Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Nieuws

Enquete Wilde Bijenlinie

colletes halophilus - Schorzijdebij Wilde Bijenlinie Landschapsbeheer FrieslandDat het niet goed gaat met bijen weten we inmiddels allemaal. Daar willen we iets aan veranderen! Vandaar is er de campagne Nederland Zoemt gestart: om de leefomstandigheden voor bijen te verbeteren.

Heeft u zelf een goed bijen-initiatief, heeft u ervaring met bijen-initiatieven of heeft u ideeën? Met deze enquête willen we een totaal overzicht maken van alle bijen-initiatieven op dit moment en horen wat jullie ervaringen, ambities en eventuele wensen zijn. Hier is de link naar de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/bijenlinie. Wij hopen dat u deze wilt invullen.

Alvast bedankt!

 

Hoogstambrigade zoekt hoogstamvruchtbomen

Hoogstambrigade Landschapsbeheer Friesland (archieffoto)Hoogstambrigade rayon Zuidoost heeft nog ruimte voor snoeiklussen

Het snoeiseizoen van hoogstamvruchtbomen is aangebroken. Circa 100 enthousiast vrijwilligers snoeien ieder jaar 300 tot 400 vruchtbomen op een professionele wijze. Op dit moment heeft Hoogstambrigade rayon Zuidoost nog ruimte in de agenda.

De hoogstambrigade Zuidoost-Friesland zoekt nog locaties om hoogstamvruchtbomen te snoeien tegen een lage vergoeding. De brigade snoeit onder andere in Beetsterzwaag, Bakkeveen, Oldeberkoop, Oosterwolde en omstreken. De eigenaar van de vruchtbomen kan voor het snoeien van zijn/haar vruchtbomen contact opnemen met Landschapsbeheer Friesland. Het maakt hierbij niet uit of het om één of meerdere bomen gaat.

Heeft u nog Hoogstamvruchtbomen die gesnoeid moeten worden? Meld ze dan aan voor de Hoogstambrigade. 

Hoogstambrigade

De Hoogstambrigade bestaat inmiddels 15 jaar. Het is opgericht, omdat het aantal vitale fruitbomen in de provincie zienderogen achteruit ging. Samen met fruitboomdeskundige Auke Kleefstra is een plan bedacht om de deelnemers van de snoeicursussen, die al sinds de jaren ’80 werden georganiseerd, te vragen om vrijwilliger te worden. Dit bleek een groot succes en sindsdien zijn er zes regiogroepen in Friesland met het oude ambacht actief.  Op deze manier worden de vaak oude boomgaarden voor het landschap bewaard en kunnen ze door een flinke snoeibeurt weer jaren mee. Als de bomen op de juiste manier worden gesnoeid, blijven (oudere) bomen langer vitaal en langer mooi en goed fruit geven. De eigenaren plukken hier letterlijk en figuurlijk de vruchten van.

Vrijwilligers geven Friese landschap een opknapbeurt

Natuurwerkdag Dorpstuin Hurdegaryp 2017Natuurwerkdag alweer voor de 17e keer georganiseerd

Afgelopen zaterdag heeft het Friese landschap tijdens de Natuurwerkdag op 26 locaties een opknapbeurt gekregen. Ruim 850 vrijwilligers zijn aan het werk geweest in de natuur met onder andere snoeien, boompjes verwijderen, wilgen knotten en nog veel meer. Dit jaar werd de grootste vrijwilligersactie in het groen voor de zeventiende keer georganiseerd.

26 werklocaties in Friesland
Er waren dit jaar 26 natuurwerkdaglocaties verspreid over de provincie. Vrijwilligers hebben onder meer geholpen met wilgen knotten, snoeien, kleine boompjes verwijderen en het planten van bloembollen. Boer Tsjerk Yntema mocht op zijn boerenbedrijf in samenwerking met IVN Heerenveen dit jaar 50 vrijwilligers verwelkomen. Ook Staatsbosbeheer heeft 110 vrijwilligers ontvangen in het moerasgebied de Houtwiel waar zij boompjes hebben omgezaagd. Ook op Dekemastate werd er druk gewerkt door ruim 80 vrijwilligers die veel snoeiwerk hebben verzet.

Gekookt in dorpstuin Hurdegaryp
Dit jaar vond de aftrap van de Natuurwerkdag plaats in Dorpstuin Hurdegaryp. Wethouder Ellen Bruins Slot-Janmaat van gemeente Tytsjerksteradiel kookte samen met kok Djurre een smoothie en een lunch voor de 45 vrijwilligers die werken op de locatie. Hierbij gebruikten zij producten uit de tuin zoals boerenkool en spruitjes. De vrijwilligers hebben veel werk verzet waaronder het opschonen van de bijen- en vlindertuin, het aanleggen van drainage en het knotten van wilgen.

