Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

De afgelopen maanden zijn delen van de schans Frieschepalen hersteld. De schans lag op de grens van Groningen en Fryslân. Dorpsbelang Frieschepalen heeft het initiatief genomen voor het herstel. Zij heeft zoveel als mogelijk de werkzaamheden zelf uitgevoerd. Als eigenaar van het terrein heeft Staatsbosbeheer enthousiast meegewerkt, het terrein ter beschikking gesteld en vrijgemaakt van bomen. Landschapsbeheer Friesland heeft het proces ondersteund. Stichting Keunstwurk en Landschapsbeheer Friesland hebben gezorgd voor de realisatie van het stekje: de zitschans ontworpen door kunstenaar Sven Lamme.

De schans Frieschepalen is in de Tachtigjarige Oorlog opgeworpen om Fryslân te verdedigen tegen de Spaanse troepen. Later maakte de schans onderdeel uit van de Friese Waterlinie. Deze verdedigingslinie liep van Kuinre (aan de voormalige Zuiderzee) tot aan Frieschepalen langs de Tjonger en de Linde. De linie bestond onder andere uit 9 schansen waarvan er nu weer 4 in het landschap liggen. De Friese Waterlinie heeft in 1692/93 ook daadwerkelijk dienst gedaan toen de Bisschop van Münster, Bernhard von Galen alias Bommen Berend, een poging deed om Fryslân te veroveren. In dit Rampjaar werd in allerijl een verdedigingslinie gelegd door bestaande schansen op te knappen en ook nieuwe schans op te werpen. En met succes, de bisschop heeft Leeuwarden nooit bereikt en Fryslân niet kunnen innemen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Informatie over de schans: Dhr. J. Dijkstra, voorzitter Dorpsbelang Frieschepalen (0512-301669)

Informatie over het stekje de zitschans: Dhr. R. Koster, Stichting Keunstwurk (06-10688369)

 

De uitzending van Omrop Fryslân is via onderstaande link te bekijken:

Histoaryske skâns werboud yn Fryske Peallen

 

Betrokkenen:

Dorpsbelang Frieschepalen, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Friesland, Stichting Keunstwurk.

zitschans Large

Foto schans Frieschepalen met stekje zitschans

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora