Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Nieuws

Eendenkooi ‘Talma’ open voor publiek

Talmakooi foto van bovenaf De eendenkooi Talma bij het dorp Engwierum is helemaal gerestaureerd en wordt daarom op zaterdag 16 september a.s. opengesteld voor publiek. Rond eendenkooien hangt vaak een geheimzinnige sfeer. Dat is niet zo vreemd, want officieel mag je je niet op het terrein van een eendenkooi bevinden. Op 16 september maken we voor de Talmakooi een uitzondering.

Open dag

De open dag is op zaterdag 16 september en wordt georganiseerd door Landschapsbeheer Friesland en familie Talsma, eigenaar van de kooi. De dag duurt van 10:00 tot 14:00 en de toegang is gratis. Vanaf 10:30 verzorgt de kooiker Theun Talsma ieder uur een rondleiding, waarbij hij vertelt over de recente opknapbeurt en natuurlijk over het bijzondere kooikersvak. Naast de rondleiding door de kooi, zijn er ook informatiestandjes van natuurorganisaties en een demonstratie van eendenkooivlechters. Het belooft een gezellige dag te worden.

Project ‘Kongsi van de Eendenkooi’

De Talmakooi is de afgelopen maanden flink ‘op de schop’ geweest. De herstelwerkzaamheden hebben plaatsgevonden in het kader van het project ‘Kongsi van de Eendenkooi’. Ooit telde de Waddenkust 142 eendenkooien, waarvan de oudste teruggaan tot de middeleeuwen. Vooral in de vorige eeuw raakten veel kooien in verval. Tijdens het project worden 24 kooien in het Waddengebied hersteld zodat deze in gebruik kunnen blijven als vangkooi, excursiekooi en/of als kooi voor wetenschappelijk onderzoek. De samenwerkende partijen zijn naast Landschapsbeheer Friesland: Landschapsbeheer Groningen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, Groninger Landschap en De Kooikersvereniging. Het project kan mede uitgevoerd worden door bijdragen van Het Waddenfonds en de Provincies.

Datum: zaterdag 16 september a.s.
Tijd: vanaf 10:00 tot 14:00 uur
Navigeeradres: Nijlân 28, 9132 Engwierum

Nederlands Kampioenschap Maaien met de Zeis

Maaien met de zeis Foto Landschapsbeheer FlevolandOp 26 augustus tijdens de Boer’n dag in Elspeet in Gelderland, gaan 15 dames- en herenteams weer strijden om de nationale titel ‘kampioen maaien met de zeis’. Om 12.00 uur barst onder veel belangstelling van het publiek de strijd los, met als afsluiting om 14.30 uur de spannende finale om de eer én de gouden strekel. Er doen een twaalftal provinciale teams mee en enkele teams die op de dag zelf ter plekke zijn samengesteld uit ervaren maaiers.

Het maaien met de zeis staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Bij de vrijwilligers van de diverse Landschapsbeheer organisaties, maar ook bij particulieren. Bij kleinschalig (natuur)beheer is een zeis vaak een heel goed alternatief voor een bosmaaier of maaimachine. Je kunt gemakkelijk om een orchidee heen maaien en dieren die in het gras zitten, hebben een grotere kans om te vluchten. Reden waarom er de laatste jaren weer nieuwe maaiers van alle leeftijden bijkomen. Het kampioenschap past goed in deze hernieuwde belangstelling.

Er worden deze zomer heel wat uurtjes door de meeste teams geoefend, alleen, maar ook met elkaar om de fijne kneepjes van het maaien goed in de vingers te krijgen. Ook het scherp houden van de zeis krijgt veel aandacht. Het blad moet vlijmscherp zijn, tot vlak voor de wedstrijd worden ze vol aandacht en liefde gehaard en gestrekeld. Een absolute noodzaak om het gras met regelmatige halen af te kunnen snijden en geen sprietje te laten staan. Zeker voor de damesteams is winnen niet het belangrijkste. Het gaat erom te laten zien dat maaien met de zeis iets is van deze tijd. En om liefde voor en plezier met het aloude maaien met de zeis uit te stralen.

Meer informatie over de hele dag vindt u op www.elspeet.org/boerndag-2017. Op maaienmetdezeis.nl vindt u info over cursussen maaien en algemene informatie.

Samen buiten aan de slag; Natuurwerkdag 4 november

Natuurwerkdag 2016Natuurwerkdag; de grootste vrijwilligersdag in het groen

Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag.
In 2017 organiseren de provinciale Landschapsbeheerorganisaties de Natuurwerkdag voor de 17e keer op ruim 520 locaties door heel Nederland. Het is gezond, leuk en gezellig om buiten aan het werk te gaan tijdens de grootste vrijwilligersdag in het groen; zagen, snoeien en meer. Kijk op www.natuurwerkdag voor een buitenlocatie in de buurt en om aan te melden. Op veel locaties worden speciale kinderactiviteiten georganiseerd, zodat het hele gezin kan meedoen.