Bedankt!
Landschapsbeheer Friesland, organisator van de Natuurwerkdag in Friesland, kijkt terug op een zeer geslaagde Natuurwerkdag. “Wij willen alle vrijwilligers bedanken die zich hebben ingezet om het landschap een opknapbeurt te geven”, aldus Regina ter Steege, directeur van Landschapsbeheer Friesland.
Al het werk dat verzet wordt op de Natuurwerkdag levert een belangrijke bijdrage aan het beschermen en behouden van natuur. Zorg voor landschap zoals onderhoud aan (knot)bomen, hagen, boomgaarden en houtwallen is steeds meer in vrijwilligershanden. Dankzij hen kan iedereen blijven genieten van het karakteristieke Friese landschap.

Plein kleurt groen dankzij petitie ‘code rood’

Petitie Code rood voor natuur foto Marten van Dijl Vandaag overhandigden ambassadeur voor een groener Nederland Lodewijk Hoekstra en Hank Bartelink van LandschappenNL 22.500 handtekeningen aan Kamerleden van bijna alle politieke partijen om aandacht te vragen voor de achteruitgang van biodiversiteit in Nederland.

Onder andere Tjeerd de Groot (D66), Jaco Geurts (CDA), William Moorlag (PvdA), Esther Ouwehand, Frank Wassenberg (beide PvdD), Rik Grashoff (GroenLinks), Frank Futselaar (SP), Dion Graus (PVV) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) waren hierbij aanwezig.

Naar aanleiding van Duits onderzoek dat de insectenpopulatie de laatste decennia met maar liefst 75% is afgenomen, was voor Lodewijk de maat vol. Samen met verschillende natuurorganisaties, waaronder de Vlinderstichting, Vogelbescherming, Natuurmonumenten, IVN en het Wereld Natuur Fonds, werd snel het initiatief genomen voor een petitie. Deze petitie, ‘code rood voor natuur’ genaamd, werd al gauw opgepikt door vele natuurliefhebbers en vraagt het kabinet om werk te maken van een gezonde leefomgeving en een rijke natuur. 

De aanbieding van de petitie werd voorafgegaan door een publieksactie. Op het Plein kwamen tientallen mensen samen van vele groene organisaties, vergezeld door planten en bloemen, om politiek Den Haag te vergroenen. LandschappenNL-directeur Hank Bartelink: “Ik ben blij om te zien dat zoveel mensen en organisaties er blijk van geven zich zorgen te maken over de insecten en over de biodiversiteit. De aanwezigheid van de diverse Kamerleden ondersteunt de opvatting van LandschappenNL dat een rijke natuur ons allemaal aangaat en dus partijpolitiek overstijgt”.

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot, die samen met zijn collega’s uit de Kamer de petitie in ontvangst nam, ondersteunde de oproep van harte: “Vandaag luiden de natuurbeschermingsorganisaties de noodklok voor de afname van biodiversiteit en natuur. En terecht! Samen met ChristenUnie en GroenLinks gaat D66 een hoorzitting organiseren waar ook topwetenschappers voor zijn uitgenodigd. De 2 miljard die naar het provinciefonds gaat, zal ook bestemd moeten worden voor natuur”.

William Moorlag van de PvdA sloot zich hierbij aan: “Het verlies aan biodiversiteit is zorgelijk. De oproep van de heer Geurts (CDA) om te beginnen in de achtertuin wil ik graag breder trekken naar de landbouw. Het verlies aan biodiversiteit is zeker te zien op het eenvormige platteland, dit moet echt veranderen”. 

De petitie ‘code rood’ voor natuur loopt nog door tot vrijdag 3 november 2017.

Code rood voor natuur

Iedereen heeft recht op rijke natuur en een mooi landschapDe oproep van TV-tuinman Lodewijk Hoekstra om het Binnenhof te vergroenen, krijgt landelijk veel bijval. Verschillende natuurorganisaties, waaronder De Vlinderstichting, LandschappenNL, het Wereld Natuur Fonds, en diverse andere partijen zoals Naturalis, onderschrijven de noodzaak de oorzaken van de achteruitgang van biodiversiteit aan te pakken.

Direct aanleiding is het nieuws van het grote geconstateerde verlies aan biodiversiteit de laatste 27 jaar. Recent Duits onderzoek wijst uit dat er een afname is van de insectenpopulatie van 75%, nieuws dat ook in Nederland en in Groot-Brittannië voor veel onrust zorgt. De situatie in Duitsland is namelijk vergelijkbaar met de situatie in Nederland, in heel Noordwest-Europa. 

Insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op aarde. Ze zijn de bestuivers van bloemen en ze vormen de voornaamste voedselbron van vogels en van veel zoogdieren. Als daar driekwart van verdwijnt, heeft dat een enorme impact op de natuur en uiteindelijk ook op onszelf. Lodewijk Hoekstra: “Ik ben erg blij met de bijval vanuit heel het land, want dit probleem gaat ons allemaal aan en we kunnen het niet alleen bij de politiek of de landbouw leggen. Wat nodig is, is een collectief bewustzijn dat het roer echt om moet, op korte termijn. Het is mogelijk om anders om te gaan met landbouw, de inrichting van steden en de manier waarop we onze tuinen en parken beheren, maar dan moeten we dat wèl willen.

