Menu
Vrienden van Landschapsbeheerfriesland
A+ A A-

Nieuws

Plein kleurt groen dankzij petitie ‘code rood’

Petitie Code rood voor natuur foto Marten van Dijl Vandaag overhandigden ambassadeur voor een groener Nederland Lodewijk Hoekstra en Hank Bartelink van LandschappenNL 22.500 handtekeningen aan Kamerleden van bijna alle politieke partijen om aandacht te vragen voor de achteruitgang van biodiversiteit in Nederland.

Onder andere Tjeerd de Groot (D66), Jaco Geurts (CDA), William Moorlag (PvdA), Esther Ouwehand, Frank Wassenberg (beide PvdD), Rik Grashoff (GroenLinks), Frank Futselaar (SP), Dion Graus (PVV) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) waren hierbij aanwezig.

Naar aanleiding van Duits onderzoek dat de insectenpopulatie de laatste decennia met maar liefst 75% is afgenomen, was voor Lodewijk de maat vol. Samen met verschillende natuurorganisaties, waaronder de Vlinderstichting, Vogelbescherming, Natuurmonumenten, IVN en het Wereld Natuur Fonds, werd snel het initiatief genomen voor een petitie. Deze petitie, ‘code rood voor natuur’ genaamd, werd al gauw opgepikt door vele natuurliefhebbers en vraagt het kabinet om werk te maken van een gezonde leefomgeving en een rijke natuur. 

De aanbieding van de petitie werd voorafgegaan door een publieksactie. Op het Plein kwamen tientallen mensen samen van vele groene organisaties, vergezeld door planten en bloemen, om politiek Den Haag te vergroenen. LandschappenNL-directeur Hank Bartelink: “Ik ben blij om te zien dat zoveel mensen en organisaties er blijk van geven zich zorgen te maken over de insecten en over de biodiversiteit. De aanwezigheid van de diverse Kamerleden ondersteunt de opvatting van LandschappenNL dat een rijke natuur ons allemaal aangaat en dus partijpolitiek overstijgt”.

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot, die samen met zijn collega’s uit de Kamer de petitie in ontvangst nam, ondersteunde de oproep van harte: “Vandaag luiden de natuurbeschermingsorganisaties de noodklok voor de afname van biodiversiteit en natuur. En terecht! Samen met ChristenUnie en GroenLinks gaat D66 een hoorzitting organiseren waar ook topwetenschappers voor zijn uitgenodigd. De 2 miljard die naar het provinciefonds gaat, zal ook bestemd moeten worden voor natuur”.

William Moorlag van de PvdA sloot zich hierbij aan: “Het verlies aan biodiversiteit is zorgelijk. De oproep van de heer Geurts (CDA) om te beginnen in de achtertuin wil ik graag breder trekken naar de landbouw. Het verlies aan biodiversiteit is zeker te zien op het eenvormige platteland, dit moet echt veranderen”. 

De petitie ‘code rood’ voor natuur loopt nog door tot vrijdag 3 november 2017.

Code rood voor natuur

Iedereen heeft recht op rijke natuur en een mooi landschapDe oproep van TV-tuinman Lodewijk Hoekstra om het Binnenhof te vergroenen, krijgt landelijk veel bijval. Verschillende natuurorganisaties, waaronder De Vlinderstichting, LandschappenNL, het Wereld Natuur Fonds, en diverse andere partijen zoals Naturalis, onderschrijven de noodzaak de oorzaken van de achteruitgang van biodiversiteit aan te pakken.

Direct aanleiding is het nieuws van het grote geconstateerde verlies aan biodiversiteit de laatste 27 jaar. Recent Duits onderzoek wijst uit dat er een afname is van de insectenpopulatie van 75%, nieuws dat ook in Nederland en in Groot-Brittannië voor veel onrust zorgt. De situatie in Duitsland is namelijk vergelijkbaar met de situatie in Nederland, in heel Noordwest-Europa. 

Insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op aarde. Ze zijn de bestuivers van bloemen en ze vormen de voornaamste voedselbron van vogels en van veel zoogdieren. Als daar driekwart van verdwijnt, heeft dat een enorme impact op de natuur en uiteindelijk ook op onszelf. Lodewijk Hoekstra: “Ik ben erg blij met de bijval vanuit heel het land, want dit probleem gaat ons allemaal aan en we kunnen het niet alleen bij de politiek of de landbouw leggen. Wat nodig is, is een collectief bewustzijn dat het roer echt om moet, op korte termijn. Het is mogelijk om anders om te gaan met landbouw, de inrichting van steden en de manier waarop we onze tuinen en parken beheren, maar dan moeten we dat wèl willen.