Landschap kan niet zonder vrijwilligers

Al het werk dat verzet wordt op de Natuurwerkdag levert een belangrijke bijdrage aan het beschermen en behouden van natuur. Samen aan het werk voor leefruimte voor de boomkikker, de ringslang, een nestelplek voor vogels of de karakteristieke knotbomenrij. Zorg voor landschap zoals onderhoud aan (knot)bomen, hagen, boomgaarden en houtwallen is steeds meer in vrijwilligershanden. Dankzij hen kan iedereen blijven genieten van het karakteristieke Nederlandse landschap.

Samen aan de slag op de Natuurwerkdag

Geïnteresseerd om samen met buren, vrienden of familie buiten een dag aan de slag te gaan en zo bij te dragen aan jouw groene omgeving? Kijk dan op www.natuurwerkdag.nl voor meer informatie over locaties en activiteiten bij jou in de buurt en meld je aan. Zelf een werklocatie aanmelden is ook mogelijk.

Voor meer informatie: 
www.natuurwerkdag.nl

Ook te volgen op Facebook en Twitter #natuurwerkdag


Partners van de Natuurwerkdag zijn de Nationale Postcode Loterij en Groen en Fit van De Friesland Zorgverzekeraar.

Natuurwerkdag wordt georganiseerd in samenwerking

met de Landschapsbeheerorganisaties, de Provinciale Landschappen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Scouting Nederland,  A Rocha, IVN en de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie.

Week van het Landschap 2017

Week van het Landschap fotograaf Maaija de RoosOntdek de natuur dichtbij huis

Van 14 t/m 29 oktober vieren we in heel Nederland de Week van het Landschap. Zestien dagen boordevol activiteiten voor jong en oud om de natuur dichtbij huis te beleven. De provinciale Landschappen laten graag zien hoe mooi en divers die natuur is door excursies te organiseren, wandel-, vaar- en fietstochten en themadagen zoals een paddenstoelendag, kookworkshops en nog veel meer. Ga mee met de boswachter of ga er zelf op uit met een wandel- of fietsroute en ontdek de onontdekte natuur dichtbij huis.

Laat je verrassen

De natuur dichtbij huis heeft vaak vele verrassingen in petto. Ga mee met de boswachter en kijk door zijn ogen om je heen. Ineens ontdek je nieuwe dingen, hoor je verschillende vogels. Of beleef je de geschiedenis van een landgoed. Alle activiteiten tijdens de Week van het Landschap, staan vanaf 6 september op www.weekvanhetlandschap.nl

Natuur, landschap en cultureel erfgoed

De 12 provinciale Landschappen beschermen, beheren en ontwikkelen in totaal ruim 110.000 hectaren natuur, landschap en cultureel erfgoed (molens, kerken, kastelen) in Nederland, voor mensen, planten en dieren. Daarnaast organiseren zij allerlei activiteiten om natuur en landschap te beleven. Ze worden gesteund door ruim 300.000 huishouders en duizenden vrijwilligers.

Extra geld voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer

2007 09 27 Houtwal omgeving OldeholtpadeEr komt twee keer 20 miljoen euro extra beschikbaar voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dit heeft staatssecretaris Van Dam definitief toegezegd en is het resultaat van met name de inzet van Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66). Organisaties als LandschappenNL, Natuurmonumenten en BoerenNatuur.nl zijn blij met het nieuws. Tjeerd de Groot: “Dit is beter voor landbouw én beter voor natuur”.

Het geld kan worden ingezet in 2019 en 2020, na herschikking van het budget van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De agrarische collectieven willen graag samen met provincies en natuur- en landschapsorganisaties aan de slag met extra deelnemers aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Er is nu niet alleen geld voor meer en effectieve beheercontracten voor akker- en weidevogels,  maar ook voor het versterken van ecologische verbindingszones, bijvoorbeeld via het aanleggen en/of herstellen van landschapselementen als houtwallen en heggen. 
Ook ontstaat met deze financiële impuls ruimte voor uitvoering van pilots ‘natuurinclusieve landbouw’. De Nederlandse landbouw kan zo de productieve landbouw beter verbinden met biodiversiteit en landschap.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met en wordt ondersteund door de volgende organisaties: BoerenNatuur.nl, FLORON, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuurmonumenten, RAVON, SoortenNL, De Vlinderstichting, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds.

Friese producten binnen handbereik

Voedselbossen - ontwerp, aanleg en onderhoudVoedsellokaal
Moestuinieren - de handige kneepjes van het vak

Veel voedsel reist de halve wereld rond voordat het bij ons in de keuken belandt. Niet erg duurzaam en ook niet nodig omdat in Friesland heel veel heerlijke producten worden verbouwd. Eetbaar Fryslân wil dat binnen vijf jaar alle inwoners van Friesland bij hun dagelijkse voedselconsumptie kunnen kiezen voor lokaal geteelde- en seizoensproducten. Lokaal voedsel moet voor iedereen binnen handbereik zijn. Eetbaar Fryslân zorgt er om die reden voor dat dit jaar bij een groot aantal Jumbo’s vier Friese producten in de schappen komen te liggen.

Daarnaast stimuleert Eetbaar Fryslân onder de titel ‘Voedsel Lokaal’ burgerinitiatieven mbt voedsel. We merken dat in onze provincie het enthousiasme voor voedselbossen en moestuinieren toeneemt en dat er veel startende lokale initiatieven ontstaan. Deze initiatieven stokken echter vaak door een gebrek aan kennis en het ontbreken van startkapitaal voor de opstartfase. Om die reden organiseren we de volgende bijeenkomsten:

Voedselbossen - ontwerp, aanleg en onderhoud
Dinsdag 13 juni 20.00 uur – 22.00 uur, Hotel Duhoux, Wirdum
Door: Anastasia Limareva - zij heeft het Voedselbos in het Leeuwarder bos gerealiseerd. 

Op deze avond leer je van alles over de principes van een voedselbos. Je krijgt antwoord op vragen als: Wat is een voedselbos eigenlijk? Hoe zit een voedselbos in elkaar en met welke natuurlijke systemen hebben we te maken? Kan een voedselbos ontworpen worden? Zo ja, hoe? Als men zover is om een voedselbos aan te leggen of een bestaand bos om te vormen, dan komen natuurlijk ook de vragen hoe je zoiets aan moet pakken en hoe het vervolgens beheerd moet worden. Kortom, een zeer leerzame avond waar volop de ruimte is voor individuele vragen. 

Moestuinieren - de handige kneepjes van het vak
Donderdag 15 juni 20.00 uur – 22.00 uur, Buurthuis BOB, Oentsjerk
Door: Theo van der Molen (Dorpstuin Snakkerburen)

Moestuinieren is voor velen een hobby, maar het is natuurlijk ook gewoon een vak dat geleerd kan worden. Voordat je met een dorps- of wijkmoestuin begint bedenk je welke groenten er verbouwd gaan worden. Makkelijk te telen zijn bijvoorbeeld sla, courgette, wortel, radijs, spinazie en snijbiet. De oogst van deze groenten kan bijna niet mislukken. Leer op deze avond allerlei handige tips van een kenner die ooit begonnen is zonder kennis, maar inmiddels alle kneepjes van het vak kent.

Wat is een voedselbos nu eigenlijk?
Kort samengevat is een voedselbos een door bomen gedreven systeem waarin zoveel mogelijk verschillende soorten elkaar versterken en in stand houden. Eigenlijk een volwaardig bos op kleine schaal dus, alleen zijn de veelvoorkomende soorten vervangen door soorten waar wij lekker van kunnen eten. In het begin is dat hard werken en plannen, maar daarna is het de bedoeling dat je er zo veel mogelijk vanaf blijft. Een voedselbos is tuinieren op z’n Frans: het moet een rommelzooitje zijn. Alleen op die manier doet de natuur zijn werk en ontstaat een rijke diversiteit.

Hoe haalbaar is een voedselbos?
Vast staat dat een voedselbos in eerste instantie een aanzienlijke investering vergt. Je moet immers een zo divers mogelijk ecosysteem op gang helpen en de juiste voorwaarden scheppen. Maar zodra je dat punt hebt bereikt zijn er alleen nog maar opbrengsten. Opbrengsten die per hectare veel groter zijn dan wat een boer verdient aan snijmaïs. Financieel aantrekkelijk dus, maar ook wat betreft voedingshoeveelheid is een voltooid voedselbos ongeëvenaard. Geen enkel systeem heeft een hogere en stabielere energieproductie dan een gezond bos.  Zo heb je uiteindelijk een gebied dat er mooi uitziet, voorziet in een grotere voedselbehoefte dan normale akkers, geen ecologische voetafdruk heeft en belangrijke gedeelde inkomsten oplevert. Kortom: Voedselbossen hebben toekomst. Een gouden toekomst.

Verder organiseert Eetbaar Fryslân op 14 juni een bijeenkomst over ‘Vrijwilligers -continuïteit van een vrijwilligersinitiatief’.

Vrijwilligers - continuïteit van een vrijwilligersinitiatief
Woensdag 14 juni 20.00 uur – 22.00 uur, Hotel Duhoux, Wirdum
Door: Symen Sjoerd de Vries (Timpaan Welzijn) en Evelien Barbiers (Tuin Makkum)

Er zijn steeds meer mensen die met anderen een initiatief starten, zoals het opzetten van een buurtmoestuin, een dorpsboomgaard of een voedselbos. Uiteindelijk zijn al deze initiatieven gebaat bij continuïteit en inzet van vrijwilligers. Maar zijn er nog wel vrijwilligers te vinden die zich willen binden? Zo ja, hoe blijven ze enthousiast? Wat zijn de succesfactoren? Op deze avond krijg je handige tips van een professional en van een enthousiaste vrijwilliger.

Eetbaar Fryslân is een project van Duurzaam Door, Nordwin College, de Doarpstún, Netwerk Duurzame Dorpen, provinsje Fryslân, Doarpswurk, Landschapsbeheer Friesland en Friese Milieu Federatie.

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties LandschappenNL
Selecteer je provincie op de kaart.