De natuurorganisaties en diverse maatschappelijke instellingen hebben samen met Hoekstra een petitie opgesteld, die vanaf vandaag online te ondertekenen is. Die petitie, ‘Code rood voor natuur’, is te vinden op o.a. www.landschappen.nl Hank Bartelink, directeur LandschappenNL: “Dit zijn ontwikkelingen waar we niet onverschillig onder kunnen blijven. We moeten de handen ineen slaan om een einde te maken aan de dramatische daling van de biodiversiteit”. De petitie stelt dat iedereen recht heeft op een gezonde leefomgeving én een rijke natuur, en roept burgers van Nederland op daar massaal hun steun voor uit te spreken.

De samenwerkende natuurorganisaties en maatschappelijke instellingen zullen de petitie op dinsdag 31 oktober aanbieden aan leden van de Tweede Kamer, met de oproep aan Kabinet en Kamer hier serieus werk van te maken en er gezamenlijk de schouders onder te zetten.

Klik hier voor de petitite. 

Afronding dorpsproject Firdgum trekt veel mensen

Oplevering stekje Firdgum Terpen en Wierden projectjeHet Yeb Hettinga Museum zat vrijdagmiddag 20 oktober vol. Zo’n zeventig belangstellenden waren er afgekomen op de officiële afronding van het terpdorpsproject in Firdgum. Landschapshistoricus Jeroen Wiersma keek met de aanwezigen terug op het onderzoek naar de geschiedenis van het dorp. Hij gaf daarmee Paulien Ploeger een voorzetje voor haar verhaal over het stekje dat zij ontwierp en maakte voor het nieuwe ontmoetingsplein, waarvan de staanders de verschillende bodemlagen in het gebied rond het dorp weerspiegelen.

Het was bijna op de kop af drie jaar geleden dat de uitnodiging voor de eerste dorpsbijeenkomst de deur uitging, vertelde projectleider Oscar Borsen in zijn korte terugblik op de deelname van Firdgum aan het ‘Terpen- en wierdeland, een verhaal in ontwikkeling’. Bij de officiële oplevering van het Waddenfondsproject kon het dorp trots de resultaten tonen. Een schelpenpaadje langs de kenmerkende toren - van waaraf de hoogteverschillen in het landschap mooi zijn te zien - ‘omarmt’ de kern van het dorp en verbindt dat met het nieuwe ontmoetingsplein tussen het Yeb Hettinga Museum en het zodenhuis.

12.000 jaar door de tijd
Wiersma ging in zijn lezing in op het ontstaan van het landschap, dat 12.000 jaar geleden nog een leeg zanderig gebied was. Hij begon zijn verhaal verrassend voor het publiek op Schiermonnikoog, met een serie foto’s van zijn tocht van de Kobbeduinen naar de Waddenzee door een gebied dat iets heeft van hoe de omgeving van Firdgum er ooit uit moet hebben gezien. In twintig minuten schetste hij vervolgens hoe dat landschap zich heeft ontwikkeld tot wat het nu is.

Met hinkstapsprongen sprong hij door de tijd en door de elkaar opvolgende landschappen die na de laatste ijstijd door de opwarming van de aarde een kans kregen in dit natte gebied. Van berkenbossen met dwergden, kwam hij via een eiken-lindewoud en hoogveen aan in ongeveer vijf eeuwen voor het begin van de westerse jaartelling. De zee bereikte in die tijd haar zuidelijkste lijn. Vanaf toen trok zij zich weer terug en groeide het land weer aan door aanspoelende klei en slib. Op de kwelderwallen die in deze tijd ontstonden, wierpen de bewoners terpen op. Wiersma vertelde dat recent is duidelijk geworden dat de terpbewoners op de flanken van de terpen al akkerbouw bedreven. Ook in Firdgum zijn hiervan sporen aangetroffen.

Lieflijk dorp
Na de bedijking ontwikkelt het landschap zich steeds meer tot wat het tegenwoordig is. De Firdgumer mieden worden als laatste in cultuur gebracht. Deze oude bekkens liggen een stuk lager dan het dorp zelf en waren tot circa 1700 in gebruik als gemeenschappelijk hooiland, omdat het lastig was om er iets anders mee te doen. De laatste grote veranderingen in het landschap kwamen met de technologische ontwikkelingen en de schaalvergrotingen tussen de jaren ’50 en medio jaren ’8o van de vorige eeuw. Maar Firdgum zelf, dat pas in 1955 werd aangesloten op het elektriciteitsnet, is zoals bewoonster Sita Talsma verslaggever René Koster van Omrop Fryslân vertelde, nog steeds een heel lieflijk dorp, waar de tijd een beetje stil lijkt te hebben gestaan.

Stekje
Sloeg de regen tijdens de lezing van Wiersma nog tegen de ramen van de oude dorpsschool, na de inleiding waarin Roelof Koster van Keunstwurk en Paulien Ploeger het verhaal achter het nieuwe stekje toelichten, was het net lang genoeg droog om de bankjes officieel te onthullen en met een toost met schelvis pekel in gebruik te nemen. Daarna werd de officiële oplevering binnen nog even voortgezet met een feestelijk hapje en drankje.

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties LandschappenNL
Selecteer je provincie op de kaart.