De natuurorganisaties en diverse maatschappelijke instellingen hebben samen met Hoekstra een petitie opgesteld, die vanaf vandaag online te ondertekenen is. Die petitie, ‘Code rood voor natuur’, is te vinden op o.a. www.landschappen.nl Hank Bartelink, directeur LandschappenNL: “Dit zijn ontwikkelingen waar we niet onverschillig onder kunnen blijven. We moeten de handen ineen slaan om een einde te maken aan de dramatische daling van de biodiversiteit”. De petitie stelt dat iedereen recht heeft op een gezonde leefomgeving én een rijke natuur, en roept burgers van Nederland op daar massaal hun steun voor uit te spreken.

De samenwerkende natuurorganisaties en maatschappelijke instellingen zullen de petitie op dinsdag 31 oktober aanbieden aan leden van de Tweede Kamer, met de oproep aan Kabinet en Kamer hier serieus werk van te maken en er gezamenlijk de schouders onder te zetten.

Klik hier voor de petitite. 

Afronding dorpsproject Firdgum trekt veel mensen

Oplevering stekje Firdgum Terpen en Wierden projectjeHet Yeb Hettinga Museum zat vrijdagmiddag 20 oktober vol. Zo’n zeventig belangstellenden waren er afgekomen op de officiële afronding van het terpdorpsproject in Firdgum. Landschapshistoricus Jeroen Wiersma keek met de aanwezigen terug op het onderzoek naar de geschiedenis van het dorp. Hij gaf daarmee Paulien Ploeger een voorzetje voor haar verhaal over het stekje dat zij ontwierp en maakte voor het nieuwe ontmoetingsplein, waarvan de staanders de verschillende bodemlagen in het gebied rond het dorp weerspiegelen.

Het was bijna op de kop af drie jaar geleden dat de uitnodiging voor de eerste dorpsbijeenkomst de deur uitging, vertelde projectleider Oscar Borsen in zijn korte terugblik op de deelname van Firdgum aan het ‘Terpen- en wierdeland, een verhaal in ontwikkeling’. Bij de officiële oplevering van het Waddenfondsproject kon het dorp trots de resultaten tonen. Een schelpenpaadje langs de kenmerkende toren - van waaraf de hoogteverschillen in het landschap mooi zijn te zien - ‘omarmt’ de kern van het dorp en verbindt dat met het nieuwe ontmoetingsplein tussen het Yeb Hettinga Museum en het zodenhuis.

12.000 jaar door de tijd
Wiersma ging in zijn lezing in op het ontstaan van het landschap, dat 12.000 jaar geleden nog een leeg zanderig gebied was. Hij begon zijn verhaal verrassend voor het publiek op Schiermonnikoog, met een serie foto’s van zijn tocht van de Kobbeduinen naar de Waddenzee door een gebied dat iets heeft van hoe de omgeving van Firdgum er ooit uit moet hebben gezien. In twintig minuten schetste hij vervolgens hoe dat landschap zich heeft ontwikkeld tot wat het nu is.

Met hinkstapsprongen sprong hij door de tijd en door de elkaar opvolgende landschappen die na de laatste ijstijd door de opwarming van de aarde een kans kregen in dit natte gebied. Van berkenbossen met dwergden, kwam hij via een eiken-lindewoud en hoogveen aan in ongeveer vijf eeuwen voor het begin van de westerse jaartelling. De zee bereikte in die tijd haar zuidelijkste lijn. Vanaf toen trok zij zich weer terug en groeide het land weer aan door aanspoelende klei en slib. Op de kwelderwallen die in deze tijd ontstonden, wierpen de bewoners terpen op. Wiersma vertelde dat recent is duidelijk geworden dat de terpbewoners op de flanken van de terpen al akkerbouw bedreven. Ook in Firdgum zijn hiervan sporen aangetroffen.

Lieflijk dorp
Na de bedijking ontwikkelt het landschap zich steeds meer tot wat het tegenwoordig is. De Firdgumer mieden worden als laatste in cultuur gebracht. Deze oude bekkens liggen een stuk lager dan het dorp zelf en waren tot circa 1700 in gebruik als gemeenschappelijk hooiland, omdat het lastig was om er iets anders mee te doen. De laatste grote veranderingen in het landschap kwamen met de technologische ontwikkelingen en de schaalvergrotingen tussen de jaren ’50 en medio jaren ’8o van de vorige eeuw. Maar Firdgum zelf, dat pas in 1955 werd aangesloten op het elektriciteitsnet, is zoals bewoonster Sita Talsma verslaggever René Koster van Omrop Fryslân vertelde, nog steeds een heel lieflijk dorp, waar de tijd een beetje stil lijkt te hebben gestaan.

Stekje
Sloeg de regen tijdens de lezing van Wiersma nog tegen de ramen van de oude dorpsschool, na de inleiding waarin Roelof Koster van Keunstwurk en Paulien Ploeger het verhaal achter het nieuwe stekje toelichten, was het net lang genoeg droog om de bankjes officieel te onthullen en met een toost met schelvis pekel in gebruik te nemen. Daarna werd de officiële oplevering binnen nog even voortgezet met een feestelijk hapje en drankje.

OBS ’t Holdersnest wint felbegeerde Wâldpykbokaal

OBS t Holdersnest wint felbegeerde Waldpykbokaal Landschapsbeheer Friesland - kopieVrijdagmiddag 20 oktober werd in de Brede School de Wiken in Drachten door maar liefst 120 basisschoolleerlingen uit Achtkarspelen, Dantumadiel, Kollumerland c.a. en Smallingerland de ‘Striid om de Wâldpykbokaal’ gestreden. Na een spannende nek aan nek race ging OBS ’t Holdersnest uit Harkema er met de felbegeerde prijs vandoor.

De strijd werd vrijdagmiddag 20 oktober vanaf 12.00 uur gestreden. Onder leiding van presentator Raynaud Ritsma werden de kinderen samen met hun wethouder getest op kennis, vaardigheid en creativiteit door middel van een quiz, een lied en een zaagwedstrijd. De strenge maar rechtvaardige jury met o.a. Johannes Kramer, gedeputeerde van de provincie Fryslân, bewaakte de eerlijke strijd.

‘Wâldpikenfel’
De Wâldpykbokaal staat symbool voor trots zijn op je landschap. Wâldpiken zijn mensen die hun eigen problemen oplossen dan dat is precies wat de leerlingen van OBS ’t Holdersnest uit Achtkarspelen, CBS de Wel uit Dantumadiel, PCBO het Mozaïek uit Smallingerland en CBS de Stapstien uit Kollumerland tijdens de strijd hebben gedaan. Tijdens de uitvoerig van het lied door de school uit Achtkarspelen kreeg Albert van der Ploeg, voorzitter vereniging Noardlike Fryske Wâlden, ‘Wâldpikenfel’. Het zelfgeschreven lied door meester Oostra zorgde er voor dat de groep van Achtkarspelen met één punt verschil won van de school uit Dantumadiel.

De ‘Striid om de Wâldpykbokaal’ is onderdeel van het jeugdeducatie project ‘Takomst foar in Unyk Lânskip’. Het project is een initiatief van de samenwerkende partijen vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Landschapsbeheer Friesland, Natuur- en Milieucentrum De Naturij, Pingo & Pet en De Klyster. Financiers zijn de provincie Fryslân, NAM, Rabobank Drachten Friesland Oost, Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Smallingerland, Achtkarspelen en Kollumerland c.a.

Opening van het Lauta State-terrein tijdens de Nacht van de Nacht

Lauta State Wier Landschapsbeheer Friesland Nacht van de NachtKom ook naar de opening van het Lauta State terrein tijdens de Nacht van de Nacht 

De stichting Freonen fan Terp & Tsjerke Wier en Landschapsbeheer Friesland nodigen u uit om de officiële afsluiting van het project Lauta State te vieren tijdens de Nacht van de Nacht op 28 oktober.

Met middeleeuws muziek, historische verhalen en een griezelige openingshandeling door burgemeester Theunis Piersma wordt het Lauta State-terrein geopend tijdens de Nacht van de Nacht. Burgemeester Theunis Piersma opent het terrein door de nieuwe vleermuispoort te openen. Deelnemers aan de Nacht van de Nacht activiteit maken vervolgens een wandeling onder begeleiding van Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland die alles weet over vleermuizen en andere nachtelijke fauna. Ook kunnen zij onder leiding van een sterrenkundige op de sterrenheuvel met een telescoop naar de sterren en planeten kijken.

