Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

Tijdens het jaarlijks Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij heeft LandschappenNL 13,5 miljoen euro ontvangen voor natuur en landschap in Nederland. De provinciale Landschappen en provinciale organisaties Landschapsbeheer zetten dit geld in om natuur en landschap voor nu en de toekomst te behouden en beleefbaar te maken.

Deelnemers bedankt
De provinciale Landschappen en de provinciale organisaties Landschapsbeheer zijn de Postcode Loterij en haar deelnemers zeer dankbaar voor deze bijdrage. Het stelt de provinciale Landschappen in staat natuur aan te kopen, in te richten en recreatiemogelijkheden te realiseren.
De Landschapsbeheerorganisaties kunnen dankzij deze bijdrage het Nederlandse landschap behouden door onder meer ruim 75.000 vrijwilligers te ondersteunen met kennis en materieel.

Landschapsbeheer Friesland zet dit geld onder andere in voor de organisatie van de jaarlijks terugkerende Natuurwerkdag, het opleiden van enthousiaste vrijwilligers en het aankopen van goed gereedschap. 

Eerste bijdrage
Voor LandschappenNL is het sinds haar oprichting op 1 januari 2016 de eerste bijdrage van de loterij. De twee organisaties waar LandschappenNL uit voorkomt, De12Landschappen en Landschapsbeheer Nederland, waren reeds sinds 1996 beneficient van de Postcode Loterij.

Goed Geld Gala
Op dinsdag 26 januari vond het Goed Geld Gala plaats, het jaarlijkse evenement waar de Postcode Loterij projecten honoreert en vooruitblikt op de toekomst. Op dit gala maakte de loterij bekend dat zij dankzij haar deelnemers dit jaar een recordbedrag van ruim 328 miljoen euro kan schenken aan meer dan 100 goede doelen.

Michiel Verboven (Managing Director Postcode Loterij) en Hank Bartelink (LandschappenNL); foto gemaakt door Roy Beusker Fotografie

Michiel Verboven (Managing Director Postcode Loterij) en Hank Bartelink (LandschappenNL); foto gemaakt door Roy Beusker Fotografie

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora