Landschapsbeheer FrieslandWinst voor het landschap

Nieuws

Wilt u samen met anderen iets doen om de leefbaarheid in uw wijk, dorp, stad of regio te verbeteren? Provincie Fryslân is op zoek naar initiatiefrijke inwoners met goede projectideeën. Zij kunnen vanaf dinsdag 1 maart tot en met vrijdag 1 april 2016 subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Met deze subsidieregeling stimuleert de provincie initiatieven van inwoners die bijdragen aan de leefbaarheid in Fryslân. Denk hierbij aan projecten op het gebied van kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar denk ook aan projecten gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. Een belangrijke voorwaarde is een idee niet alleen uitgevoerd wordt, maar samen met anderen. De projectbureaus van Streekwurk in de vijf Friese regio’s kunnen initiatiefnemers helpen bij het opstellen van een projectplan en de subsidieaanvraag. Een adviescommissie bekijkt de projecten en adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de subsidieaanvragen. In deze eerste subsidieronde is € 1,2 miljoen beschikbaar. Voor heel 2016 € 3,6 miljoen.

Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en een impressie van uitgevoerde projecten vindt u op www.streekwurk.frl.

Landschapsbeheer Friesland wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij
Zesdelige tv-serie over de kwaliteit van het Friese landschap
Met uw gift helpt u ons het Friese landschap te onderhouden
Meld u aan op Groen Licht om op te hoogte te blijven via de nieuwsbrief
Op of rond uw erf aan de slag? Jaap en Lex geven u handige tips
Het verhaal van de uitbundige Friese stinzenflora