Adres: Lautawei 7 te Wier
Datum: Nacht van de Nacht 28 oktober a.s.
Tijd: 20:00 tot 22:00

Kom ook naar de opening

Meer informatie over deze Nacht van de Nacht activiteit vind je op www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/opening. Je kunt je via deze link ook aanmelden. Aanmelden kan ook door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het programma tijdens de Nacht van de Nacht

20:00: Vrije inloop bij Ioannis theater tsjerke Wier waar koffie/limonade met gebak klaar staat.

20:30: Alle aanwezigen gaan lopend vanuit de kerk naar de nachttuin, waar u naartoe wordt gelokt door zachte Middeleeuwse muziek.

20.45: Bij aankomst bij de entreepoort zal u een korte geschiedenis worden verteld over Lautastate en zijn bewoners door een Middeleeuwse dame.

21.00: Nynke-Rixt Juckema geeft uitleg over haar ontwerp van het vleermuis bouwwerk en over het nut en de noodzaak van de “Feel the Night” visie.

21.30: Officiële en griezelige openingshandeling door de nieuwe burgemeester van Menameradiel Theunis Piersma.

21.40: Start nachtwandeling richting de sterrenheuvel onder begeleiding van Gerrit Tuinstra die alles over de vleermuizen en de nachtelijke flora en fauna kan vertellen.

21.45: Aankomst op de sterrenheuvel waar een sterrenkundige met telescoop aanwezig is en waar een ieder naar de planeten en sterren kan kijken.

22.00: Terug naar de theaterkerk voor een astronomisch slokje of sterrenwijntje. Nafeesten met muziek van het duo Frits en Jolanda.

Doe ook mee met de Natuurwerkdag 4 november

Natuurwerkdag 3Doe ook mee met de grootste vrijwilligersactie in het groen!

Samen buiten aan de slag, dat kan weer op de eerste zaterdag van november tijdens de Natuurwerkdag. In 2017 organiseert Landschapsbeheer Friesland de Friese Natuurwerkdag alweer voor de 17e keer op ruim 20 locaties door heel Friesland.

Dit jaar wordt de natuurwerkdag afgetrapt om 09:00 in de dorpstuin van Hurdegaryp. Wethouder Ellen Bruins Slot-Janmaat van Tytsjerksteradiel kookt samen met een goede kok de lunch voor de deelnemers van de locatie met producten uit de tuin. In deze gemeenschapstuin worden op natuurlijke wijze groenten en fruit verbouwd zonder gebruik te maken van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Bovendien zijn er houtrillen, zodenmuurtjes en afscheidingen van wilgentenen gemaakt en deze vormen goede schuilplekken voor insecten, kleine zoogdieren en vogels. De dorpstuin heeft biodiversiteit dus hoog in het vaandel.

Meer locaties

Maar er zijn nog meer leuke en nuttige klussen in het Friese landschap waar eigenaren of beheerders extra hulp goed kunnen gebruiken. Wat dacht je van het knotten van wilgen bij boer Reijenga of het behouden van de heide op het Mandefjild van It Fryske Gea. Kijk voor meer locaties op www.natuurwerkdag.nl.

Landschap kan niet zonder vrijwilligers

Al het werk dat verzet wordt op de Natuurwerkdag levert een belangrijke bijdrage aan het beschermen en behouden van natuur. Zorg voor landschap zoals onderhoud aan (knot)bomen, elzensingels, houtwallen en boomgaarden is steeds meer in vrijwilligershanden. Dankzij hen kan iedereen blijven genieten van het karakteristieke Friese landschap.

Samen aan de slag op de Natuurwerkdag

Naast dat de natuurwerkdag een grote opknapbeurt is van ons landschap, is het ook nog eens gezond, leuk en gezellig om buiten aan het werk te gaan. Kijk op www.natuurwerkdag.nl voor een buitenlocatie in de buurt en meldt je samen met je buren, vrienden of familie aan.

Landschapsbeheer Friesland

logo2Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Tel. (0512) 38 38 00

Volg ons

Provinciale organisaties LandschappenNL
Selecteer je provincie op de kaart.