsvogel, havik of zeearend. Dit jaar is er extra aandacht voor de koekoek. Deze prachtige vogel is wel gemakkelijk te horen, maar moeilijk te zien. De ervaren excursieleiders van de Nationale Vogelweek proberen de koekoek daarom op te sporen en van dichtbij te laten zien door een telescoop.

Ontdek de jubelende weide

De Nationale Vogelweek is ook een buitenkans voor wie de unieke Nederlandse weidevogels eens wil ontdekken, want het aanbod aan leuke weidevogelexcursies is groot. In mei zijn vogels als de veldleeuwerik en tureluur zeer zichtbaar en scheren ze luid zingend over de weides. Ook de koning van de weide en onze nationale vogel de grutto is dan op z'n mooist. Een bloeiende wei vol zingende vogels, zwevende zwaluwen, vlinders en bijen is in mei een onvergetelijke ervaring.

Genieten = beschermen

Vogelbescherming Nederland organiseert de Nationale Vogelweek om het draagvlak voor vogels en natuurbescherming te vergroten. Deelnemers leren vogels herkennen en krijgen de meest schitterende vogels van dichtbij te zien. De honderden activiteiten en excursies zijn te vinden op www.vogelweek.nl. Via zoeken op woonplaats of postcode zijn activiteiten in de omgeving snel te vinden.

Start online kaartverkoop Koning van het Grasland

Voorstelling Koning van het LandschapKomende zomer brengen stichting Pier21 en toneelgroep Jan Vos ‘Koning van het Grasland’, een voorstelling over boeren, die bij boeren wordt gespeeld. In de hoofdrollen: Joop Wittermans, Trudi Klever, Helmert Woudenberg en Marcel Faber. Woensdag 15 maart is de online kaartverkoop gestart. In Fryslân wordt het stuk op vier plekken ingebed in ‘Ontwakend Landschap’, waarbij bezoekers slapen en ontwaken in de vrije natuur.

‘Koning van het Grasland’ gaat op zaterdag 3 juni in première op boerderij de familie Entzinger in Grou. De locatie-theaterproductie is vervolgens tot en met september in heel Noord-Nederland te zien. De productiekracht en het Friese netwerk van Pier21 (o.m. bekend van De Emigrant en Feteranen) wordt gekoppeld aan de artistieke inbreng en ervaring van toneelgroep Jan Vos (eerder o.a. Mansholt). Vanaf 15 maart start op de websites van beide gezelschappen de online kaartverkoop van avond- en matinee-voorstellingen, diners en lunches, in samenwerking met Youth Food Movement en ook van Ontwakend Landschap.

Mobiel theater

In de voorstelling staat de gecompliceerde verhouding tussen mens en natuur centraal. We zien de strijd van de boer, die zich als eenzame ondernemer staande probeert te houden op de wereldmarkt. En die van de grutto, die zich uit alle macht probeert aan te passen aan een snel veranderende biotoop. ‘Koning van het Grasland’ wordt gespeeld op boerenerven in de drie noordelijke provincies. Decorontwerpster Ellen Klever ontwierp een mobiel theater, dat publiek en spelers beschutting biedt, zonder dat het uitzicht op het landschap wordt verstoord.

Weidehotel

Op vier data in Fryslân maakt ‘Koning van het Grasland’ deel uit van Ontwakend Landschap, een ervaring die de voorstelling letterlijk in een ander daglicht zet. Na de voorstelling kunnen bezoekers napraten op een bijzondere locatie in het landschap, waarna ze de nacht doorbrengen op een bed in de weide. De volgende ochtend wordt iedereen ‘natuurlijk’ gewekt. Ontwakend Landschap wordt (beperkt) aangeboden in IJlst, Workum, Haskerdijken en Tytsjerk.

‘Koning van het Grasland’ en Ontwakend Landschap maken deel uit van Celebrating Diversity, programmalijn van Leeuwarden-Fryslân Culturele hoofdstad van Europa.

Eerste Friese kievitseieren gevonden

Foto eerste jeugd kievitsei van Friesland

De eerste Kievitseieren van Friesland zijn afgelopen week gevonden. Op vrijdag 10 maart om 10:17 vond Herman Mooi uit Wolvega het eerste kievitsei in Friesland. Dit gebeurde op een maïsperceel nabij Slijkenburg. De commissaris van de Koning, de heer. A. Brok heeft die vrijdag de ‘Sulveren Ljip’ uitgereikt.

Op zaterdag 11 maart 2017 om 17:50 vond Destiny van Spanning uit Bolsward het eerste jeugdkievitsei van Friesland op een maïsperceel nabij Burgwerd. Zij kreeg maandag 13 maart het ‘Sulveren Polske’, de stimuleringsprijs voor het eerste jeugd kievitsei van Fryslân, uitgereikt door gedeputeerde Johannes Kramer. 

Inwoners Tirns maken dorp groener

Doarpen yn t Grien TirnsVerschillende dorpsbewoners van Tirns hebben zich op zaterdag 11 maart ingezet voor een groenere leefomgeving tijdens het planten van bomen en planten in en rondom het dorp. Voor de ingang van het sportveld  werden fruitbomen geplant. Andere plekken in het dorp werden verfraaid door aanplant van verschillende soorten vaste planten en bodembedekkers.

De omstandigheden daarbij waren erg gunstig. Na koffie en een koek in het dorpshuis kon er in een heerlijk voorjaarszonnetje gestart worden met de uitvoering van het groenplan. Dit groenplan is opgesteld door vijf betrokken inwoners, die in de hoedanigheid van een groencommissie in de afgelopen maanden hun hersens hebben gekraakt over het vraagstuk: hoe maken we Tirns groener? Nog voor twaalf uur stonden de verschillende fruitbomen op hun plek. Rondom de fruitbomen werden krokusbollen in de grond gestopt. Op andere plekken in het dorp werd het straatbeeld opgefrist met verschillende soorten vaste planten, waaronder siergras, sedum en kattekruid. Vanuit het project is ook een driestammige Noorse esdoorn besteld. Deze boom wordt door de gemeente geplant op de driesprong Thaborwei-Kleasterwei.

Doarpen yn’t Grien
De plantdag in Tirns is onderdeel van het project Doarpen Yn’t Grien van Landschapsbeheer Friesland, en wordt gefinancierd uit gelden van It Iepen Mienskipsfûns (Provincie Fryslân) en het Kernenbeleid Súdwest Fryslân (gemeente). Het doel van het project is dat bewoners de groenstructuur van hun dorp versterken volgens een groenplan dat door de dorpsbewoners wordt opgesteld. De dorpsbewoners van Tirns zijn in de zomer van 2016 van start gegaan met het project. Ook de dorpen Folsgare, Hommerts- Jutrijp en Goënga doen mee aan Doarpen Yn’t Grien. 

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties Landschapsbeheer Nederland
Selecteer je provincie op de kaart.