Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

Het is de ambitie van de initiatiefnemers om de herkenbaarheid, toegankelijkheid en beleefbaarheid van de Atlantikwall in het Waddengebied te versterken en verder te ontwikkelen. Dat geldt voor de overblijfselen van de verdedigingslinie en de samenhang daartussen, maar evenzeer voor de grote impact op het landschap, de verhalen en het leggen van verbanden tussen toen en nu.

Wensbeeld is een programma rond toegankelijkheid van bunkers en stellingen, onderzoek, het vastleggen van de laatste ooggetuigen, toeristische erfgoedroutes, digitale ontsluiting, culturele uitingen en educatie. Een programma dat in 2018 mogelijk kan worden afgerond met een internationale conferentie in de Culturele Hoofdstad Leeuwarden over de betekenis van de Atlantikwall voor Europa. We hebben de eerste stappen gemaakt op de Friese Waddeneilanden (honorering herstel bunkers op de vier Friese Waddeneilanden door het Waddenfonds) en willen in 2014 fase II van het project 'Waddengebied in de Oorlog' kunnen opstarten.

Programma

De officiële opening vindt plaats door Joke Geldhof, gedeputeerde Water, Wonen, Waddenfonds & Stelling van Amsterdam (provincie Noord-Holland). Na een toelichting op de beide plannen voor het Waddenfonds, zijn er twee prominente gastsprekers. Dr. Rudi Rolf is uitgenodigd als Atlantikwall-onderzoeker en auteur van diverse publicaties op het gebied van de Atlantikwall en de vestingbouw in Nederland en Europa. Prof. Dr. Nico Nelissen, Emeritus Hoogleraar bestuurskunde gaat in op het macro narratief van de Atlantikwall in het Waddengebied; een bundeling van verhalen op het snijvlak van de ruimtelijke omgeving, landschap, ecologie, cultureel erfgoed en architectuur rond de Atlantikwall. In het middaggedeelte kunnen de deelnemers kiezen uit verschillende workshops.

Atlantikwall

Deze 5000 kilometerlange Duitse verdedigingslinie - die tussen 1942 en 1944 langs de zeekust van Noorwegen (Noordkaap), via Denemarken, Duitsland, Nederland, België en Frankrijk tot aan de Spaanse grens werd gebouwd - kent in en rond het Waddengebied een geheel eigen verhaal en dynamiek. Niet alleen als omstreden bouwwerk met grote invloed op de inrichting van landschap, dorpen en steden. Maar misschien nog meer als ‘Sperrgebiet’ met alle gevolgen voor bewoners en bezoekers van de eilanden en de kuststreken.

Voor meer informatie: Klik hier

Hier kunt u zich ook : Online inschrijven.

 20131022-Termunten-bunkers 01-largeAtlantikwall

 

 

 

 

 

 

Foto: Omke Oudeman

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora