Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Nieuws

Mini-symposium Gerrit Vlaskamp

Friese tuinarchitect aan vergetelheid onttrokken

Vrijdag 14 juni organiseerde Landschapsbeheer Friesland in De Koperen Tuin in Leeuwarden het mini-symposium 'De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp'. Centraal stonden de uitkomsten van de door LBF geïnitieerde en begeleide inventarisatie van 40 van de oorspronkelijke 308 Vlaskamp tuinen in Fryslân. Naast de onderzoeksresultaten, was er aandacht voor de presentatie van het boek van Aly van der Mark over 6 generaties Vlaskamp én de wijze waarop de Vlaskamptuinen digitaal worden ontsloten. “Gerrit heeft een eigen inmiddels goed bezocht website, blog en facebookpagina”, aldus LBF-projectleider Jan Piet de Boer. 

Lees meer

Goed gruttojaar bij uitstel maaien tot eind juni

Theunis Piersma

Voor bioloog Theunis Piersma en zijn onderzoeksteam staat deze week in het teken van 'alarmtellingen'. “We zoeken in ons onderzoeksgebied in Zuidwest Fryslân (ongeveer 10.000 ha grasland) naar alarmerende gruttoparen. Grutto's slaan alarm als je dicht bij hun kuikens komt. Zo inventariseren we hoeveel gruttoparen nog jongen hebben die nog geen vier weken oud en dus niet vliegklaar zijn. En dat blijken er nogal wat. Meer dan de helft heeft nog één tot twee weken nodig. Maaien voor eind juni betekent daarom een slagveld, maar uitstel tot die tijd een heel mooi gruttojaar.”

Lees meer

Dorpslandbouw Zuidwest Fryslân van start

Landschapsbeheer Friesland start nieuw project:

 

Dorpslandbouw Zuidwest Fryslân van start

 

Landschapsbeheer Friesland gaat in Makkum, Heeg en Sneek aan de slag met dorpslandbouw. Dit project komt voort uit de Landbouwagenda Zuidwest Fryslân. De provincie maakte deze agenda samen met partijen in de streek. Landschapsbeheer Friesland bundelt met het project een aantal kansrijke initiatieven. Deze initiatieven hebben elk als doel landbouw en voedselproductie weer direct onderdeel uit te laten maken van het dagelijks leven.

Lees meer

Werkbezoek GLB

Op weg naar een nieuw gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn door de Rijksoverheid een viertal pilots voor integraal en collectief agrarisch gebiedsbeheer ingesteld.
Collectieven ( (agrarische) grondgebruikers) krijgen voor het realiseren van gebiedsdoelen een belangrijke rol toegedeeld in het nieuwe Europese beleid . En inmiddels is duidelijk geworden dat de provincie de regierol krijgt voor deze werkwijze waarin overheden samenwerken in de gebiedsopgave en de collectieven dmw een gebiedsofferte gezamenlijk de realisatie voor hun rekening nemen.

Lees meer

Gezocht: Snoeibegeleiders in het mooie coulissenlandschap van de Noardlike Fryske Wâlden

Snoeibegeleiders

In september gaat het basisonderwijsproject “Noardlike Fryske Wâlden, Takomst foar in unyk Lânskip”, weer van start. Leerlingen van groep 7 & 8 maken - middels lesmateriaal op school en beleving bij de boer op het erf - intensief kennis met de ontstaansgeschiedenis, de natuur en het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden.


De samenwerkende projectpartners zijn op zoek naar vrijwilligers die zich (liefst meerjarig) als snoeibegeleider willen inzetten voor dit project.

Lees meer

Start Buurtboomgaardprijsvraag

Buurtboomgaard

Maître-Jardinier Taco IJzerman spreekt over de smaak van vers

 

Afsluiting snoeiseizoen is start buurtboomgaardprijsvraag

 

De traditionele Kapavond waarmee de snoeivrijwilligers van Landschapsbeheer Friesland het snoeiseizoen afsluiten, luidt dit jaar ook een bijzondere prijsvraag in: 'Plant, Win & Pluk; uw buurtboomgaard is goud waard'. Landschapsbeheer Friesland stelt bomen en plantbenodigdheden beschikbaar voor het mooiste, origineelste of verrassendste plan voor een buurtboomgaard in Friesland. Een boomgaard verrijkt de wijk met groen en versterkt de leefbaarheid. De jury is op zoek naar een plan waar de buurt als geheel vruchten van plukt. Maître-Jardinier Taco IJzerman, die met zijn historische moes- en proeftuin in diverse televisieprogramma's te zien was, houdt tijdens de avond een lezing over de smaak van vers.

 

Lees meer

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties LandschappenNL
Selecteer je provincie op de kaart.